Foto: Han Soete
Open brief, Economie, Milieu, Samenleving, België -

ACOD-leden roepen hun vakbond op stakingsaanzegging in te dienen voor klimaatstaking

Leden van ACOD schrijven een open brief waarin ze hun vakbondsorganisatie oproepen een stakingsaanzegging in te dienen voor de klimaatstaking op vrijdag 15 maart.

woensdag 27 februari 2019 16:15
Spread the love

Geachte mevrouw Reniers, beste Chris,

Geachte leden van het Federaal Uitvoerend Bureau,

Met deze open brief willen wij u oproepen om een stakingsaanzegging in te dienen voor de klimaatstaking op vrijdag 15 maart. De redenen waarom de ACOD deze staking absoluut zou moeten steunen met alle mogelijke middelen zijn duidelijk.

Ten eerste is de klimaatontwrichting de belangrijkste uitdaging van de 21ste eeuw. De gevolgen worden steeds duidelijker, maar zullen nog veel erger worden: hittegolven, bosbranden, orkanen, overstromingen, droogte en watertekorten, een stijgende zeespiegel, mislukte oogsten en stijgende voedselprijzen, afnemende biodiversiteit, geopolitieke conflicten, … Dat heeft allemaal een concrete invloed op het leven van mensen, inclusief vakbondsleden.

Bovendien is de klimaatontwrichting sterk verbonden met één van de belangrijkste thema’s van de vakbond: ongelijkheid. De verantwoordelijkheid is ongelijkheid, aangezien de hogere inkomens verantwoordelijk zijn voor een veel grotere uitstoot. En de gevolgen zullen ongelijk zijn, aangezien de lagere inkomens veel minder in staat zullen zijn om zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatontwrichting. Vakbonden zijn dan ook essentiële spelers om een sociaal-ecologische transitie mee vorm te geven, in plaats van een asociale transitie waarin het grootkapitaal de touwtjes in handen blijft hebben.

Ten tweede kunnen openbare diensten een belangrijke rol spelen in het tegengaan van de klimaatontwrichting. Er zijn grote investeringen nodig in openbaar vervoer, zowel in De Lijn als de NMBS, om mensen een alternatief te bieden voor het autoverkeer. De broodnodige investeringen in hernieuwbare energie bieden de kans om weer meer vat te krijgen op de energiesector via nationale of stedelijke overheidsbedrijven. Een sterke FOD Financiën is noodzakelijk om te zorgen dat ook de grote bedrijven en de vermogende individuen hun bijdragen betalen, zodat we voldoende middelen hebben om de ecologische transitie te financieren. Er zijn meer middelen voor research & development nodig om de technologische basis van de ecologische transitie te versterken, en daarvoor zijn onze universiteiten en hogescholen cruciale spelers.

Ten derde is het steunen van de klimaatstaking cruciaal voor de legitimiteit van de vakbond. Voor onze openbare diensten, die afhankelijk zijn van een degelijke financiering van de overheid, is dat nog belangrijker dan voor de privésector. Een vakbond van de 21ste eeuw moet allianties sluiten met de burgers, met de reizigers van het openbaar vervoer, met de scholieren, studenten en ouders in het onderwijs, met middenveldorganisaties, … Zich aansluiten bij de klimaatstaking toont alvast aan dat de ACOD een partner is in de strijd tegen de klimaatontwrichting, en kan van mensen en bewegingen die bezorgd zijn om het klimaat ook partners maken in de strijd van de ACOD voor sterke openbare diensten. Bovenal kan het de vakbond legitimiteit verschaffen bij jongeren, die veel meer wakker liggen van klimaatontwrichting, en die tenslotte toch de werknemers, arbeiders en ambtenaren van de toekomst zijn. Hen nu van ons vervreemden zou een fundamentele blunder zijn.

Samen met de Youth4Climate, de Students4Climate en natuurlijk de Workers4Climate, willen wij dan ook op 15 maart gaan betogen aan de zijde van Anuna De Wever, Kyra Gantois en de vele anderen die een doortastend klimaatbeleid eisen. Zonder stakingsaanzegging zullen wij ons genoodzaakt zien verlof te nemen, maar zoals u ongetwijfeld weet, klinkt onze stem dan een pak minder luid dan bij een echte staking voor het klimaat. We hopen dan ook dat de ACOD als organisatie met een stakingsaanzegging haar volle steun toezegt aan de klimaatstaking!

Kameraadschappelijke groeten,

Martine Deneckere & Harry Dierckx

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!