Algemene Volksvergadering op de Puerta del Sol
Nieuws, Wereld, Europa, Samenleving, Democratie, Spanje, Jeugdwerkloosheid, Puerta del Sol, Basisdemocratie, 15M-beweging, Horizontale organisatiestructuur, Indignadosbeweging -

Horizontale organisatiestructuur kenmerkt Spaanse indignados

De Spaanse indignados, een totaal nieuwe organisatievorm, horizontaal in plaats van verticaal. Geen structuurloze groep, maar democratie zonder hiërarchie. Terwijl alle commissies en werkgroepen autonoom werken, zijn ze terzelfdertijd horizontaal verbonden met de Algemene Volksvergadering waar allle voorstellen beslist worden. En een voorstel moet altijd een waarom, wat en hoe bevatten.

dinsdag 23 augustus 2011 17:15
Spread the love

Deze tekst is een vertaling van Cómo cocinar una revolución no-violenta een tekst van de indignados zelf, vertaald in het Engels en ook beschikbaar in tal van andere talen.

1. Wij zijn Los indignados

Op 15 mei 2011 startte een aantal burgers met verschillende opvattingen een partijloze politieke beweging bekend als de 15M-beweging. In het kielzog van de demonstratie op die dag in Madrid besloten we, heel spontaan, om te kamperen in de straten en de pleinen van onze stad met als doel om zowel onze verontwaardiging te uiten tegenover de huidige politieke en economische situatie – die elke dag ondraaglijker wordt, als ook onze inspanningen te organiseren voor het samen creëren van een betere wereld.

In meer dan 50 Spaanse steden schoten mensen wakker om zich aan te sluiten bij de beweging en kampen op te zetten over heel Spanje. En uiteindelijk kreeg de beweging ook steun vanuit andere landen.

Hoewel we nu niet meer overal op stadspleinen kamperen, komen we nu regelmatig samen in de honderden buurtvergaderingen die sindsdien zijn ontstaan.

We worden niet door politieke partijen, verenigingen of vakbonden vertegenwoordigd. En dat willen we ook niet, omdat we geloven dat mensen voor zichzelf kunnen beslissen.

We willen samen nadenken over hoe we een wereld kunnen opbouwen waar mens en natuur voorrang krijgen op economische belangen. We willen opkomen voor de beste wereld die mogelijk is. “Samen kunnen we dat en zullen we dat bereiken”. Onbevreesd.

2. Waarom veroverden we de straten?

Omdat de publieke plaatsen al altijd van ons waren, maar dit is al lang in de vergetelheid geraakt.

Ze noemen ons ‘Los indignados‘, verontwaardigde burgers die er genoeg van hebben, en dat hebben we ook.

We zijn het beu te figureren als opvulling in de kranten, als statistieken, als potentiële consumenten; we hebben er genoeg van om behandeld te worden als koopwaar door politici en bankiers.

We zijn er ons van bewust dat we wel een stem hebben, maar niet onze zeg over wat er allemaal omgaat, en we zijn gefrustreerd door politici die ons geen mechanisme willen geven voor directe deelname aan de besluitvorming. 

Mechanismen om de corruptie te stoppen, om het gebrek aan transparantie in de politiek en de openbare instellingen te doorbreken, om de burger boven de belangen van de markt en privébelangen te plaatsen.

We kunnen maar niet begrijpen waarom wij zouden moeten opdraaien voor de crisis terwijl zij diegenen die haar hebben veroorzaakt voort superwinsten blijven maken. We zijn ziek en uitgeput van de ene onrechtvaardigheid na de andere. We willen onze menselijke waardigheid terug.

Dit is niet het soort wereld waarin we willen leven en het is aan ons om te beslissen welke wereld we dan wel willen. We weten dat we de wereld kunnen veranderen, en daar zijn we mee bezig met veel zin.

We veroverden de straten en de pleinen van Spanje met dezelfde beweegredenen als die andere burgerbewegingen in Ijsland en de landen van de Arabische wereld, en om dezelfde redenen die mensen in nog andere landen in beweging zullen zetten. We ageren lokaal, maar we denken globaal. Onze wereldproblemen vragen om planetaire oplossingen.

