Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

KULeuven werkt samen met Israëlisch wapenbedrijf In het voorjaar van 2012 screende intal het Europese “Framework Programme 7” (FP7), naar aanleiding van de steeds nauwer wordende militaire samenwerking tussen de EU en Israël. Het gaat om een Europees financieringsprogramma dat onder...

Activisme en geschiedenis in het Palestijns-Israëlisch conflict

Ilan Pappé was uitgenodigd door het Leuvens Actieplatform Palestina (LAP) aan de KuLeuven, in het kader van het vak geschiedenis van het Midden Oosten en Noord-Afrika na de Eerste Wereldoorlog. De Israëlische historicus werkt sinds 2007 als professor voor het departement Sociale Wet...

Het rapport van 2012 gaat over de betrokkenheid van 13 Israëlische en internationale bedrijven bij de Israëlische activiteiten in de bezette Palestijnse gebieden. Het huidige rapport werkt de argumentatie verder uit en schetst een model voor de juridische analyse van de activiteite...

Het seminarie werd georganiseerd door de Socialists & Democrats Group (S&D Group) in het Europees Parlement en Solidarity with Bedouins, een groep Belgen die in april 2013 een solidariteitsfietstocht maakten langs verschillende niet-erkende Bedoeïenendorpen in de Israëlische ...

Gastheren van het seminarie waren de Socialists & Democrats Group (S&D Group) in het Europees Parlement en Solidarity with Bedouins, een groep Belgen die in april 2013 een solidariteitsfietstocht maakten doorheen de Israëlische woestijn. Véronique De Keyser van de S&D Gro...

Terwijl Tel Aviv vreest voor een groeiend diplomatiek isolement naar aanleiding van de Europese maatregelen tegen de Israëlische kolonie-economie, groeit de steun voor een onafhankelijke Palestijnse staat. Minister van Buitenlandse Zaken van de Palestijnse Autoriteit (PA) Riyah al-Ma...

De huidige vredesonderhandelingen zijn een schertsvertoning die moeten dienen om het blazoen van Israël op te poetsen. Dat is nodig, want het land komt diplomatiek meer en meer in het isolement. De les uit Zuid-Afrika De les uit het recente verleden van Zuid-Afrika is zeer duidelij...