Bron: Wikimedia Commons

Belgische politie moet identiteitscontroles beter registreren

vrijdag 7 juni 2019 19:07
Spread the love

Uit een nieuwe bevraging van de Universiteit Antwerpen blijkt dat Antwerpse jongeren zich etnisch geprofileerd voelen bij identiteitscontroles door de politie. Dit ligt in lijn met een onderzoeksrapport van Amnesty International waarin politiemensen zelf bevestigen dat etnisch profileren een realiteit is. Amnesty roept nogmaals op om werk te maken van registratie van controles.

“Door een gebrek aan data is het lastig om adequate maatregelen te treffen tegen etnisch profileren. Als de politie het probleem niet onderzoekt en analyseert, kunnen bepaalde vormen van discriminatie verborgen blijven en worden ze niet aangepakt”, zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen.

“Registratie heeft in andere landen nochtans zijn nut bewezen. Na de invoering van een registratiesysteem in Fuenlabrada, een politiezone in Spanje, halveerde het aantal controles ongeveer, terwijl de pakkans verdrievoudigde. Door te stoppen met etnisch profileren, stop je niet alleen met discrimineren, je verhoogt ook de effectiviteit van politiewerk.”

Uit het nieuwe onderzoek van de Universiteit Antwerpen blijkt ook dat jongeren uit etnische minderheden de politie minder vertrouwen en zelfs vermijden. “De politie heeft vertrouwen van de héle bevolking nodig om goed werk te kunnen leveren. Mensen die regelmatig tegengehouden worden voor politiecontroles zonder gegronde reden, raken gefrustreerd en wantrouwen de politie. Etnisch profileren helpt niets of niemand vooruit”, besluit Wies De Graeve.

Etnisch profileren

Wat is etnisch profileren? Wanneer de politie je stopt omwille van je uiterlijk en niet om wat je hebt gedaan, is er sprake van etnisch profileren. Stereotypen of veronderstellingen over je etniciteit, huidskleur, nationaliteit of religie zijn dan de aanleiding om je te stoppen, te controleren, te fouilleren of aan te houden, in plaats van je individueel gedrag of een objectief bewijs van je schuld. Meer informatie: klik hier.

Sinds de publicatie van Amnesty’s onderzoeksrapport in mei 2018 werden al enkele stappen gezet in de strijd tegen etnisch profileren. Het rapport betekende de start van een politieke dialoog met onder meer een bijzondere hoorzitting in het parlement over etnisch profileren. Ook binnen enkele politiezones werden concrete maatregelen genomen. Meer informatie: klik hier.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!