De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

4.058 federale agentschappen bespieden Amerikaanse burgers
Amerika's, 4.058 federale agentschappen, Bespieden Amerikaanse burgers, Netwerk -

4.058 federale agentschappen bespieden Amerikaanse burgers

dinsdag 21 december 2010 11:27
Spread the love

Sinds de aanslagen van 11 september 2001 heeft Amerika de controle over wat zijn burgers en verblijfhouders uitrichten streng verscherpt. Volgens een artikel dat in de Washington Post verschijnt worden Amerikanen vandaag in het oog gehouden door een netwerk van niet minder dan 4.058 federale agentschappen. Dat blijkt uit een studie van Monitoring America. Tenminste 935 van die agentschappen werden opgericht na 11 september 2001 of zijn sinds die datum in anti-terrorismeactiviteiten actief. Niemand is in staat de berekenen wat deze organisatie kost.

‘Negen jaar na de terroristische aanvallen van 2001 hebben de Verenigde staten een enorm binnenlands inlichtingenapparaat op poten gezet, met als doel informatie te verzamelen over Amerikaanse burgers en daarbij gebruik makend van de FBI, de lokale politie, het bureau van het Departement voor binnelandse veiligheid (Homeland Security) en enquêteurs van het leger’, schrijft de Washington Post.

‘Het gaat om het veruit meest belangrijke en technologisch gesofisticeerde systeem in de geschiedenis van de Amerikaanse natie: het verzamelt, archiveert en analyseert informatie over duizenden burgers en verblijfhouders die voor het overgrote merendeel van niets worden beschuldigd. De regering wil vooral bereiken dat al deze agentschappen Washington met informatie voeden opdat de FBI -die de strijd tegen het terrorisme leidt- haar werk kan doen’.
In sommige Amerikaanse staten werden ook vuilnismannen door de FBI getraind om mee een oogje in het zeil te houden.

De enquête van de Washington Post leidt tot een paar storende conclusies:

Ten eerste blijkt dat de technologie en de technieken die worden gebruikt aan het front in Irak en Afghanistan zich vandaag in handen van de Amerikaanse politie bevinden.
Vervolgens heeft de FBI een databank gecreëerd die de naam Guardian (beschermer) heeft meegekregen en waarin duizenden namen van Amerikaanse burgers en verblijfhouders – wiens gedrag ooit aanleiding heeft gegeven tot wantrouwen – zijn opgeslagen. Die databank bevat ook talrijke persoonlijke details omtrent deze mensen.

 
Een steeds groter deel van bovenvermelde veiligheidsdiensten kan deze databank raadplegen, waardoor de angst gerechtvaardigd lijkt dat deze informatie vroeg of laat in het publieke domein kan terechtkomen. 
Begin december bevatte deze databank 161.948 rapporten over verdachte handelingen. Slechts 103 van die rapporten hebben geleid tot een meer voledig onderzoek, waarna in totaal … vijf personen werden gearresteerd. 

Bron : Express.be / Washington Post

Wat indien men een klokkenluider als Julian Assange tegen het lijf loopt ! 

Luc Schrijvers

take down
the paywall
steun ons nu!