Foto: European People's Party, Flickr / CC BY 2.0 (More information about the rights of this work, see below article)
Opinie -

Overtuigde democraten zullen geen enkel autoritarisme à la Orban in België dulden

N-VA en VB vrije baan geven is het pad effenen voor een zeer autoritair geleid Orban-achtig staatje in Vlaamse saus, waarbij media worden gemanipuleerd en andersdenkenden worden gemuilkorfd. En dat is totaal onwenselijk en onaanvaardbaar. Ernstige democraten, syndicalisten, voorstanders en verdedigers van België willen dit niet en zullen dit ook niet accepteren of tolereren. Voor al wie N-VA en VB al vele jaren volgt en hun retoriek bestudeert, staan alle alarmsignalen ondertussen op rood, of misschien kunnen we beter zeggen 'op zwart'.

maandag 31 augustus 2020 13:55
Spread the love

 

Overtuigde democraten staan voor een andere visie: pro democratie, pro mensenrechten, pro gastvrijheid, pro sociale vooruitgang, pro uitwisseling en pro méér België. Wie denkt dat N-VA en VB niks te maken hebben met de aanpak van Orban, kunnen we met staalharde argumenten van antwoord dienen. In het geval van het VB zijn voorbeelden eigenlijk niet nodig, zij hebben al zeer vaak hun uitgesproken sympathie voor de zeer autoritaire Orban uitgesproken.

Toch één veelzeggend voorbeeldje van wat het VB denkt over Orban. VB-voorzitter Tom Van Grieken ziet in Orbán een voorbeeld voor de rest van Europa: “Ook Vlaanderen verdient een eigen Orbán”, verklaarde Van Grieken in april 2018. “Vlaanderen heeft ook nood aan politici die niet louter grossieren in grootspraak op sociale media (een verwijzing naar Theo Francken van zusterpartij N-VA), maar daarnaast ook de daad bij het woord voegen. De traditionele Vlaamse politici verschuilen zich maar al te graag achter de Europese Commissie om te vermijden dat ze hun handen vuil moeten maken en zorgen er zo voor dat er nog geen sprake is van een écht immigratiebeleid. In Vlaanderen is Vlaams Belang de énige partij die daartoe bereid is. Het VB is, net als Fidesz (van Orban), een volkspartij die kost wat kost de toekomst van onze eigen mensen wil veilig stellen.”

In het geval van de N-VA geven we deze feiten en citaten:

Europarlementslid Ivo Belet van CD&V in De Morgen, 16 september 2015:

“Ik zie weinig verschil tussen de tactiek van Orban en die van De Wever”. Ze proberen allebei hard hun extreemrechtse kiezers te vriend te houden.” De Wever wil niet dat zijn kiezers (terug)vloeien naar het Vlaams Belang, redeneren de CD&V’ers. Orban voelt de hete adem van Jobbik, de fascistische Hongaarse partij. “Mochten ze van echt leiderschap getuigen”, merkt Belet nog op, “dan zouden ze andere standpunten innemen.”

“De Hongaarse premier Viktor Orban, genoegzaam bekend als de ‘Viktator’, kondigde (in 2015) de noodtoestand af aan de grens met Servië. Het land kan er nu het leger inzetten, en pakte al een kleine tweehonderd vluchtelingen op die de grens probeerden over te steken. Alle arrestanten riskeren een gevangenisstraf tot drie jaar, wat tegen alle internationale regels indruist”.

Europarlementslid Bart Staes van Groen, 3 oktober 2016:

“Waar populistische politici als Orban, Farage, Le Pen en ook De Wever elkaar vinden, is dat ze in meer of mindere mate en ieder op zijn/haar eigen manier, bijdragen aan het creëren van een vijandige stemming. De vluchtelingencrisis zou makkelijk te beheersen zijn mocht er meer solidariteit zijn. Het zijn deze anti-Europese politici of zelfverklaarde eurorealisten die ervoor zorgen dat de Europese Unie steeds meer terughoudend is in het opvangen van oorlogsvluchtelingen. Dan mag Theo Francken wel zeggen dat Orban “het vuile werk van Europa opknapt” en dat dus “er altijd op schieten, nogal gemakkelijk is”. Ten eerste is vluchtelingen opvangen geen “vuil werk” en ten tweede zou de heer Francken en zijn partij dan misschien aan de rest van Europa het goede voorbeeld kunnen geven?”

