‘Een Andere Joodse Stem’ start in Vlaanderen

‘Een Andere Joodse Stem’ start in Vlaanderen

Op 21 november 2014 werd de organisatie Een Andere Joodse Stem (EAJS) opgericht. Dit nieuwe initiatief roept onder meer op tot een duurzame vrede in Israël/Palestina, onder meer door de bezetting van Palestina te beëindigen.

vrijdag 21 november 2014 14:52
Spread the love(foto http://www.redletterchristians.org/)

EAJS
wil de diverse gemeenschap van Joden in België verenigen, zowel zij
die in Vlaanderen geboren zijn, als meer recente inwijkelingen vanuit
de hele wereld (zoals uit andere EU-lidstaten, Israël en
de VS).

In
haar eigen bewoordingen wenst de organisatie een
nieuwe progressieve stem voor Joden te zijn in Vlaanderen. Tevens wil
EAJS een stem geven aan “een verscheidenheid van kritische
standpunten met betrekking tot de Staat Israël, de betekenis en de
politiek van het Zionisme, en wensen deze verschillen niet te
reduceren tot één stem. Op dezelfde manier, vertegenwoordigen wij
een breed religieus spectrum gaande van praktiserend tot seculier,
met een waaier aan politieke overtuigingen. Wij zijn ervan overtuigd
dat verschillen en verscheidenheid een troef zijn die we niet moeten
verbergen.”

“We
zijn een Joodse groep, die ijvert voor vrede en sociale
rechtvaardigheid, in de overtuiging dat alle mensen gelijk zijn en
recht hebben op een vrij en waardig bestaan. We wensen deze visie uit
te dragen in Europa en in Israël-Palestina, twee plaatsen die
historisch aan elkaar gelinkt zijn en belangrijk zijn voor ons, als
Joden.”

“We
verwerpen elke vorm van onderdrukking en onteigening en alle vormen
van racisme, zowel institutioneel als vanuit de basis, met inbegrip
van antisemitisme, islamofobie en xenofobie.”

“Wij
onderschrijven het Joodse voorschrift ‘tikkun olam, tikkun ha-adam’,
wat betekent ‘teneinde de wereld te herstellen, moeten we bij onszelf
beginnen’. Wij wensen deze problemen zowel bij ons als in het
Midden-Oosten te benaderen, vanuit een allesomvattende visie van het
verleden en het heden. Dankzij een samenwerking met lokale en
internationale organisaties die onze doelstellingen delen, hopen wij
een einde te kunnen stellen aan dergelijke spiralen van uitsluiting
en geweld.”

“We
roepen op voor het beëindigen van de bezetting, voor respect en
waardigheid van alle Israëli’s en Palestijnen en voor een duurzame
vrede.”

EAJS
verklaart met dat doel voor ogen samen te werken met andere
Joodse organisaties in België, waaronder de Union Progressive des
Juifs Belges
(UPJB). Samen met UPJB vormt EAJS de Belgische vertegenwoordiging in
de Europese koepelorganisatie European Jews for a Just Peace
(EJJP).

EAJS
nodigt andere organisaties, die zich in deze doelstellingen kunnen
vinden, uit om met hen samen te werken.

Website: Een Andere Joodse Stem

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!