Palestina op diplomatieke versiertoer in Latijns-Amerika

donderdag 29 augustus 2013 11:28
Spread the love

Terwijl Tel Aviv vreest voor een groeiend diplomatiek isolement naar aanleiding van de Europese maatregelen tegen de Israëlische kolonie-economie, groeit de steun voor een onafhankelijke Palestijnse staat. Minister van Buitenlandse Zaken van de Palestijnse Autoriteit (PA) Riyah al-Malki is momenteel in Latijns-Amerika om het volwaardig lidmaatschap van Palestina in de Verenigde Naties te promoten.

In november 2012 kreeg Palestina in de VN een “non-member observer state” status toegekend. Het werd geen volwaardig lid, maar werd dus wel erkend als staat door de Algemene Vergadering. Tijdens al-Malki’s bezoek aan Venezuela afgelopen weekend herbevestigde zijn Venezolaanse tegenhanger Elias Jaua de Venezolaanse steun aan de strijd van het Palestijnse volk voor een eigen staat. Bovendien sloot de Venezolaanse minister met al-Malki een Kaderovereenkomst af op energiegebied. Venezuela zal aan Palestina olie verkopen aan een eerlijke prijs, naar analogie met de olie-export van de Bolivariaanse Republiek naar zijn bevriende buurlanden en de landen van de Petrocaribe-alliantie. Solidariteit en niet winstbejag staat in deze handel voorop: de olie wordt verkocht aan een solidaire prijs en niet aan de speculatieve marktprijs.

Venezuela vestigde diplomatieke relaties met de Palestijnse Autoriteit in 2009, kort na het verbreken van de betrekkingen met Israël naar aanleiding van de Gaza-Oorlog eind 2008 – begin 2009. In Caracas is sinds april 2009 een Palestijnse ambassade te vinden. Het Zuid-Amerikaanse land heeft sindsdien verschillende akkoorden afgesloten met de PA, zoals voor de bouw van medische centra en de aanleg van stadslandbouwfaciliteiten op de West Bank. In deze laatste diplomatieke bijeenkomst werd ook nog beslist tot de bouw van een oogheelkundig centrum in Ramallah – als onderdeel van de Miracle Mission International. Deze missie houdt in dat zowel Cuba als Venezuela gratis oogchirurgie aanbieden aan burgers van Latijns-Amerikaanse en andere landen in het Zuiden. De Venezolaanse regering voorziet ook beurzen voor Palestijnen om te studeren in de Salvador Allende Latin American School of Medicine in Caracas, en eind 2012 werd de visumplicht voor Palestijnse bezoekers naar Venezuela afgeschaft.

Links:

“El sionismo irritado, Venezuela venderá petróleo a Palestina a precio de país amigo”:

http://www.insurgente.org/index.php/2012-04-11-10-03-53/america/item/6966-el-sionismo-irritado-venezuela-venderá-petróleo-a-palestina-a-precio-de-pa%C3%ADs-amigo

“Venezuela Agrees on ‘Solidarity’ Oil Deal with Palestine”:

http://venezuelanalysis.com/news/9967

take down
the paywall
steun ons nu!