“Het is een tactiek die opgang maakt. Ook bij ons. De zogezegd per ongeluk gedeelde tweet van Francken met wansmakelijke migranten-humor. De zomerballonnetjes: het boerkini-verbod, het voorstel een noodtoestand in te roepen om mensen op te kunnen sluiten zonder rechterlijke toetsing. Recenter nog het voorstel om kinderen van 14 jaar een enkelband aan te meten of illegale huiszoekingen bij sans-papiers te organiseren. De N-VA-voorstellen sporen met die van Orban: angst zaaien, repressieve maatregelen bepleiten en slachtoffers zoeken om het extreemrechtse gedeelte van hun achterban te bedienen”.

“Die tweespalt en haatzaaierij moet stoppen. Men speelt met vuur, overal in Europa. Elke burger is een mens van vlees en bloed en gelijk voor de wet, ongeacht huidskleur, religie, seksuele geaardheid of afkomst. Het zou politici sieren hun haatcampagnes en negatieve agressie gericht op minderheden en de zwaksten in de samenleving om te buigen en positief in te zetten”.

Voorzitter John Crombez van sp.a, in 2016:

“Oorlog, noemt Bart De Wever het. Maar heeft hij wel een plan voor vrede? Ik heb alvast sterk de indruk dat de voorzitter van de grootste partij van het land hier maar wat graag de oorlog afroept, maar totaal onvoorbereid is op vrede. Het N-VA-offensief van de voorbije dagen moet vooral verdoezelen hoe gebrekkig haar controle over de veiligheidssituatie is en hoe afwezig haar visie is over wat we daarna met de vrede doen. Telkens weer wordt het conflict opgepookt en het aantal vijanden aangedikt. De N-VA lijkt te streven naar een staat van paniek waarin het “wij” tegen “zij” is. Meer zelfs, in zijn voorspelbaar afwijzende reactie op Angela Merkels hernieuwde “Wir schaffen das” gooide De Wever er zelfs schijnbaar onschuldige tussenzinnetjes door, zoals “onder die mensen die naar hier kwamen, zaten ook heel wat seksuele delinquenten’. Tja, zowat alles is Merkels schuld dus. Tot de Brexit aan toe”.

“N-VA lijkt te streven naar een staat van paniek waarin het ‘wij’ tegen ‘zij’ is. De Wevers woorden passen perfect in een strategie die al jaren het devies is van rechts-populisten. Omdat zij ervoor kiezen om zich af te sluiten van de wereld, schuiven ze de schuld en de verantwoordelijkheid af. Terugplooien op zichzelf en muren bouwen. Dat is hun antwoord. De Wever echoode gisteren zo nog maar eens de Hongaarse premier Viktor Orban. Zijn woorden waren welgemikt om eigenlijk te zeggen dat het onthaal van asielzoekers heeft geleid tot de huidige terreurgolf. Grenzen dicht dus. “Schluss damit!” Als burgemeester van een stad die geen groot aantal mensen op de vlucht voor oorlog heeft verwelkomd én een record aantal vertrekkers voor de strijd in Syrië telt, zou hij toch beter moeten weten”.

“Laat mij duidelijk zijn. In deze terreurzomer is de dreiging zeer ernstig. Terroristen hebben hun strijd naar onze publieke plaatsen gebracht op een manier die erg onvoorspelbaar is. Het lijkt een soort “beschavingsguerilla” waarin IS gelijk waar en gelijk wanneer toeslaat op onze symbolen. Die verhoogde onveiligheid vraagt om versterking van onze politie-en veiligheidsmensen die dag en nacht hard werken, om een nauwgezette opvolging van geradicaliseerden waardoor we meer over hen weten dan hun eigen moeders, om efficiënte inlichtingendiensten en een even efficiënte uitwisseling van informatie. In die zin siert het Merkel dat ze ervoor kiest om feiten van stemmingmakerij te scheiden, om criminelen van mensen in nood te onderscheiden”.