3. Wat doen we?

We voelen, observeren, denken, luisteren, praten, doen voorstellen, discussiëren, werken samen, netwerken, communiceren, proberen elkaar te begrijpen, werken, bouwen op, …

We strijden om een onrechtvaardig systeem te veranderen, we stellen zijn wetten in vraag, de economische systemen en hoe je kan participeren in dat systeem en we stellen specifieke en uitvoerbare alternatieven voor. Ons doel is om het leven van allen op deze planeet te verbeteren.

We creëren menselijke en digitale netwerken waaruit nieuwe vormen van collectieve kennis ontstaan, die onze analytische vaardigheden effectief aanscherpen en onze beslissingsmechanismen verder verfijnen. Wij zijn de collectieve intelligentie van de wereld die zich aan het organiseren is.

We ontwikkelen nieuwe organisatievormen, nieuwe vormen van interactie en leven. We bestrijden de status quo die ons opgelegd wordt door het systeem en streven naar permanente ontwikkeling en verbetering, naar actieve participatie, reflectie en analyse, besluitvorming en actie.

4. Hoe gaan we dat allemaal doen?

We eisen de publieke ruimtes terug op en gebruiken die: we nemen de straten en de pleinen van onze steden terug in, zonder ons te verbergen, duidelijk zichtbaar.

We informeren de hele bevolking over onze doelstellingen en nodigen iedereen uit om om zich bij ons aan te sluiten. Wij bediscussiëren problemen, zoeken naar oplossingen en roepen burgers op voor actie en demonstraties. Onze digitale netwerken zijn open source: alle informatie is online beschikbaar, maar ook in de straten en op de pleinen.

We organiseren ons op algemene vergaderingen, voeren de discussies openlijk, democratisch en horizontaal. We hebben geen leiders, noch hiërarchie.

(zie: Handleiding voor de Algemene Volksvergadering)

[Noot van de vertaler: deze handleiding wordt nog vertaald, maar zal ook aangepast worden aan het aantal mensen dat aan die vergadering deelneemt. Het is een tekst van Acampasol in Madrid dat 50.000 mensen organiseerde en ‘Assembleas Generales’ hield waar duizenden mensen op aanwezig waren.]

Daar er een massa werk is, alle soorten werk, hebben we alles georganiseerd in drie soorten organen: commissies, werkgroepen en algemene vergaderingen.

De commissies en werkgroepen opereren onafhankelijk. De commisssies zijn structureel en organisatorisch en dienen als instrumenten voor de beweging (de legale commissie en IT-commissie zijn twee voorbeelden).

De werkgroepen zijn platformen voor collectief denken, debat en onderzoek voor specifieke onderwerpen (we hebben bijvoorbeeld werkgroepen over politiek, economie, milieu, …).

Deze commissies en werkgroepen zijn toegankelijk voor iedereen die wil participeren. Bijeenkomsten worden op publieke plaatsen gehouden, worden op voorhand aangekondigd en hun besluiten worden gepubliceerd in verslagen die online beschikbaar zijn.

Ze organiseren zich allemaal in horizontale bijeenkomsten, maar elke groep bepaalt collectief zijn ‘modus operandi’ die op zijn beurt permanent open staat voor veranderingen en optimalisatie.

Alle belangrijke beslissingen van deze commissies en werkgroepen worden vervolgens op de Algemene Vergadering gebracht om beoordeeld te worden en goedgekeurd te worden door de beweging als een geheel. Op die manier wordt al het werk efficiënt en onafhankelijk gedaan en wordt het horizontaal gecoördineerd door onze volksvergaderingen.

In het virtuele domein, hebben we sociale netwerken en internethulpmiddelen om de communicatie te verbeteren en onze inspanningen bijeen te brengen.

We gebruiken het N-1-sociaal netwerk en andere hulpmiddelen om met elkaar in contact te komen en te blijven, we hebben onze eigen websites: takethesquare.net (internationaal), tomalaplaza.net (nationaal Spaans) en tomalosbarrios.net (buurten in Spanje) en we gebruiken Twitter en Facebook voor grotere visibiliteit en om alle hoekjes en kantjes van cyberspace te bereiken.

