De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Minderhedenforum vraagt een zero-tolerantiebeleid bij politie
Opinie - Minderhedenforum

Minderhedenforum vraagt een zero-tolerantiebeleid bij politie

"Wil de politie het imago van structureel racisme waarmee ze kampt verbeteren, dan is het tijd voor een écht zero – tolerantiebeleid. Ook binnen haar eigen rangen", stelt Kathleen Van Den Daele, directeur Minderhedenforum.

vrijdag 22 januari 2021 14:15
Spread the love

 

De agente die in 2018 burgers uitmaakte voor “makakken” en “homo’s” tijdens een patrouille in Anderlecht, gaat vrijuit. Ook werkt ze vandaag nog steeds bij de Brusselse politiezone Zuid. Haar medeplichtige collega zou ook nog steeds tewerkgesteld zijn bij de politie.

De feiten werden indertijd gefilmd door omstaanders. Ontkennen in de rechtbank kon de beschuldigde agente dus niet. De sancties die ze destijds kreeg van de tuchtraad heeft ze aangevochten: ze klaagde dat de schorsing een aanslag was op haar reputatie en eer. De Raad van State besliste vervolgens dat de termijn van de tuchtwet overschreden werd met 3 dagen. Deze agente glipte met andere woorden door de mazen van het net en kon door een administratieve dwaling er straffeloos vanaf geraken.

“Politieagenten zijn ambtenaren en de behoeders van de wet. Het feit dat ze vrijuit blijven gaan wanneer ze zich schuldig maken aan discriminatie en racisme, moet dan ook een topprioriteit zijn voor onze beleidsmakers. Anders verliest de politie geloofwaardigheid én vertrouwen bij een groot deel van de bevolking”, zegt Kathleen Van Den Daele, directeur van het Minderhedenforum. “De antidiscriminatiewet voorziet een strengere strafmaat voor ambtenaren die zich schuldig maken aan racisme of discriminatie. Het is dus alarmerend dat de wet op dit punt al te vaak dode letter blijft en het is voor ons een groot vraagteken waarom het Brussels parket de zaak seponeerde. ”

Kathleen Van Den Daele: “Wij stellen voor dat de tuchtprocedure bijgestuurd wordt om te vermijden dat dergelijke overtredingen door de mazen van het net glippen. Politiebeambten en ambtenaren in ruime zin, moeten een meldingsplicht krijgen wanneer ze getuige zijn van discriminatie en racisme. Of de daders nu burgers zijn, hun oversten of hun collega’s zou niets mogen uitmaken. Het zou een evidentie moeten zijn voor een ambtenaar of behoeder van de wet die tijdens de uitoefening van zijn functie vaststelt dat de wet wordt overtreden. Want al te vaak blijft discriminatie onder de radar en ongestraft omwille van fout begrepen collegialiteit. Koppel dit aan een hervormd tuchtbeleid en laat de daders niet meer vrijuit gaan”, aldus het Minderhedenforum.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!