“De N-VA-excellenties zijn persoonlijk en rechtstreeks bevoegd voor veiligheid. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat we niet de middelen hebben om al die mensen 24/24, 7/7 te volgen. Als hij dat al niet kan, hoe gaat hij dan ook nog eens al hun sympathisanten aanpakken, zoals zijn partij aankondigde? Door de vrijheid van meningsuiting in te perken? Really? Door zij die radicaliseren en zij die met terroristen mee heulen de mond te snoeren, maar ze intussen wel laten lopen? (…) In de oorlogsretoriek van de N-VA leven we op het ritme van het geplof van hun mediaballonnetjes in plaats van samen een plan voor vrede uit te werken. Trek daarmee naar de oorlog”.

Tweet van Theo Francken, na een verkiezingsoverwinning van Orban in april 2018:

Francken sprak toen van een “monsteroverwinning” van rechts in Hongarije. “Na Oostenrijk, Italië en zoveel andere lidstaten, wint rechts fors en verliest links. De EU zal nog sterker moeten inzetten op een nieuw migratiemodel. STOP alle illegale boot- en andere migratie”.

Berichtgeving in MO-magazine, 7 juni 2018:

“In Hongarije kunnen advocaten en ngo-medewerkers binnenkort als misdadigers worden beschouwd wegens bijstand aan asielzoekers. Minder belichte aspecten van de zoveelste draconische wet op rij: afschaffing van het recht op asiel en toegang tot de rechter, en een grondwettelijk verbod op de overname van asielzoekers uit andere EU-lidstaten”.

“Volgens de logica van een nieuw wetsontwerp van de Hongaarse regering zouden medewerkers van pakweg Vluchtelingenwerk Vlaanderen een gevangenisstraf krijgen. Mensen helpen bij een asielaanvraag zou een misdaad worden. (…) Dicht bij huis is er de Belgische staatssecretaris Theo Francken die “asiel na illegale immigratie” ook wil afschaffen. Hij heeft dit nog niet in een wetsontwerp gegoten”.

Het discours en de retoriek van N-VA en VB moet àlle democraten, van links tot rechts, ernstige zorgen baren. Het moet hen sterken in hun vastbeslotenheid om dit ondemocratische en autoritaire gedachtegoed niet te laten passeren en de pas af te snijden. België en de 11,5 miljoen Belgen én de open Belgische economie zijn niet gebaat met een extreme verrechtsing die onze samenleving nog meer onderdompelt in ontspoord populisme, vreemdelingenhaat, isolement en een klimaat dat vijandig is tegenover mensenrechten, werknemersbelangen, migranten, vluchtelingen en mensen in de verdrukking. Partijen als N-VA en VB proberen met alle middelen, met massale propaganda (gefinancierd met ons belastinggeld), via hun invloed bij de media en ook via manoeuvres bij de openbare omroep VRT, de publieke opinie te bespelen en naar hun hand te zetten. Overduidelijk.

Onze democratie kan, moet én zal de kracht opbrengen om tegen deze autoritaire, ondemocratische tendensen in te gaan. De trieste geschiedenis van de 20ste eeuw, die niet onder de mat te vegen is, leert ons hoe belangrijk het is om àlle autoritaire ideologieën tegen te gaan. Waar N-VA en VB verdeeldheid en autoritarisme prediken, staan wij voor andere waarden: verbinding onder alle Belgen, uitwisseling, samenwerking, meertaligheid, mensenrechten, authentieke democratie, neen zeggen tegen een wurgende en verstikkende particratie, ernstige inspraak voor alle oprechte democraten, samenwerking van burgers en middenveld.

 

Foto: European People’s Party, Flickr / CC BY 2.0

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!