De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Werden de gevolgen van het olielek in de Golf van Mexico schromelijk overdreven?
Golf van Mexico, The Deepwater Horizon, Amerika's -

Werden de gevolgen van het olielek in de Golf van Mexico schromelijk overdreven?

donderdag 5 augustus 2010 02:17
Spread the love

Een week geleden doken de eerste positieve berichten op. De Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) bevestigde dat een derde van de visgebieden in de Golf van Mexico werden heropend. Ook de vis die in het gebied gevangen werd, bleek veilig voor consumptie en Admiraal Thad Allen, de baas van de Amerikaanse kustwacht, zei dat er opmerkelijk weinig olie te zien was toen hij  het gebied overvloog. Slechts één strand was voor het publiek gesloten; drie andere waren open onder voorbehoud, wat betekent dat mensen werd aangeraden niet in olievlekken te zwemmen die er mogelijk ronddobberen.

Zeven dagen later besteedt het magazine Time aandacht aan de plotse hoera-stemming in de Golf. In een artikel met als titel The BP Oil Spil: Has The Damage Been Exaggerated?, laat Time de oceanoloog Ivor Van Heerden van de Louisiana State University (LSU) aan het woord.

‘Er zijn geen aanwijzingen dat we met een milieucatastrofe te maken hebben. Ik heb er geen baat bij om BP te verdedigen -ik denk dat ze logen over de omvang van de ramp- maar we zien geen catastrofaal impact. Er is een grote hype, maar geen bewijs om die hype te rechtvaardigen,’ aldus Van Heerden, die, net als het gros van de mensen die in die regio van dicht of ver bij de zee betrokken zijn, voorlopig uit het door BP opgerichte noodfonds wordt betaald.

Het artikel maakt melding van een totaal aantal getroffen vogels kleiner dan 1% van het aantal dat de ramp met de Exxon Valdez niet overleefde. Berichten over in olie spartelende dolfijnen zouden grotendeels overdreven zijn. De kustwacht heeft weet van drie aangespoelde geraamtes van zoogdieren.

Volgens Van Heeren zijn er vier redenen waarom de initiële paniek nu overdreven blijkt:

– Ten eerste was de olie die in zee stroomde lichte olie, onvergelijkaar met de dikke zwarte brij die de Exxon Valdez in zee loosde.

– Ten tweede is de Golf van Mexico een lauwwarme zee (30°), in tegenstelling tot de wateren van Alaska waar de Exxon Valdez zonk. Een groter aantal bacteriën in warm water helpt om de olie sneller af te breken.

– Ten derde heeeft het water dat uit de rivier Mississippi stroomt de olie weggehouden van de kuststreek, waar het meer schade kan aanrichten.

– Ten laatste heeft Moeder Aarde opnieuw een onwaarschijnlijke weerstand getoond. (zie hier een reeks foto’s van de kust in Alabama)

Indien Van Heeren het bij het rechte eind heeft, blijft de vraag of de beelden die BP via de livecam verspreidde er toe hebben geleid dat iedereen de gevolgen van de ramp heeft overschat. Al wie tien seconden naar dat filmpje keek, kon enkel besluiten dat een onwaarschijnlijke catastrofe in de maak was.

(Foto dolfijnen: Flickr/ Nick Chill)

Bron : Time Magazine en Express.be

take down
the paywall
steun ons nu!