De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Armoede- en milieuorganisaties slaan handen ineen tijdens Werelddag van Verzet tegen Armoede in Brussel
Greenpeace Belgie,

Armoede- en milieuorganisaties slaan handen ineen tijdens Werelddag van Verzet tegen Armoede in Brussel

Op zaterdag 17 oktober zullen burgers samen met meer dan dertig organisaties uit de sociale en milieusector bijeenkomen in het collectief ‘Maak het onzichtbare zichtbaar’ in het kader van de Werelddag van Verzet tegen Armoede. Ze bepleiten dat de uitroeiing van armoede het doel moet zijn van een echt sociaal en klimaatbeleid. Dit is nu belangrijker dan ooit.

dinsdag 13 oktober 2020 17:44
Spread the love

 

De Covid-crisis heeft aangetoond hoe snel ongelijkheid en armoede kunnen toenemen. Het uitroeien van armoede en de oorzaken ervan is meer dan ooit het doel van het collectief ‘Maak het onzichtbare zichtbaar’, dat al jaren de Dag van Verzet tegen Armoede organiseert in Brussel. De huidige gezondheidscrisis verbergt momenteel andere belangrijkere uitdagingen zoals klimaatopwarming, milieuvervuiling en snel slinkende biodiversiteit. Terwijl al deze zaken de meest kwetsbare mensen het hardst treffen. Daarom zijn voor het eerst ook milieuorganisaties mee aan boord om deze dag mee te organiseren in Brussel.

Voor Camille, die de evenementen in Brussel mee organiseert, is het duidelijk: “Zelfs al zijn de onderlinge relaties complex, de klimaat- en sociale uitdaging zijn heel nauw met elkaar verbonden. Als we morgen op een kwaliteitsvolle manier willen samenleven, dan moeten we vandaag de huidige sociale en klimaatcrisis het hoofd bieden. De uitroeiing van armoede is dé voorwaarde is voor echte sociale rechtvaardigheid en klimaatrechtvaardigheid.”

Deze dag zal ook een gelegenheid zijn om te laten zien dat dergelijke allianties tussen de sociale en de milieuwereld weldegelijk mogelijk zijn. 17 oktober was traditioneel een dag die alleen armoedeorganisaties bij elkaar bracht, maar stelt zich nu open voor een belangrijke alliantie. Trots nodigen de 30 organisaties u dan ook uit om deze dag bij te wonen.

Praktisch:

Zaterdag 17 oktober, Brandhoutkaai

  • Vanaf 14u: speeches en workshops, met onder meer getuigenissen

  • Vanaf 19u: de befaamde lantaarnparade 

Alle geldende Covid-maatregelen zullen strikt worden nageleefd.

Organisaties:

Afropean project, Agroecology In Action, Archipel 19, Articule, Association 21, ATD Quart Monde, Atelier Grooteiland, BRAL, Brabantia, Bruxelles Laïque, Centre d’Appui SocialEnergie, Centre Social Protestant, CESEP, CNCD, Concertation Aide alimentaire, Convivence, CPAS de Saint-Gilles, Entraide des Marolles, Equipes Populaires, Espace Social Télé-Service, Fédération des Services Sociaux, FIAN, Gastrosophes, Greenpeace, IHECS, ISFSC, La Porte Verte, La Rue asbl, La Venerie, Le Forum Bruxelles contre les inégalités, Le Maitre mot, Le Pivot, Les Actrices et Acteurs des Temps présents, Les Amis d’Accompagner, Les Habitant.e.s des Images, Les Petits Riens, L’Ilot, Maison de Quartier Bonnevie, Mentor Escale, MOC, PAC, Parler les poches vides, Pierre d’Angle, Pigment vzw, Promo Jeunes, Radio Maritime, RBDH, Rencontre des Continents, Réseau TRAPES, Réseau BITUME, Réseaux Solidaires, Samarcande, Santé en lutte, SAW-B, Service Social Juif, SESO, Solidarité-Savoir, Solidarité Etudiants du Monde, Syndicat des Immenses, Théâtre le Varia, Transit, Urbagora.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!