Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Overtuigde democraten staan voor een andere visie: pro democratie, pro mensenrechten, pro gastvrijheid, pro sociale vooruitgang, pro uitwisseling en pro méér België. Wie denkt dat N-VA en VB niks te maken hebben met de aanpak van Orban, kunnen we met staalharde argumenten van antwoord d...

  Als we in de huidige politieke situatie zitten, is dat in belangrijke mate omdat de N-VA bewust alles in het werk heeft gesteld om het land politiek onbestuurbaar te maken (het land draait gewoon voort dankzij de burgers). Deze partij ontvangt ondertussen zoveel van ons belastinggeld da...

PS en N-VA trachten een nieuwe federale regering op de been te brengen. Ze focussen daarbij heel erg op de eigen partij-agenda's en op de doelstellingen die zij vanuit hun politieke perspectief willen nastreven. De PS wil mee aan de macht zijn, mee aan de touwtjes trekken en centen voor Franstali...

Coronavirus.

  Het coronavirus (covid-19) treft ons land en onze samenleving in het hart. Al meer dan 3.000 mensen in België zijn ondertussen bezweken aan de gevolgen van de corona-epidemie. Elders in Europa en op de planeet overleed een veelvoud aan mensen na te zijn besmet met het gevaarlijke virus....

Wandelaars rondom een vulkaan.

Bijzonder storend hierbij is de roekeloosheid en onbezonnenheid van een deel van onze politiek, dat met vuur speelt. Echte staatslieden zijn in geen velden te bespeuren. 'Koninklijk opdrachthouder' Koen Geens doet, naar het schijnt, ernstige pogingen om een nieuwe federale regering op de been ...

Op 11 november herdenken we jaarlijks de Wapenstilstand uit 1918. Deze datum is gaandeweg een moment geworden waarop we de oud-strijders uit beide Wereldoorlogen herdenken en hulde brengen. In het huidige politieke klimaat worden de plechtigheden soms geleid door burgemeesters die herinneren aan ...

In de eerste maanden van dit jaar had ik met iemand uit de media een uitwisseling van gedachten over 'confederalisme'. De vraag naar confederalisme zou geen grote rol gaan spelen bij de verkiezingen van 26 mei, vermoedde mijn gesprekspartner. Spijtig genoeg bleek die verwachting ijdele hoop. Wat ...

Het is wel bizar dat deze partij het Vlaamse discours zo prominent naar voren denkt te kunnen schuiven terwijl de meeste van de Nederlandstalige Belgen - zacht uitgedrukt - niet zo wakker liggen van de ‘Vlaamse identiteit’ (de aanhalingstekens staan er niet toevallig). Gesteld dat ze al zouden we...

Het nieuwe boek is het resultaat van een goede samenwerking tussen de LBC-NVK, het ACV en Uitgeverij EPO. Meer dan 100 mensen waren naar Brussel afgezakt om de voorstelling van dit boek mee te maken. Onder hen uiteraard veel mensen met het syndicale hart op de juiste plek....

Het was een verademing om Hedebouw te zien opkomen voor de verzuchtingen van de gewone werkende bevolking, tegenover een politiek geparkeerde manager met een enorm beloningspakket die bitter weinig begrip leek te tonen voor de situatie van meneer en mevrouw Modaal.  Kamerlid Hedebouw schetste he...

Load More