Munt
Foto: www.elbpresse.de/ CC BY-SA 4.0
Interview -

Steeds meer Vlaamse gezinnen hebben moeite om rond te komen

Veel Vlaamse gezinnen ervaren meer moeilijkheden om rond te komen, zo toont de Gezinsbarometer van de Gezinsbond. Gezinnen die het al moeilijk hadden krijgen het nog moeilijker: "De kloof groeit.’’

woensdag 20 maart 2024 16:28
Spread the love

 

Hoe gaat het met de Vlaamse gezinnen? Dat is wat de Gezinsbarometer in kaart probeert te krijgen. Elk kwartaal wordt er gepeild naar hun welzijn en vertrouwen op verschillende levensdomeinen, zoals relaties, woonkwaliteit, toekomstperspectieven voor kinderen en inkomen. Deze ‘globale index’ daalde het afgelopen jaar met 6 procent; het lijkt dus iets minder goed te gaan met de Vlaamse gezinnen. Maar wanneer we inzoomen op de deelindex ‘inkomen’ ziet de Gezinsbond een zorgwekkendere daling; vorig jaar was het 6,3, en nu 5,4.

Een kloof

De Gezinsbond signaleert een groeiende kloof binnen gezinnen in Vlaanderen. Uit hun bevindingen blijkt dat maar liefst 80 procent van de gezinnen met enkel een diploma op lager middelbaar onderwijs, aangeeft financiële moeilijkheden te ervaren. Ook alleenstaande ouders (69 procent) en gezinnen waarin iemand zorgbehoevend is (54 procent) melden financiële uitdagingen.

Opvallend is dat gezinnen waar ten minste één ouder een masterdiploma heeft behaald, aanzienlijk minder financiële moeilijkheden ondervinden. Maar de gezinnen aan de andere kant van het spectrum hadden het al moeilijk en krijgen het steeds moeilijker. “De kloof groeit’’, zo stelt de voorzitter van de Gezinsbond Ivo Mechels.

Werk geen garantie op financiële zorgeloosheid

Zelfs werk lijkt geen garantie te bieden op financiële zekerheid. De Gezinsbond stelt dat maar liefst één op de drie werkende gezinnen aangeeft moeilijk tot zeer moeilijk rond te komen. Bovendien heeft vijftien procent van de werkende gezinnen het afgelopen jaar financiële hulp gevraagd of gekregen van vrienden of familie, terwijl achttien procent geen spaargeld heeft.

Het Netwerk tegen Armoede merkt op dat werkende mensen uit de lagere middenklasse steeds vaker moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. “Onze verenigingen zien meer werkende mensen die bij hen aankloppen”, aldus algemeen directeur Heidi Degerickx.

De Gezinsbond wijst op het feit dat België de hoogste prijsstijgingen van Europa kent. Dit komt duidelijk naar voren in de Gezinsbarometer, waaruit blijkt dat gezinnen de impact van opeenvolgende crises en inflatie echt voelen.

Meer en betere steun aan kwetsbare gezinnen is cruciaal

De Gezinsbond benadrukt de noodzaak voor meer steun aan de meest kwetsbare gezinnen. Mechels stelt bijvoorbeeld dat het ondersteunen van deze gezinnen bij energiebesparende investeringen zinvol zou zijn, gezien de aanzienlijke impact van energiekosten op hun budget en de noodzaak van dergelijke investeringen voor het klimaat.

Het Netwerk tegen Armoede pleit daarbij voor “een volledige indexering van het Vlaamse Groeipakket én een hogere sociale toeslag op de maandelijkse kinderbijslag”.

Een ander punt van zorg is de toegang tot steun en collectieve basisvoorzieningen. Degerickx benadrukt dat hoewel er een groeiende interesse is in de strijd tegen kinderarmoede, veel beleidsmakers tegelijkertijd de toegang tot deze basisvoorzieningen ondermijnen. “Op het einde van de rit stellen we vast dat mensen soms moegetergd afhaken, ze vinden geen toegang tot hulp en nemen hun rechten niet op.”

Volgens Mechels is het “5 voor 12”. Kwetsbare gezinnen hadden het al moeilijk en geven aan dat het steeds lastiger wordt om hun rekeningen te betalen. De Gezinsbond benadrukt dat het cruciaal is om de koopkracht van deze gezinnen te beschermen, en hiervoor zijn maatregelen nodig.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!