Credit: Collectief Krasnyi – Ali Servi
Open brief - Sans Papiers tv

Open brief van mensen zonder papieren aan hun buren

donderdag 11 maart 2021 20:36
Spread the love

 

Beste buren,

Wij veroorloven ons om jullie vandaag rechtstreeks aan te spreken. Wij kruisen elkaar regelmatig. Je kent ons als de moeder van de klasgenoot van je kind, als de kruidenier op de hoek van de straat, als de persoon die je kantoren schoonmaakt of je verwarmingsketel controleert. Net als jullie, werken we, betalen we huur, nemen we deel aan het sociale en collectieve leven van onze wijk. Kortom, we zijn gewone burgers. Eén ding is anders: in de ogen van de staat bestaan wij niet.

In België leven zowat 150.000 mensen zonder papieren. Soms wonen we hier al 5 of 10 jaar of al veel langer. Sommigen van ons zijn hier geboren. De redenen waarom we naar hier kwamen zijn persoonlijk maar we kunnen u verzekeren dat we onze familie, vrienden en sociale contacten niet met een licht hart verlaten hebben.

Vandaag is België ons land, nochtans …

Ook al werken we, we hebben geen recht op sociale bescherming. Onze gezondheidszorg wordt niet terugbetaald, we hebben geen vangnet als we onze baan verliezen. Zonder legaal bestaan zijn we voor werk en een dak boven ons hoofd overgeleverd aan de willekeur van corrupte bazen en huisjesmelkers. De vrouwen onder ons kunnen geen beroep doen op bestaande voorzieningen om hen te beschermen tegen geweld gelinkt aan het vrouw-zijn. Wat betreft onze kinderen, ook al hebben ze recht op scholing, dit recht stopt op de dag dat ze meerderjarig worden, met als gevolg voor de meesten onder hen geen enkel vooruitzicht op een goede toekomst.

Credit: Collectief Krasnyi – Ali Servi

Al vele jaren roepen wij de Belgische politieke besluitvormers met alle middelen die we tot onze beschikking hebben op om een duurzame en redelijke oplossing te vinden voor onze situatie. Wij hebben zonder ophouden betoogd, bezettingen en hongerstaking gehouden. Onze vragen blijven onbeantwoord.

Onze stem wordt niet gehoord. Daarom spreken wij vandaag tot jullie. Gekozen functionarissen zijn er kennelijk van overtuigd dat ons lot jullie niet interesseert. Ze menen te weten dat jullie gekant zijn tegen de regularisatie van onze situatie. En toch zijn wij ervan overtuigd dat een aanzienlijk aantal Belgen ons steunt.

Om onze beleidsmakers dit te laten zien, vragen wij jullie vandaag om jezelf te laten zien. Wij hebben u nodig om onze fundamentele rechten te doen gelden.

 

Uw buren zonder papieren.

 

‘We are Belgium too’ is een initiaitef van het collectief van mensen zonder papieren van België. Via een nationale campagne willen ze de Belgische burgers sensibiliseren en mobiliseren om tesamen respect voor hun fundamentele rechten op te eisen. Een dertigtal organisaties van de burgermaatschappij, over heel het land gespreid, steunt dit initiatief.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!