Opinie - Belgisch Netwerk Armoedebestrijding

Succesvol klimaatbeleid kan niet zonder ambitieus sociaal beleid

De opwarming van de aarde is niet langer een ver-van-ons-bed-show, ook België deelt in de klappen. Kijk maar naar de overstromingen van half juli, die ook de sterke sociale ongelijkheid pijnlijk duidelijk maken. Duizenden gezinnen waar het water al aan de lippen stond, verloren hun woonst en heel hun hebben en houden en dreigen nu helemaal kopje-onder te gaan. Hoewel ze het minst verantwoordelijk zijn voor de klimaatopwarming, dragen ze wel de grootste gevolgen. Een succesvol klimaatbeleid kan niet zonder een ambitieus en adequaat sociaal beleid. De armoedenetwerken in België roepen de verschillende overheden op tot sociale rechtvaardigheid. Ze vragen om mensen in een kwetsbare positie te begeleiden en ondersteunen in de groene transitie én te investeren in kwalitatieve en energiezuinige (sociale) woningen.

vrijdag 8 oktober 2021 13:18
Spread the love

 

Water staat mensen in armoede (letterlijk) aan de lippen

Mensen met een laag inkomen zijn het zwaarst getroffen door de overstromingen. Zij wonen vooral in wijken, die minder goed gelegen zijn (met groter overstromingsrisico) en waar de huizen vaak in minder goede staat zijn. Net daar hebben de overstromingen lelijk huisgehouden. Voorbeelden zijn te vinden in Verviers waar de Vesder het zwaarst heeft toegeslagen in Hodimont, Ensival en Pré-Javais en in Trooz waar drie sociale woonwijken werden verwoest. Bewoners getuigen er dat ze dergelijk intens noodweer nog niet eerder hebben meegemaakt en dat ze verregaande gevolgen hebben voor hen.

Geef mensen in armoede inspraak in een ambitieus klimaatbeleid én sociaal beleid

Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN), het Netwerk tegen Armoede en het Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté zijn ervan overtuigd dat een succesvol klimaatbeleid broodnodig is om het hoofd te bieden aan de klimaatuitdagingen van de toekomst. Maar dat klimaatbeleid kan niet zonder een ambitieus en adequaat sociaal beleid.

“Wij roepen de overheden op om te luisteren naar de ervaringen van slachtoffers en hen deel te laten uitmaken van de oplossing. Vanuit hun ervaringen weten ze wat niet heeft gewerkt en wat wel zou kunnen werken”, aldus algemeen coördinator Heidi Degerickx van het Netwerk tegen Armoede. Zo zijn velen niet of onvoldoende verzekerd (omdat hun inkomen dit niet toelaat). Ze zijn in landelijke gebieden aangewezen op een oude tweedehandswagen die niet omnium verzekerd is en die zij dus niet zomaar kunnen vervangen. De voorwaarden voor toegang tot het rampenfonds zijn heel strikt. Daarom is het belangrijk dat overheid en verzekeringssector samen in de bres springen voor de slachtoffers van deze ongeziene ramp. Daarin zijn alvast stappen gezet. Nu is het zaak om de beloofde middelen zo snel mogelijk tot bij de duizenden mensen in acute woonnood te krijgen. Ondanks de inspanningen van de lokale overheden, geven bewoners uit de armste wijken aan dat de hulpverlening hen nog niet of onvoldoende bereikt. Velen zijn getraumatiseerd en hebben psychologische hulp nodig …

Geef hen een toekomstperspectief, laat hen mee oplossingen aanreiken om snel de noodzakelijke structurele maatregelen te nemen om uit deze dramatische situatie te geraken.

Investeer in publieke diensten voor de groene transitie

Toegankelijke en kwaliteitsvolle publieke diensten vormen een stevige sokkel om mensen in armoede te laten deelnemen aan de groene transitie. We zien echter dat decennialang middelen en personeel geschrapt zijn geweest. De overstromingen laten duidelijk de gevolgen zien van het jarenlange gebrek aan investeringen. Vele mensen hebben een groot tekort aan basisproducten en -voorzieningen en zijn er fysiek en mentaal slecht aan toe. Daarbij komt dat heel wat sociaal werkers aan het einde van hun krachten zitten, door de te grote werkdruk, en de grote uitdaging om op alle acute hulpvragen een antwoord te bieden.

Investeer in kwalitatieve en energiezuinige sociale woningen

Een ambitieus klimaatbeleid kan niet zonder te Investeren in de kwaliteit van woningen voor kwetsbare groepen, zowel op de private als de sociale huurmarkt. Maak energiezuinige renovaties toegankelijk door private verhuurders te stimuleren om te investeren in de kwaliteit van hun patrimonium, zowel fiscaal als via premies. Stimuleer hen zich te engageren om de woning te verhuren aan een betaalbare prijs aan gezinnen met een laag inkomen. Er is ook dringend een inhaalbeweging nodig in energiezuinige renovaties voor sociale woningen. En uiteraard moeten er dringend meer kwaliteitsvolle sociale woningen bijkomen. Bied ook renteloze leningen aan noodkopers zodat ook zij het energiepeil van hun woningen naar beneden kunnen halen. Met al deze maatregelen krijgen mensen in armoede ook de kans om te besparen op hun energieverbruik en dus bij te dragen aan het klimaat.

Kom mee naar de Klimaatmars #BackToTheClimate op 10/10

De Belgische armoedenetwerken stappen op zondag 10 oktober 2021 mee in de Klimaatmars #BackToTheClimate in Brussel. Daarmee willen ze hun eis voor sociale rechtvaardigheid en een succesvol sociaal klimaatbeleid kracht bijzetten. Steun hen en loop mee in de Klimaatmars vanaf 13u aan het station Brussel-Noord.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!