Bron: Wikipedia
Open brief - Rudi Barnet-Walgraeve

Minister De Croo, verzet tegen een bezetter is geen terrorisme, ken uw geschiedenis

Minister De Croo zet de ontwikkelingshulp aan Palestijnse scholen stop "zolang ze namen van terroristen dragen". Een beslissing met concrete gevolgen, in schril contrast met zijn veroordeling van Israëlische bezettingsmisdaden die zonder enig concreet gevolg blijven. Rudi Barnet-Walgraeve vraagt de minister om consequent ook de namen van Belgische "terroristen" tijdens de Tweede Wereldoorlog uit onze straten te verwijderen.

donderdag 27 september 2018 13:45
Spread the love

Mijnheer de Vice-Eerste Minister, 

Ik verneem dat u beslist heeft de hulp aan Palestijnse scholen op te schorten: België zal niet samenwerken met het Palestijnse ministerie van onderwijs zolang de Palestijnse scholen de namen dragen van terroristen. De toegekende budgetten voor de bouw van scholen werd geschorst.

Bent u het met me eens dat «een terrorist iemand is die gebruik maakt van geweld met de bedoeling een klimaat van onveiligheid te creëren om de publieke opinie te beïnvloeden» en dat «een verzetstrijder iemand is die zich verzet tegen de bezetting van zijn land»? Als dat het geval is, hoe kunt u dan overwegen de Palestijnen die zich verzetten tegen een bezettingsmacht geen verzetsstrijders te noemen maar terroristen?

Moet ik u er aan herinneren dat tijdens de oorlogsjaren die onze bevolking ondergaan heeft talrijke «terroristen» (zo werden ze door de SS genoemd) geweld hebben gebruikt tegen de Duitse bezetters: standrechterlijke executies van collaborerende burgers, dynamitering van troepentransporten per trein (270 gedode soldaten tijdens een aanslag in Oud-Heverlee), sabotage van fabrieken, moordaanslagen op militairen … enzovoort.

Als u zich bekeert tot de definitie van terroristen die door uw collega’s Netanyahu en Lieberman wordt toegepast, stel ik voor ze ook toe te passen op Belgische «terroristen» en snel over te gaan tot de verwijdering van de standbeelden van Gabrielle Petit en Edith Cavell, van de gedenkplaten en straatnaamborden met de namen van Haulot, Jospaz, Kerkhofs, Baucq, Renard, De Jong, Motqui, Ugeux … enkele van de tientallen andere «terroristen» die het hebben gewaagd hun bezetters aan te vallen.

Als dat niet het geval is, dan zal u moeten toegeven dat de «terroriste» Dalal Maghrabi, de Palestijnse die in 1978 deelnam aan een gijzelingsactie op een bus die het leven kostte aan 38 Israëlische burgers, eveneens een “verzetstrijdster” is. Zo denkt trouwens ook Mark Edelman, een van de helden van de opstand in het ghetto van Warschau, die het woord “partizanen” gebruikte voor de mensen die streden tegen het zionistische regime en tegen zijn project van etnische zuivering.

Mijnheer de vice-eerste minister, zie in deze brief geen animositeit tegen uw persoon.

Ik wil best aanvaarden dat u weinig of slecht geïnformeerd bent over de pijnlijke werkelijkheid die het Palestijnse volk leeft sinds zeventig jaar en dat u zich laat leiden door een ethiek die rechtvaardigheid opeist voor ieder menselijk wezen. Ik hoop dat u dit gevoel ook wil toepassen op het Palestijnse volk.

Rudi Barnet-Walgraeve is o.a. oprichter van productiefonds Wallimage en de Filmcommissie van de Waalse regio.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!