De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

EU regeringsleiders kunnen krachtig reageren op de schending van mensenrechten … als ze dat willen
Opinie -

EU regeringsleiders kunnen krachtig reageren op de schending van mensenrechten … als ze dat willen

vrijdag 25 juni 2021 22:13
Spread the love

 

N.a.v. de Hongaarse anti-homowet werd krachtige taal gesproken.

Op de VRT website (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/06/24/europese-leiders-brief/) lezen we dat Rutte bijgetreden werd door de Portugese premier. Dat  Merkel de wet onaanvaardbaar noemde. Dat de Franse president Macron gezegd zou hebben dat Orban in de buurt komt van Poetin. Onze premier, Alexander De Croo (Open VLD), bestempelde de wet als “achterlijk”.

Op zeer korte tijd sluiten de rangen en wordt er krachtige taal gesproken en er wordt zelfs  gezocht hoe ze ‘pijn kunnen’ doen door financiële druk uit te oefenen.

Een paar premiers nemen het initiatief en snel komt er bijna unanimiteit in de veroordeling van deze wet.

Zou het echt om onze waarden gaan, zoals ze het zo mooi voorstellen?

Op de website van de Europese Unie lezen we alvast: ‘Het stimuleren en beschermen van de mensenrechten, de democratie en de rechtstaat wereldwijd behoort tot de grondbeginselen van de Europese Unie. De mensenrechten staan centraal in de relaties van de EU met andere landen en regio’s.

Het EU-beleid:

  • bevordert de rechten van vrouwen, kinderen, minderheden en ontheemden
  • verzet zich tegen de doodstraf, marteling, mensenhandel en discriminatie
  • verdedigt burgerrechten, politieke rechten, economische rechten, sociale rechten en culturele rechten
  • verdedigt de mensenrechten, door actieve partnerschappen met partnerlanden, internationale en regionale organisaties en groepen en verenigingen op alle niveaus van de maatschappij
  • garandeert dat elke handels- of samenwerkingsovereenkomst met landen buiten de EU een mensenrechtenclausule bevat’

We zouden dus een even krachtdadige reactie en initiatief verwachten van de Europese leiders in verband met de talrijke racistische wetten die uitgevaardigd werden door Israël.

Niets is minder waar!

Er trad geen enkele politicus op om dezelfde reacties/daden te eisen voor de mensenrechtenschendingen die Israël nu al meer dan 70 jaar op brutale wijze toepast op het Palestijnse volk.

Evenmin is er geen enkele journalist die kritische vragen stelt aan onze ministers of aan onze premier ivm de Belgische houding t.a.v. Israël.

Onze waarden van respect voor de mensenrechten schijnen maar een lapje voor het bloeden te zijn, een lapje dat kan uitgehaald worden als het past in ‘onze politiek’, maar geen echte waarden die België verdedigt!

De hypocrisie van onze politici wordt met de dag duidelijker.

En wat te denken van onze journalisten?

Pijnlijk! Erg pijnlijk!

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!