De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“Avanti voor een klimaatregering”
Opinie - Klimaatcoalitie

“Avanti voor een klimaatregering”

Twee jaar na de start van de burgermobilisaties, roept de Klimaatcoalitie de onderhandelende partijen rond de preformateurs Conner Rousseau en Egbert Lachaert op om hun engagementen uit de verkiezingscampagne waar te maken en de heropbouw na Covid-19 als hefboom te gebruiken voor de transitie naar een sociaal rechtvaardige en klimaatvriendelijke samenleving.

dinsdag 8 september 2020 16:13
Spread the love

 

Twee jaar na de start van massale klimaatbetogingen in België roept de Klimaatcoalitie deze partijen op om hun beloftes waar te maken. Hoewel de coronacrisis een rem heeft gezet op de burgermobilisaties, heeft deze meer dan ooit aangetoond dat we moeten zorgen voor onze planeet en al haar bewoners. Bovendien zijn alle wetenschappers het roerend eens dat de klimaatcrisis onnoembaar meer schade zal veroorzaken dan de huidige gezondheidscrisis.

Zanna Vanrenterghem, woordvoerster van de Klimaatcoalitie, benadrukt dit: “Dit is het moment voor onze beleidsmakers om eindelijk in actie te schieten. Hittegolven, orkanen, overstromingen, … de voorbije maanden hebben aangetoond hoe de gevolgen van klimaatverandering steeds voelbaarder worden, overal ter wereld. De plannen voor de heropbouw na corona moeten steunen op drie pijlers: economische welvaart, sociale rechtvaardigheid en respect voor de planetaire grenzen. Deze transversale visie moet de ruggengraat van het regeerakkoord vormen.”

De eisen van de Klimaatcoalitie zijn na twee jaar nog steeds dezelfde: 1) de Europese ambitie voor de emissiereductie tot -55% brengen tegen 2030 (ten opzichte van 1990), 2) in het kader hiervan het nationaal energie- en klimaatplan grondig herzien, 3) de intra-Belgische samenwerking in klimaatbeleid verbeteren, 4) een nationale conferentie over een eerlijke transitie organiseren om een economisch en sociaal programma te bepalen waarin men alle sectoren naar een klimaatneutrale economie begeleidt en 5) de steun aan landen uit het Zuiden, die ten volle getroffen worden door de klimaatcrisis, versterken door de Belgische bijdrage aan de internationale klimaatfinanciering te verhogen naar 500 miljoen euro per jaar.

“De politieke wereld bevindt zich vandaag op een keerpunt”, onderstreept Zanna Vanrenterghem nog. “Men zal de grote beslissingen tijdens deze legislatuur moeten nemen. De keuze tussen een geleide transitie naar een klimaatvriendelijke samenleving en de vlucht vooruit in de huidige wereld, met alle economische en sociale catastrofes vandien, is snel gemaakt. Alle partijen rond de tafel hebben onze oproepen tot actie meermaals gesteund via parlementaire resoluties. Het is hun taak om deze engagementen nu te verwezenlijken”.

 

Klimaatcoalitie

De Klimaatcoalitie is een nationale vzw die meer dan 70 organisaties uit het Belgische middenveld (milieubeweging, noord-zuidorganisaties, vakbonden, jeugdorganisaties en burgerbewegingen) verenigt rond klimaatrechtvaardigheid. We oefenen druk uit op beleidsmakers om krachtige maatregelen te nemen en mobiliseren een breed publiek voor een klimaatvriendelijke en eerlijke samenleving.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!