Opinie - Basile Peeters

Beste rector, waarom geeft u vrij podium aan een racistische complottheorie?

De extreemrechtse studentenvereniging KVHV nodigt op donderdag 1 december Filip Dewinter uit aan de UGent om een lezing te geven over zijn nieuwe boek 'Omvolking, de grote vervanging'. Ondanks breed protest van het front Geen haat en racisme aan de UGent, wil rector Rik Van de Walle de lezing niet annuleren omdat die onder het recht op vrije meningsuiting zou vallen. Rector Van de Walle, u maakt een grote fout door deze lezing te laten doorgaan. 

donderdag 1 december 2022 10:58
Spread the love

 

Beste rector, het volstaat om Dewinters boek te lezen om te begrijpen dat de inhoud, die aanzet tot racisme en geweld, daar niet onder valt, en om te besluiten dat het gedachtegoed erin niet thuishoort aan een universiteit waar we vrijdenken en kritisch onderzoek zo waarderen.

‘Omvolking, de grote vervanging’ gaat over een vermeend complot tussen drie groepen om de Europese bevolking te vervangen en daarmee ook de Europese cultuur te vernietigen. De eerste groep zijn de linkse ‘multiculturalisten’. Die zouden hopen om via migratie stemmen te winnen. De tweede groep zijn ‘liberale economische elites’. Zij willen goedkope arbeid en een eenheidscultuur, opdat ze hun massageproduceerde goederen overal kwijt zouden kunnen. De derde groep is ‘de islam’ die via massamigratie Europa zou willen ‘islamiseren’.

In zijn manifest citeerde Anders Breivik Filip Dewinter als inspiratie.

Voor die theorie is er geen bewijs, maar ze komt niet uit het niets. Het idee dat multiculturalistische, economische of joodse elites de fundamenten van Europese natiestaten willen ondermijnen via georganiseerde massamigratie kwam al terug bij auteurs als Maurice Barrès of Madison Grant in het begin van de twintigste eeuw.

Grant schreef in ‘The Passing of the Great Race’ dat de ‘genetisch superieure noordelijke rassen’ zouden ten onder gaan aan migratie. Barrès sprak over een gelijkaardig joods complot. Beiden inspireerden ze fascistische bewegingen in de jaren dertig en veertig. Hitler noemde het werk van Grant zelfs zijn ‘bijbel’.

De afgelopen vijftien jaar inspireerde de omvolkingstheorie terroristen als Brenton Tarrant, Payton Grendon of Anders Breivik om honderden onschuldige mensen van kleur en politieke tegenstanders te vermoorden. In zijn manifest citeerde Anders Breivik Filip Dewinter als inspiratie.

Een racistische complottheorie

In het nieuwe boek van Dewinter staat een interview met Renaud Camus, de auteur van ‘Le Grand Remplacement’, de Franse versie van de omvolkingstheorie. Renaud verkondigt trots dat hij zelf nooit cijfers gebruikt, maar steunt op intuïtie om zijn ideeën te staven. Dewinter gebruikt wél cijfers. Die zouden aantonen dat de ‘autochtone bevolking’ krimpt, terwijl het aantal mensen met een niet-Europese migratieachtergrond toeneemt. Toch bewijzen zijn cijfers helemaal niet dat de ‘autochtone Europeaan’ zal ‘verdwijnen’, of dat moslims binnen een paar decennia de meerderheid van de Europese bevolking zouden uitmaken, zoals Dewinter wel stelt.

Om toekomstige migratiestromen en de ‘omvolking’ tegen te houden pleit Dewinter om het geboortecijfer in het Globale Zuiden te beperken. Tegelijk wil hij het dalend geboortecijfer van witte Europeanen optrekken ‘door arbeid, vaderland en familie opnieuw centraal te stellen’.

Dewinters discours vertoont een duidelijke parallel met wat de nazi’s deden in de jaren 1930.

Dat discours vertoont een duidelijke parallel met wat de nazi’s deden in de jaren 1930. Zij richtten toen  het ‘Lebensborn’-instituut op dat de ‘noordelijke rassen’ van de ondergang moest redden door Arische vrouwen abortussen te ontzeggen en ‘raciaal inferieure’ vrouwen gedwongen te steriliseren. Ook witte supremacistische organisaties vandaag zijn hevige tegenstanders van abortusrechten, omdat in het westen de meeste zwangerschapsafbrekingen zouden plaatsvinden bij witte vrouwen.

Over de redenen waarom mensen vluchten, zoals oorlog, klimaatopwarming of economische uitbuiting, zwijgt Dewinter. Zijn partij wil snoeien in ontwikkelingshulp, ondermijnt sterk klimaatbeleid en stemt steeds voor NAVO-interventies zoals die in Irak, Afghanistan, Syrië en Libië. De groepen die winnen van oorlog en klimaatnegationisme zijn fossiele brandstofbedrijven en wapenfabrikanten, niet de modale Vlaming.

In het Europees parlement stemmen ze consequent tégen sociale maatregelen zoals een Europees minimumloon, strengere controle op belastingontduiking en een gemeenschappelijke minimale bedrijfsbelasting. Wanneer het erop aankomt verdedigt het Vlaams Belang steeds de belangen van multinationals.

Wanneer het systeem faalt en mensen hun levensstandaard achteruit zien gaan, vindt het Vlaams Belang een zondebok in de massa-immigratie.

Dat weten is cruciaal om het politieke doel van van theorieën zoals ‘omvolking’ te begrijpen: de bevolking tegen elkaar opzetten. Wanneer het systeem faalt en mensen hun levensstandaard achteruit zien gaan, vindt het Vlaams Belang een zondebok in de ‘massa-immigratie’ en de progressieve bewegingen die haar zogezegd organiseren.

Vrijheid van meningsuiting?

Rector Van de Walle, u maakt een grote fout door deze lezing te laten doorgaan. Extreemrechts misbruikt al langer het recht op vrije meningsuiting om hun hatelijke ideologie te verspreiden. Onder uw mandaat kon Jef Hoeyberghs een haatdragende en seksistische rant aan de UGent afsteken en kon Schild en Vrienden maandenlang linkse studenten intimideren op de campus. U had daar al lang een lijn moeten trekken.

De omvolkingstheorie is bedoeld om een vijand te creëren in elke niet-Europese immigrant en in de ‘volksverraders’ die opkomen voor de rechten van migranten. Bij een beeldvorming als deze die zoveel haat schept, is geweld nooit ver weg. Dat is waarom wij met het front Geen haat en racisme aan de UGent protesteren op 1 december.

Fascistische complottheorieën verdienen geen plaats aan ons unief.

 

Basile Peeters studeert Geschiedenis aan de UGent en is verantwoordelijke bij Comac Gent, de studentenbeweging van de PVDA.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!