Verslag, Nieuws, Samenleving, Lokaal, Vredesactie, NAVO, Brugge, Trainingen, NATO GAME OVER, Actieve geweldloosheid -

NATO Game Over: actietraining in Brugge

BRUGGE - Hoe goed een actie ook voorbereid is, het verloop heb je nooit volledig zelf in handen. Een training 'geweldloos actievoeren' vergroot je slaagkansen. Je oefent er op allerlei situaties waarin je tijdens een actie terecht kan komen, met de bedoeling de actie geweldloos te houden en beter te doen lukken.

dinsdag 28 februari 2012 12:25
Spread the love

Lang geleden, in september 1987 (weet je nog wel, de tijd dat een half miljoen Belgen protesteerde tegen kernwapens in hun land), klom ik met twee andere vredesmilitanten over de hekkens van de militaire basis in Florennes. De kernwapens daar zijn nu weg, maar ze zijn nog niet weg uit België. Volgens minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders (MR), kunnen ze eenvoudig niet weg, omdat we nu eenmaal NAVO-verplichtingen hebben (http://www.vredesactie.be/article.php?id=752).

We zijn dus met handen en voeten gebonden aan een ondemocratische instelling die over de hele wereld oorlog voert en ons opzadelt met massavernietigingswapens.

Ik las over de Bomspottings en de campagne ‘NAVO Game Over’ en besloot mijn latent gevoel van machteloosheid even aan de kant te schuiven en deel te nemen aan een trainingsdag in mijn geboortestad, Brugge.

Aanvang

Rond 10 uur zaten we samen in een zaal van het Entrepot. Sommigen hadden reeds ervaring met geweldloos verzet, anderen wilden voor het eerst meedoen en grepen graag deze kans aan om beter te begrijpen hoe zo’n actie kan verlopen. Na een voorstellingsronde kon ‘het echte werk’ beginnen.

Een diamontage over de NAVO en Vredesactie vzw vond ik persoonlijk nogal overbodig. Als je meedoet met een dergelijke trainingsdag weet je al wel waarvoor je die moeite doet.

Boeiend werd het pas echt toen we in een sequentiespel stilstonden bij wat geweldloosheid eigenlijk voor ons betekent en welke keuzes we daarin maken.

Daarna werd de actiedag van 1 april concreter: hoe zal die verlopen en wat zijn de mogelijke scenario’s. We kregen dia’s te zien over het hoofdkwartier van de NAVO, (de hekkens zien er met al die NAVO-draden toch wel wat lastiger uit dan de hekkens in Florennes), over politie te paard, met honden, waterkanonnen.

Actietraining

Het zwaartepunt van de training ligt in de praktijkoefening. Hoe hou je een overzicht op het verloop? Hoe communiceer je tijdens de actie met elkaar? Hoe neem je in gespannen situaties snel en efficiënt beslissingen met de hele groep? Sommigen blijken snel te willen handelen, maar verliezen daarbij het overzicht; soms wordt er te lang geaarzeld, waardoor de politie snel tot arrestaties kan overgaan, voor er echt actie heeft plaatsgehad.

Actie roept reactie op. Ordediensten weten soms niet goed hoe ze met actievoerders moeten omgaan. In rollenspelen en simulaties oefenen we op situaties die zich kunnen voordoen. Hoe reageer je op provocaties? Wat doe je als een van de mede-actievoerders door het lint gaat? 

Ik vond het wel boeiend om eens in de huid van een politievrouw te kruipen (het zenuwachtige wachten, een troep mensen die je moet tegenhouden), of in de rol van iemand die voor het eerst actie voert en heel onzeker is.

Er wordt terecht veel ruimte gegeven aan wat er gebeurt na de arrestatie: hoe ga je om met het lange wachten; hoe breek je de conflictsituatie? De gehele dag is opgebouwd uit dergelijke spelmomenten, afgewisseld met kringgesprekken en brokken informatie.

Ikzelf heb er zeker veel van opgestoken (in 24 jaar tijd is er toch een hoop veranderd) en anderen hadden wat aan mijn ervaringen. Soms kwamen bepaalde situaties me nogal onrealistisch voor – bijvoorbeeld een aarzelende ordehandhaver, maar dit gaf een mogelijkheid om duidelijk te maken dat het moment van confrontatie vaak zeer snel gaat.

Inzicht

Mensen die voor het eerst overwegen aan een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid deel te nemen, krijgen op zo’n dag een goed beeld over wat hen te wachten staat. Maar ook mensen die reeds deelnamen aan Bomspottings en dergelijke kunnen hier heel wat opsteken, hun ervaringen verdiepen en hun handelen optimaliseren.

Een aandachtspunt kwam steeds weer naar voren: het belang van communicatie vooraf (met name in de bussen op weg naar de actie: elkaars grenzen kennen, kleine groepjes vormen die elkaar in de gaten houden zodat niemand geïsoleerd raakt).

Zoals dat vaak gaat op dagen met een volle, goed ingedeelde agenda, liep de tijd van sommige items een beetje uit. Daardoor werden de laatste items wat vlug afgehaspeld, maar het afgesproken einduur bleef gehandhaafd zodat iedereen op tijd naar een volgende afspraak kon.

Afsluiting

Na bevraging achteraf waren de meningen overwegend positief. Iemand vond de dag een beetje saai en hield niet erg van het spelelement, maar anderen gaven aan dat ze een veel beter beeld hadden van de actie zelf en hoe zij daar zelf keuzes in kunnen maken. Sommigen vonden dat ze een beter inzicht in zichzelf hadden gekregen en dat het goed is om medestanders beter te leren kennen.

Ikzelf kreeg al gauw mijn oude enthousiasme terug. Het doet goed om zoveel strijdbaarheid te zien bij een nieuwe generatie! Een dikke pluim voor de organisatie van deze dagen: de mensen die aan deze dagen deelnemen (of enkel aan de actie zelf), zijn degelijk voorbereid, worden goed ondersteund en krijgen op die manier de mogelijkheid om zelf hun keuzes te maken, zonder het gevoel te hebben hierin alleen te staan.

De kernraketten en de NAVO mogen dan nog bestaan, het verzet ertegen is niet minder krachtig geworden!

Veerle de Smaele

Veerle de Smaele wil berichten over hoe mensen loskomen uit hun apathie en vorm geven aan maatschappelijke verandering. Dit vaak in samenwerking met Didier Eeckhout (foto’s).
Facebook: http://www.facebook.com/people/Veerle-De-Smaele/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!