Opinie -

PS en N-VA negeren de belangrijkste onderstroom in België

PS en N-VA gaan vooral voor de eigen agenda’s en voor nieuwe staatshervormingen maar miskennen en negeren de belangrijkste onderstroom in dit land, en die neigt naar meer cohesie en verbondenheid. Niet naar bijkomende splitsingen en regionaliseringen, bedoeld om sommige partijcenakels en particuliere belangen te behagen.

dinsdag 4 augustus 2020 11:59
Spread the love

PS en N-VA trachten een nieuwe federale regering op de been te brengen. Ze focussen daarbij heel erg op de eigen partij-agenda’s en op de doelstellingen die zij vanuit hun politieke perspectief willen nastreven. De PS wil mee aan de macht zijn, mee aan de touwtjes trekken en centen voor Franstalig België binnenhalen. Extra regionale bevoegdheden zien ze ook wel zitten, vooral als PS’ers die mogen uitoefenen.

Onderstroom

De N-VA wil ook mee aan de touwtjes trekken, mee de toon zetten en stappen zetten die aansluiten bij het ingebakken maar nodeloze streven naar separatisme: de splitsing van dit land, ook al wordt dat in alle toonaarden ontkend of gewoon verdoezeld. Er is maar één fundamenteel probleem: beide partijen miskennen en negeren de belangrijkste onderstroom in dit land, en die neigt naar meer cohesie en verbondenheid. Niet naar bijkomende splitsingen en regionaliseringen, bedoeld om sommige partijcenakels en particuliere belangen te behagen.

Er zijn namelijk ernstige bewijzen en aanwijzingen, ook wetenschappelijk onderbouwde, dat een aanzienlijk deel van de Belgische bevolking géén vragende partij is voor de zoveelste staatshervorming in de verkeerde richting. Helemaal niet. Net zomin als er bij vorige staatshervormingen een grote schreeuw uitging van de bevolking om vooral nog meer te splitsen.

Federalisering

Bij een meerderheid leeft het verlangen naar meer verbondenheid, naar veel meer samen doen, naar een herfederalisering van bevoegdheden. De dramatische coronacrisis was het zoveelste bewijs dat we in dit land vooral meer samen moeten doen, en zo min mogelijk apart. Een kwestie van gezond verstand en efficiëntie.

U gelooft me niet? En toch! We verwijzen naar recente onderzoeken, opiniepeilingen, opiniebijdragen en andere uitspraken.

“Maar zijn de verschillen zo groot, is er sprake van twee compleet verschillende democratieën? Niet noodzakelijk, zo blijkt. Onder de uitslag van 26 mei 2019 gaat een andere werkelijkheid schuil. Eén van relatief gelijklopende publieke opinies in Vlaanderen en Wallonië. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen, KU Leuven, de Brusselse VUB en aan Franstalige kant de UCL in Louvain-la-Neuve en de Brusselse ULB”.
Onderzoek van 5 Belgische universiteiten na de verkiezingen van mei 2019.

Bron: VRT NWS van 5 juni 2019

“Alle partijen behalve het Vlaams Belang, N-VA en Défi hebben deze middag het Pact voor België ondertekend, een initiatief van B-Plus. De tekst omvat een achttal principes die België beter moeten laten werken en versterken. De timing van het initiatief is opvallend, gezien de federale regeringsonderhandelingen – met N-VA – volop bezig zijn. Na het pleidooi van de N-VA voor het confederalisme, afgelopen donderdag, laat nu ook de tegenbeweging van zich horen. Maar liefst negen partijen ondertekenden vandaag het Pact voor België. Het gaat om Open VLD, MR, CD&V, CDH, SP.A, PS, Groen, ECOLO en PVDA-PTB.”

Bron: Bruzz, 17 december 2019

Communautaire verdeeldheid moe

“Bij een hervorming van de gezondheidszorg moet de patiënt centraal staan. De federale overheid is de meest aangewezen overheid om de volledige verantwoordelijkheid voor gezondheidszorg op te nemen”.
Een hele reeks experts (onder meer uit de gezondheidszorg) in een opiniestuk.

Bron: De Tijd, 21 juni 2020

“Negen ministers bevoegd voor Volksgezondheid: daar ziet bijna niemand het nut van in. Om dat aan te pakken, willen 6 op de 10 Belgen de gezondheidszorg herfederaliseren. Dat blijkt uit de Grote Peiling van ‘Het Laatste Nieuws’, VTM Nieuws, RTL en ‘Le Soir’. Zelfs een meerderheid van de kiezers van N-VA en Vlaams Belang is daar voorstander van”.

Bron: HLN, 22 juni 2020

Democratische verzuchtingen

“De verenigingen Belgische Alliantie en Belgische Gemeenschap en burgers en activisten die gelijkaardig denken waarschuwen voor een nieuwe politieke koehandel waarbij er nog meer wordt geregionaliseerd en waarbij de cohesie binnen ons land nog meer wordt verzwakt. Dat is niet wat een groot deel van de Belgen wil, zeggen Belgische Alliantie, Belgische Gemeenschap en aanverwante geesten. Dat blijkt uit veel wetenschappelijk onderzoek en uit opiniepeilingen. Steeds meer Belgen zijn de communautaire verdeeldheid moe en verlangen juist naar een herfederalisering van een aantal bevoegdheden. De enorme miserie met de coronacrisis illustreert perfect waarom dit zo belangrijk is”.

Bron: De Wereld Morgen, 15 juli 2020

Tientallen bekende Belgen verdedigen het ‘Pact voor België’ van B Plus, een beweging die ijvert voor een “federaal, efficiënt en solidair” België en die zich kant tegen nationalisme en vreemdelingenhaat. Onder meer viroloog Marc Van Ranst, de voorzitter van het Duitstalige parlement Karl-Heinz Lambertz en Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open Vld) ondertekenden.
Volgens de beweging toont de coronacrisis meer dan ooit “de noodzaak aan van een efficiënte en slagvaardige federale overheid”. Het pact stelt dan ook om de principes van het federalisme te omarmen en de huidige staatsstructuur te vereenvoudigen. Daarnaast mag een volgende staatshervorming geen stap zijn naar separatisme of confederalisme, klinkt het, herfederaliseren mag geen taboe zijn.
Bovendien moet de samenwerking tussen de gefedereerde entiteiten versterkt worden en moet de federale overheid de middelen krijgen om in het algemeen belang te kunnen optreden wanneer blijkt dat de deelgebieden daar niet in slagen omwille van tegenstrijdige belangen.

Bron: Het Nieuwsblad, 20 juli 2020

Een deel van onze partijpolitiek blijft extreem doof en blind voor deze roep van een aanzienlijk deel van de Belgen. Met het algemeen belang of het landsbelang heeft dat allemaal niet veel meer te maken. Wel met het nastreven van eigenbelang, vermomd als ‘de prangende bezorgdheid om eindelijk een regering samen te stellen’.
In een gezonde, goed functionerende democratie hoort de politiek véél meer oor te hebben naar terechte, democratische verzuchtingen. Als vele Belgen de (georganiseerde) verdeeldheid betreuren en inefficiënt en absurd vinden, moet de Wetstraat zich hieraan aanpassen en hiernaar handelen. Doet de Wetstraat dat niet of te weinig, dan is dit het zoveelste bewijs dat we in een zeer manke democratie leven waarin het ‘primaat van de politiek’ en de particratie blijven dicteren en bepalen wat voor een hele bevolking kan of niet kan. En dat is onhoudbaar. De kruik gaat zolang te water tot ze barst.

 

 

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!