Enkele tientallen activisten/aandelhouders trokken in een geanimeerde stoet naar de AV van Dexia op 12 mei 2011 om vragen te stellen over de investeringen van Dexia in Israëlische kolonies (foto: Keltoum Belorf).
Nieuws, Mediakritiek, VN, Palestina, Israël, Dexia, Bezette Gebieden, Algemene Vergadering VN, Dexia-Israël, Internationaal Strafhof (ICC), Richard falk, Karama Belgium vzw, Oorlogsmisdaad, Corporate responsability -

Hoe Belgische media over VN-rapport mensenrechten Palestina berichten

Op 29 oktober 2013 legt Richard Falk, speciale VN-rapporteur voor de situatie van de mensenrechten in de bezette Palestijnse gebieden sinds 1967, zijn jaarlijks rapport voor aan de Algemene Vergadering. Het rapport focust, net als dat van vorig jaar, op de 'corporate responsability' van bedrijven die winst maken uit de illegale Israëlische kolonies. De Belgische media berichten nogal selectief.

woensdag 23 oktober 2013 15:00
Spread the love

Het rapport van 2012 gaat over de betrokkenheid van 13 Israëlische en internationale bedrijven bij de Israëlische activiteiten in de bezette Palestijnse gebieden.

Het huidige rapport werkt de argumentatie verder uit en schetst een model voor de juridische analyse van de activiteiten van deze bedrijven. Twee voorbeelden worden daarbij uitgekozen, vanwege de specifieke manieren waarop zij potentieel betrokken zijn bij oorlogsmisdaden.

De Dexia Groep wordt eruit gelicht als één van die voorbeelden. Het tweede bedrijf is Re/Max International, een Noord-Amerikaans vastgoedbedrijf dat reclame maakt voor eigendommen in de kolonies en er vastgoed verkoopt.

Dexia Groep

Een vijfde van het rapport over de mensenrechten is gewijd aan de Dexia Groep en de Belgische overheid. Dexia Groep is met 66 procent de grootste aandeelhouder van Dexia Israël. Die verschaft kredieten aan gemeenten en lokale overheden om de bouw van kolonies in bezet gebied te financieren.

Aangezien de Belgische overheid meerderheidsaandeelhouder is van de Dexia Groep (50,02 procent), oordeelt het rapport dat ook België verantwoordelijk gesteld kan worden voor de financiering van de kolonies.

Rapportering over het rapport

De Belgische media sturen dezelfde berichtgeving uit over het rapport van Falk. Bijna exact hetzelfde artikel stond gisteren in De Standaard, De Morgen, De Tijd, Knack (website), Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad. Ze baseren zich allemaal op dezelfde bron: het nieuwsagentschap Belga.

Het bericht is bovendien nogal selectief. Centraal staat de boodschap dat de Verenigde Naties vinden dat de Belgische overheid de Palestijnen moet vergoeden die getroffen zijn door de door Dexia gefinancierde kolonies. Dat is de eerste zin van elk artikel.

Vervolgens wordt gemeld dat Dexia de mensenrechten in Palestina schendt en dat de Belgische overheid als hoofdaandeelhouder hiervoor medeverantwoordelijk is.

De terugtrekking van Dexia uit Global Compact

De krantenartikels vermelden evenwel niet dat de Dexia Groep zich in april 2013 heeft teruggetrokken uit Global Compact. Dat is een platform van de Verenigde Naties dat bedrijven vraagt om een aantal universele principes te omarmen en om samen te werken met de multilaterale organisatie.

De principes, tien in totaal, gaan over mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie. De Belgische overheid was reeds meerderheidsaandeelhouder toen de Dexia Groep zich terugtrok uit Global Compact. Waarom trok Dexia zich terug?

Nieuwe leningen

De Belgische media rapporteren dat volgens Dexia alle rechtstreekse leningen aan de kolonies sinds juni 2008 werden stopgezet en dat er geen nieuwe leningen meer werden toegekend.

Richard Falk wijst er nochtans in zijn rapport op dat er, volgens onderzoek van Intal (International Action for Liberation) en Who Profits (een Israëlische NGO), wel nog nieuwe leningen werden toegekend voor de bouw en uitbreiding van kolonies in bezet gebied. Volgens Intal gaat het om een totaal bedrag van 35 miljoen euro.

Strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor Belgische werknemers van Dexia?

Er komt in de media ook niet aan bod dat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor de activiteiten van Dexia niet alleen op de Belgische staat van toepassing kan zijn. Die kan zich ook uitstrekken tot de individuele werknemers van de Dexia Groep.

Dexia-werknemers zouden aangeklaagd kunnen worden voor het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag voor betrokkenheid in de oorlogsmisdaad die het vestigen van kolonies in de Palestijnse bezette gebieden is.

Karama Belgium

Karama Belgium is een vzw actief rond de Palestijnse kwestie. Naast sensibiliseren en het organiseren van inleefreizen naar de Westelijke Jordaanoever, doet de vzw aan fondsenwerving voor Karama in het vluchtelingenkamp Deheishe. 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!