Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Geachte mevrouw Reniers, beste Chris,Geachte leden van het Federaal Uitvoerend Bureau,Met deze open brief willen wij u oproepen om een stakingsaanzegging in te dienen voor de klimaatstaking op vrijdag 15 maart. De redenen waarom de ACOD deze staking absoluut zou moeten steunen met alle mogelijke ...

Een handdruk tegen racisme en voor meer diversiteit!

Diversiteit was de laatste jaren een modewoord geworden. Maar dat het vaak om niet meer dan lippendienst ging blijkt uit recente uitlatingen van politici en werkgevers. Het wordt nu immers meer en meer bon ton om te zeggen dat het integratiebeleid gefaald heeft, dat diversiteit niet ...