Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Coronavirus.

  Het coronavirus (covid-19) treft ons land en onze samenleving in het hart. Al meer dan 3.000 mensen in België zijn ondertussen bezweken aan de gevolgen van de corona-epidemie. Elders in Europa en op de planeet overleed een veelvoud aan mensen na te zijn besmet met het gevaarlijke virus....

Wandelaars rondom een vulkaan.

Bijzonder storend hierbij is de roekeloosheid en onbezonnenheid van een deel van onze politiek, dat met vuur speelt. Echte staatslieden zijn in geen velden te bespeuren. 'Koninklijk opdrachthouder' Koen Geens doet, naar het schijnt, ernstige pogingen om een nieuwe federale regering op de been ...

Op 11 november herdenken we jaarlijks de Wapenstilstand uit 1918. Deze datum is gaandeweg een moment geworden waarop we de oud-strijders uit beide Wereldoorlogen herdenken en hulde brengen. In het huidige politieke klimaat worden de plechtigheden soms geleid door burgemeesters die herinneren aan ...

In de eerste maanden van dit jaar had ik met iemand uit de media een uitwisseling van gedachten over 'confederalisme'. De vraag naar confederalisme zou geen grote rol gaan spelen bij de verkiezingen van 26 mei, vermoedde mijn gesprekspartner. Spijtig genoeg bleek die verwachting ijdele hoop. Wat ...

Het is wel bizar dat deze partij het Vlaamse discours zo prominent naar voren denkt te kunnen schuiven terwijl de meeste van de Nederlandstalige Belgen - zacht uitgedrukt - niet zo wakker liggen van de ‘Vlaamse identiteit’ (de aanhalingstekens staan er niet toevallig). Gesteld dat ze al zouden we...

Het nieuwe boek is het resultaat van een goede samenwerking tussen de LBC-NVK, het ACV en Uitgeverij EPO. Meer dan 100 mensen waren naar Brussel afgezakt om de voorstelling van dit boek mee te maken. Onder hen uiteraard veel mensen met het syndicale hart op de juiste plek....

Het was een verademing om Hedebouw te zien opkomen voor de verzuchtingen van de gewone werkende bevolking, tegenover een politiek geparkeerde manager met een enorm beloningspakket die bitter weinig begrip leek te tonen voor de situatie van meneer en mevrouw Modaal.  Kamerlid Hedebouw schetste he...

De verschillen zijn al meer dan genoeg 'georganiseerd' in dit land. Laten we eindelijk eens ernstig werk maken van de eenheid. Of van de eendracht, voor wie die term verkiest. In het noorden des lands pleiten sommigen ter rechterzijde voor 'confederalisme'. Maar wat is dat precies voor een beest...

Het hoge woord is eruit. Hij die beweert "de grote verbinder te zijn" - le ridicule ne tue pas - wil nu al zijn troepen "naar het front te sturen" om zijn politieke agenda waar te maken. Lees: de N-VA wil zoveel mogelijk alle politieke hefbomen in handen krijgen, en natuurlijk zijn "confederaal m...

Confederalisme komt uit de trukendoos van diegenen die België het liefst van al willen opblazen maar die vaak niet bereid zijn om dat eerlijk en duidelijk te zeggen. Kom me vertellen dat de mensen wakker liggen van koopkracht, stijgende facturen, jobs voor jong en oud, de pensioenen, de gezondhei...

Load More