Een volle theaterzaal na de protestmars Nie pleuje voor racisme en haat op 1/12.
Jan Neirynck, ACV

Nie pleuje voor haat en racisme: “Pas op voor valse profeten”

Op donderdag 1 december sprak Filip Dewinter op uitnodiging van KVHV aan de UGent over zijn boek Omvolking. Dezelfde avond vond in een volle VIERNULVIER het evenement Nie pleuje voor haat en racisme plaats. Wij publiceren vandaag en volgende week de toespraken van de sprekers. Hieronder de toespraak van Jan Neirynck (ACV)

vrijdag 9 december 2022 12:02
Spread the love

 

“Het Vlaams Belang is ‘dé vakbond van de werkende Vlaming’ en is de enige partij die zich bezighoudt met de gewone Vlaming.”

Dit is een citaat van Tom Van Grieken. Hij deed deze boude uitspraak dit jaar op 1 mei tijdens een toespraak voor het eigen volk, eerst in Sint-Niklaas. De krantenkoppen van de volgende dag brachten vervolgens zijn ‘waarheid’ – helaas – onverdund in vele huiskamers. Ook in de mijne.

Op 15 september werd met veel minder bombarie bericht dat er in het Europees parlement een akkoord gesloten was over de Europese minimumlonen.

Dit is een grote stap vooruit voor werknemers: Voor het eerst zullen we in Europa afspraken maken waardoor iedereen recht krijgt op een waardig minimumloon en degelijke arbeidsomstandigheden.

Geen dag te laat, want er duiken steeds meer verhalen op van moderne slavernij, ook bij ons. Borrealis ligt niet ver weg in een woestijn, maar dichtbij aan het water en nog vers in ons geheugen.

Met dit akkoord zullen niet alleen de laagste inkomens een betere bescherming krijgen, ook sociale dumping wordt hiermee aangepakt.

U voelt het vast al aan uw theewater en u kan het einde van mijn betoog in tijden van koning voetbal makkelijk de bal zelf binnenkoppen. Ik maak het even af: Dit sociale Europese akkoord werd goedgekeurd met een grote meerderheid van 505 tegen 92 stemmen (en 44 onthoudingen). Het Vlaams Belang  stemde… tegen! Dit heb ik zelfs helemaal niet kunnen lezen in mijn krant.

Op verschillende basiscongressen kwamen wij tot de conclusie dat het gedachtengoed van het Vlaams Belang haaks staat op de kernwaarden van een vakbond. Het ACV wil een inclusieve samenleving.  We willen dat nu. We verwijzen dat niet naar de Griekse kalender.

Diversiteit is voor ons een verrijking. Ze vormt geen bedreiging zoals hun racistische en demagogische ideeën willen doen geloven. Extreemrechtse partijen en hun demagogie brengen de mensenrechten en solidariteitsmechanismen die de arbeidswereld kenmerken, in gevaar.

Wij verwelkomen en organiseren alle werknemers op de werkvloer en in de samenleving zonder onderscheid of discriminatie. Wij om-armen. Wij om-sluiten. Het ACV veroordeelt alle uitspraken en handelingen die werknemers en burgers ten onrechte tegen elkaar opzetten en zo de onderlinge solidariteit proberen te ondergraven.

Dames en heren, valse profeten zijn van alle tijden. Ik sluit af met een korte, treffende passage uit een boek van meer dan 2 000 jaar geleden over mensen, normen en waarden. Wereldwijd trouwens nog altijd een besteller.

Matteüs 7, vers 15 en 16: “Pas op voor valse profeten. Zij komen naar u toe en doen zich voor als onschuldige schapen. Maar in werkelijkheid zijn het verscheurende wolven. Aan hun doen en laten kunt u zien wat zij zijn, zoals men een boom kan herkennen aan zijn vruchten. U hoeft aan doornstruiken geen druiven te zoeken en aan distels geen vijgen.”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!