Coronavirus.
Bron: Pixabay
Opinie -

De coronacrisis, een geweldig ‘momentum’ om veel in België anders en positief aan te pakken

De moedige strijd die velen nu leveren in onze gezondheidszorg, ouderenzorg en aanverwante sectoren illustreert hoe belangrijk onze sociale zekerheid wel is. Of nog, de sociale bescherming die we structureel opbouwden in dit land. Een aantal politieke partijen en organisaties met aanverwante ideeën moeten nu alles uit de kast halen om op een aantal vlakken fundamenteel de bakens te verzetten. If not now, then when?

vrijdag 10 april 2020 14:45
Spread the love

 

Het coronavirus (covid-19) treft ons land en onze samenleving in het hart. Al meer dan 3.000 mensen in België zijn ondertussen bezweken aan de gevolgen van de corona-epidemie. Elders in Europa en op de planeet overleed een veelvoud aan mensen na te zijn besmet met het gevaarlijke virus. De moedige strijd die velen nu leveren in onze gezondheidszorg, ouderenzorg en aanverwante sectoren illustreert hoe belangrijk onze sociale zekerheid wel is. Of nog, de sociale bescherming die we structureel opbouwden in dit land. Een aantal politieke partijen en organisaties met aanverwante ideeën moeten nu alles uit de kast halen om op een aantal vlakken fundamenteel de bakens te verzetten. If not now, then when?

Laten we dit nog wat concreter vertalen: als partijen als PVDA, Sp.a / PS, Groen / Ecolo en consorten écht slim willen zijn, zoeken ze nu onderling het gesprek om het eens te geraken over een gezamenlijke minimale agenda die ze collectief en volgehouden moeten verdedigen, in het belang van de gewone bevolking. Zeker wanneer de coronacrisis bedwongen raakt. Ze doen er wijs aan om hun dialoog uit te breiden om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren. Met wie? Denk bijvoorbeeld aan die christendemocraten die het spoor niet bijster zijn, die de oude idealen trouw blijven en die anders denken dan hun partijtop. Denk ook aan de vakbonden, de rest van het middenveld. Tel al die positieve krachten bij elkaar op, en hebt al een stevig positief en sociaal ‘front’.

Hoe zou die collectief te verdedigen agenda er kunnen uitzien? Er zijn sowieso een aantal pistes waaraan zeker kan worden gedacht.

Centen voor zorg en sociale zekerheid

Het zal niemand verwonderen dat méér middelen voor onze gezondheidszorg prominent op de agenda moeten worden gezet. Idem dito voor de nood aan méér middelen voor onze ouderenzorg, waar we momenteel massaal senioren aan het verliezen zijn door het dodelijke coronavirus. Ook andere stukken van de zorg verdienen meer inspanningen. Algemeen moet het de opdracht zijn om genoeg te investeren in de sociale zekerheid; het moet eindelijk gedaan zijn met het ondermijnen van de financiering van dit essentiële systeem.

Maar er is meer natuurlijk. Zorg voor eerlijke belastingschalen voor iedereen in dit land. Maak nu eindelijk werk van die faire taks op grote fortuinen, niet alleen ‘wegens corona’ maar jaarlijks! Treed zonder pardon en stelselmatig op tegen alle ernstige vormen van belastingfraude en belastingontwijking. Rechtvaardige fiscaliteit is een eis van vele jaren en vele krachten. Kan daar nu eindelijk eens serieus iets mee worden gedaan?

Het is ook noodzakelijk om de rechten van werkende mensen beter te beschermen, en om een einde te maken aan vele kwalijke vormen van flexibilisering. Flexstatuten, dagcontracten en weekcontracten zijn drastisch in te perken. De veelvuldige misbruiken met interimcontracten moeten ook worden aangepakt.

Klimaatmaatregelen

De klimaatopwarming is een ander dossier dat zeker aandacht blijft verdienen. Bedenk en neem klimaatmaatregelen vanuit een doordachte sociale reflex. Zie het openbaar vervoer eindelijk als een essentiële schakel in de strijd tegen onze mobiliteitsproblemen en verbeter het aanbod in plaats van het afbouwen. Maak de tarieven veel goedkoper, of maak het openbaar vervoer gratis, zoals al in vele steden in Europa en in het Groothertogdom Luxemburg gebeurt. Het geslaagde experiment in Hasselt wees ooit de juiste weg, maar werd jammerlijk afgeschaft.

Veel meer nationaal

De coronacrisis onderstreept ook de nood om ons gezondheidsbeleid en onze gezondheidszorg te herfederaliseren. Op veel domeinen kan er beter worden geherfederaliseerd en komaf worden gemaakt met een totaal ontspoorde regionalisering. Veel van de ‘georganiseerde’ versnippering doet meer kwaad dan goed en is niet te verantwoorden.

En, als we dan toch bezig zijn, gebruik meteen ook deze gelegenheid om de cohesie binnen ons land te versterken. Gooi het communautaire gehakketak – zo geliefd bij een stukje van onze politiek – op de mesthoop van de geschiedenis, waar het thuis hoort. Investeer in een meertalig, modern land. Bevorder uitwisseling onder alle mensen in België. Creëer een klimaat waarin positieve projecten, initiatieven en gebaren veel armslag krijgen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!