Bron: Straatsyndicaat
Opinie - Straatsyndicaat

3.454 daklozen in Antwerpen: gevolg van huidig woon- en opvangbeleid

Een alarmerend totaal van 3.454 mensen leeft zonder vast verblijf of dak boven het hoofd in Antwerpen. Dat bevestigen de cijfers van de daklozentelling die vandaag bekend werden gemaakt. Het werpt een licht op de schaduwzijde van het woonbeleid in onze stad. 3.454 dak- en thuislozen staan in de kou.

woensdag 27 maart 2024 13:40
Spread the love

 

De afgelopen week voerde het Straatsyndicaat campagne om de vaak verborgen problematiek van dak- en thuisloosheid zichtbaar te maken met affiches die her en der verschenen in het straatbeeld. Het Straatsyndicaat is een breed burgerplatform, inclusief (ex-)straatbewoners, dat de wooncrisis met dak- en thuisloosheid als pijnlijke uitlopers onder de aandacht wil brengen. Dat doet het door middel van acties, het voorstellen van projecten met oog voor straatbewoners en het delen van verhalen van mensen die rechtstreeks getroffen worden door de wooncrisis.

Problematisch is de sterke neiging om van dakloosheid een zorgprobleem te maken in deze wooncrisis. De nadruk ligt op opvang en zorg, in plaats van op huisvesting. Ook de werking van de hulporganisaties zelf is doordrongen van het paradigma dat dakloosheid in de eerste plaats vertrekt van een zorgnood.

Ondersteuning van de noodopvang is enkel mogelijk als er ook een psychosociale of medische hulpvraag aan gekoppeld is. Naar aanleiding van het beëindigen van de winteropvang wordt een selectie gemaakt: mensen zonder specifieke zorgvraag belanden terug op straat.

Bron: Straatsyndicaat

Cindy Verstraeten: “Vanuit het Straatsyndicaat bevestigen we dat binnen de huidige gecreëerde schaarste ten gevolge van politieke beleidskeuzes opvang en noodopvang nodig zijn. Deze opvang dient echter te kaderen binnen een breed geschakeerd huisvestingsbeleid. Niet de zorgvraag maar wel een aanbod van diverse vormen van kwaliteitsvolle huisvesting dient hierbij het uitgangspunt te zijn. Opvang mag niet meer zijn dan een tijdelijke noodoplossing op weg naar een stabiele woonomgeving waarbinnen, zo nodig, een aanbod aan zorg verleend kan worden.”

Dakloosheid is geen keuze maar het falen van beleid

Terwijl de berichtgeving over stijgende woningprijzen grotendeels lijkt gericht te zijn op koopwoningen, blijft de dagdagelijkse realiteit van dak- en thuisloosheid buiten beeld. Mensen worden gedwongen om op straat te
leven, te verblijven in steeds beperktere opvangfaciliteiten of moeten een beroep doen op familie, vrienden en kennissen voor tijdelijk onderdak.

Cindy: “Het werkelijke aantal thuislozen is wellicht nog veel hoger, omdat veel mensen onder de radar blijven vanwege tijdelijke noodoplossingen. Het is belangrijk om te benadrukken dat dakloosheid het gevolg is van politieke en maatschappelijke keuzes, en niet van individuele beslissingen. Mensen raken dakloos door een gebrek aan betaalbare woningen. Ook jongvolwassenen worden hierdoor getroffen, vaak zonder zelf voor een leven op straat te kiezen.”

Tijd om van Antwerpen een echte thuishaven te maken

Het is beschamend om te zien hoe daklozen uit het straatbeeld worden geweerd via verschillende maatregelen, terwijl er in het politiek speelveld stilte heerst als het gaat om structurele oplossingen voor de wooncrisis. Het Straatsyndicaat ijvert voor een breed geschakeerd huisvestingsbeleid waarin plaats is voor aangepaste woonvormen waar mensen ruimte krijgen om eigengereid hun kijk op wonen waar te maken.

Dit impliceert ook een beleid dat aandacht besteedt aan de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de publieke ruimte als deel van de woonomgeving. Om die reden ijvert het Straatsyndicaat voor voldoende bruikbaar straatmeubilair, publieke sanitaire voorzieningen en toegankelijke opbergruimte voor persoonlijke spullen.

Cindy: “Als Straatsyndicaat hopen wij dat deze verontrustende cijfers eindelijk de aanzet zullen geven tot een huisvestingsbeleid waarin het recht op wonen voor iedereen centraal staat. Met een publieke ruimte toegankelijk voor eenieder en niet enkel voor wie het kan betalen.” U hoort nog van ons!

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!