Bron: Pixabay
Opinie - Platform Duurzame en Solidaire Economie

Organisaties in Nederland vragen media niet meer te juichen bij BBP-groei

Op woensdag 1 september, aan het begin van de Maand van de Duurzame Doorbraak, sturen 16 organisaties in Nederland een oproep aan diverse media om in hun berichtgeving te stoppen met juichen bij BBP-groeicijfers. Zij vinden een verder streven naar BBP-groei niet meer verantwoord.

woensdag 1 september 2021 13:26
Spread the love

 

Negatieve effecten

‘Economische groei’ gemeten met het BBP is direct gekoppeld aan de toename van productie en consumptie, en dus het gebruik van meer energie en grondstoffen. Dat heeft negatieve effecten op de natuur, de biodiversiteit, het klimaat en in toenemende mate op onze gezondheid. Bovendien schenden we met onze grote mondiale ecologische voetafdruk de rechten van medebewoners op Aarde, en van volgende generaties. Dat maakt ‘economische groei’ in rijke landen in feite tot een ecologisch en sociaal misdrijf. De kloof tussen arm en rijk wordt er extra door vergroot. En ondanks alle mooie woorden en plannen over ‘groene groei’, waarbij de groei gepaard zou gaan met een daling van het gebruik van energie en grondstoffen, is er in de praktijk niet of nauwelijks sprake van een daling.

Welzijnseconomie

Gelukkig wordt nu alom gepleit voor een welzijnseconomie. Daarin zijn vragen belangrijk als: Wordt in basisbehoeften voorzien? Hoe is de kwaliteit van leven? Kan de Aarde het aan? Rond september, de ‘Maand van de Duurzame Doorbraak’, staan er tal van activiteiten op de agenda waar de beperkingen van het BBP en de mogelijkheden van een andere oriëntering van onze economie centraal staan. Op Duurzame Dinsdag zullen de organisatoren van die activiteiten zich gezamenlijk presenteren.

De oproep

Juich niet mee over de groei van het BBP! Laat je informeren over de alternatieven, bericht erover, en vraag je in het vervolg bij verhalen over BBP-groei af of er echt wel wat te vieren valt.

 

Ondertekenaars:

ActionAid

Casco Art Institute: Working for the Commons

Geld en Democratie

Humalaya

Institute for Environmental Security

IVN Natuureducatie

Nederland Zorgt voor Elkaar

Ontgroei

Our New Economy

Platform Duurzame en Solidaire Economie

Stichting Think Big Act Now

Waddenvereniging

WECF International

Wellbeing Economy Alliance Nederland (WEAll NL)

Werkgroep Voetafdruk Nederland

Werkgroep Ware Winst Brabant

Bram Büscher, hoogleraar ontwikkelingssociologie, Wageningen Universiteit, en initiatiefnemer van het Manifest van 170 wetenschappers

Jelleke de Nooy-Van Tol, Catalyst4Change en coördinator van De TransitieMotor

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!