Bron: Screenshot liveblog Vrt NWS
Open brief - Klimaatcoalitie

Brief aan de nieuwe parlementsleden

donderdag 20 juni 2019 18:10
Spread the love

Beste parlementslid,

De Klimaatcoalitie wilt u eerst en vooral feliciteren met uw verkiezing en wenst u veel succes tijdens deze nieuwe legislatuur. Deze regeerperiode zal immers bepalend zijn voor de strijd tegen de klimaatverandering en om een rechtvaardige transitie naar een koolstofarme samenleving in te zetten.

Tien jaar. Zoveel tijd hebben we om het roer om te gooien. De weg die we vandaag zijn ingeslagen dreigt ons welzijn, ons leefmilieu, onze samenleving en onze economie ernstig te schaden. De komende legislatuur moeten we op een systemische en sociaal rechtvaardige manier inzetten op de transformatie van onze consumptie-, productie- en verplaatsingsmethodes om zo de grenzen van de planeet te respecteren.

In de komende vijf jaar moet België op het spoor van de ambitie geraken. De stilzwijgende houding van ons land op het Europese en internationale toneel zijn niet meer aanvaardbaar. Het is hoog tijd dat België zich herpakt en het koppeloton van de ambitieuze landen vervoegt. Ons land moet aan hun zijde een verhoging steunen van de nu ontoereikende Europese klimaatdoelstellingen: een reductie van de broeikasgassen van minstens 55% tegen 2030 (ten opzichte van 1990) en een volledige koolstofneutraliteit ruim voor 2050. Het Belgische Nationaal Energie- en Klimaatplan moet in lijn zijn met deze doelstellingen, en daarom vanaf vandaag grondig herzien worden.

Deze ambitieverhoging vereist een substantiële verbetering van de samenwerking en de coördinatie tussen de verschillende bevoegde entiteiten. U hebt de macht om deze dynamiek in gang te zetten van zodra het Parlement in werking treedt. De interparlementaire commissie en de gemeenschappelijke resoluties die er op ongeziene wijze zijn aangenomen, tonen aan dat het mogelijk is om samen te werken om tot sterke en ambitieuze resultaten te komen. De verbetering van de samenwerking inzake klimaat moet daarenboven juridisch verankerd worden om het geheel effectief goed te laten functioneren.

Vanaf vandaag hebt u de macht om dit werk aan te vatten. Zoals de historische klimaatbetogingen en het daaruit volgende publieke debat hebben aangetoond, vragen Belgische burgers klimaatactie en hebben ze u nodig. We hebben nood aan parlementairen die naar de toekomst kijken, geen parlementairen die vast blijven hangen in het verleden. In de huidige klimaat- en sociale crisis, moet elk klimaatbeleid dat wordt aangenomen sociaal rechtvaardig zijn en coherent met de internationaal aanvaarde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs). De voorstellen in het memorandum van de Klimaatcoalitie, hier in bijlage, zijn in die zin opgesteld.

Wij staan tot uw beschikking als partner om deze transitie mee in goede banen te leiden. De Klimaatcoalitie nodigt u uit voor een interparlementaire lunch rond klimaat in september om elkaar beter te leren kennen en te spreken over de uitdagingen op korte, middellange en lange termijn, in lijn met het werk dat is aangevat met de interparlementaire resoluties.[1]

Het klimaat is geen louter campagnethema, noch een attribuut van de ene of andere partij. Welke uw politieke strekking ook moge zijn, willen we u boven alles de hand reiken. Grijp deze en laat ons samenwerken om de uitdaging van onze toekomst aan te gaan.

 

De Klimaatcoalitie,

11.11.11

ABVV/FGTB

ACLVB/CGSLB

ACV-CSC

Aardewerk

Amis de la Terre

Amnesty International Belgique francophone

APERe

Arbeid en Milieu

Associations21

Bond Beter Leefmilieu

Beweging.net

BOS+

BRAL

Broederlijk Delen

Chirojeugd Vlaanderen

Conseil de la Jeunesse

Climate Express

Climaxi

CNAPD

CNCD-11.11.11

deMens.nu

Djapo

Ecoconso

Eco-vie

Ecokerk

Entraide et Fraternité

EVA

FairFin

FIAN Belgium

Financité

FUCID

Gezinsbond

Globelink

Goodplanet

Gracq

Grands Parents pour le Climat

Greenpeace

Grootouders voor het klimaat

Groupe One

Inter-Environnement Wallonie

Imagine-Magazine

Jeugdbond Natuur en Milieu

Klimaat Podium Brugge

Klimaat & Sociale Rechtvaardigheid

Klimaatzaak

De Kringwinkel

Kriskras

Links Ecologisch Forum – Forum Gauche Ecologie

Les Scouts

Viva Salud

Memisa

MOC

Natuurpunt

Natuur.koepel

De Natuurvrienden

Netwerk Bewust Verbruiken

Netwerk Duurzame Mobiliteit

Oxfam-in-België

Refresh Brussels

Réseau Transition

Rise for Climate Belgium

SCI Belgium

Scouts & gidsen Vlaanderen

Transitie Vlaanderen

Velt

Vlaamse Jeugdraad

Vogelbescherming Vlaanderen

Rikolto

Vrouwenraad

WWF

 

De Klimaatcoalitie is een nationale vzw die 71 organisaties uit het Belgische middenveld (milieubeweging, noord-zuidorganisaties, vakbonden, jeugdraden en burgerbewegingen) verenigt rond klimaatrechtvaardigheid. We oefenen druk uit op beleidsmakers om krachtige maatregelen te nemen en mobiliseren een breed publiek voor een klimaatvriendelijke en rechtvaardige samenleving. Meer informatie op www.klimaatcoalitie.be.

 

Notes:

[1] – Resolutie over het klimaatbeleid van België – Voorbereiding van de COP24 (25 oktober 2018) : http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3319/54K3319002.pdf

– Resolutie tot herpositionering van België in het klimaatdebat (20 december 2018) :
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3416/54K3416008.pdf

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!