5. Organisatiestructuur

Lijst van enkele commissies

Communicatie is momenteel een compendium van verschillende subcommissies. De twee belangrijkste taken zijn interactie met de media en publicatie van informatie op websites en sociale netwerksites. Zo helpt de subcommissie Vertalingen ontwikkelingen van de beweging te verspreiden de wereld rond.

Outreach moedigt andere sectoren, gemeenschappen of sociale actoren aan om bij ons aan te sluiten: universiteiten, buurtwerkingen, werkplaatsen. Deze commissie zorgt ook voor de banden met de andere acampadas en volksvergaderingen. Ze zorgt voor ondersteuning lokaal, nationaal en internationaal.

Legale kwesties voorziet de beweging van juridisch advies, verklaart legale kwesties, onderhandelt met de politie en identificeert mogelijke juridische risico’s van de voorstellen die gedaan worden.

Groepsdynamica bereidt de te volgen methodiek in de vergaderingen voor, stelt de agenda op en regelt de moderatie, tijdsgebruik en systeem op de vergaderingen. Deze commissie maakt ook de verslagen van de Algemene Volksvergadering.

Informatie installeert en bemant stands op straat om de geïnteresseerde burgers van informatie over de beweging te voorzien.

Actie organiseert binnenhuisactiviteiten (conferenties, meetings, recreatieve protestacties) en plant acties om het bewustzijn te verhogen, om het publiek van informatie te voorzien of politieke druk uit te oefenen.

Interne coördinatie coördineert het werk van de diverse commissies. Ze probeert de besluiten genomen door al de 15M-commissies te verzamelen en over te brengen naar de informatiestands. Ze coördineert ook de logistieke informatie van alle 15M-commissies (waar ze elkaar ontmoeten als de contactpersoon voor elk van de commissies).

Analyse evalueert zo wel het interne als het externe discours, de organisationele kwesties en de manieren waarop de organisatie groeit. Haar taak is het verzamelen, analyseren, omzetten, systematiseren en vervolgens opnieuw lanceren van informatie.

Andere commissies focussen uitsluitend op de kampeerplaatsen en de noden daar.

Infrastructuur zorgt voor de materiële voorzieningen die nodig zijn voor de kampeerplaatsen en de activiteiten daarbuiten: zeilen, werkstations, gebruik van de ruimte, informatiestands, elektriciteit (via generatoren), latrines en douches, om er enkele op  te noemen. Veel van deze faciliteiten bestaan uit donaties en worden verdeeld volgens de principes van zelfbestuur.

Respect zorgt voor een vreedzaam en respectvol klimaat. Ze komt tussen bij incidenten of provocaties en voorkomt mogelijke risico’s.  Haar gezag is enkel verbaal: haar taak is dingen uit te leggen en te overtuigen, door mensen het belang te doen inzien van een respectvolle sfeer op de kampeerplaats.

Infirmerie voorziet in eerste hulp waar nodig en stockeert medische voorraden.

Voedsel ontvangt de voedseldonaties en zorgt voor ploegen die instaan voor de bereiding van maaltijden.

Opkuis maakt schema’s om de kampeerplaatsen netjes en gezond te houden. Het is echter geen schoonmaakdienst, want we zijn allemaal zelf veranwoordelijk voor de schoonmaak.

Lijst van enkele werkgroepen

  • Educatie en universiteit
  • Cultuur
  • Milieu
  • Economie
  • Sociaal werk
  • Politiek
  • Feminisme
  • Migratie en mobiliteit
  • Wetenschap en technologie
  • Reflectie

6. Links

[Internationaal] www.takethesquare.net  contact.takethesquare@gmail.com  http://www.facebook.com/Take.the.Square

[Spanje] www.tomalaplaza.net  www.tomalosbarrios.net

[Sociale netwerken] www.n-1.cc

[Vídeo’s] http://www.youtube.com/watch?v=x2xuSHdjZ00   http://www.youtube.com/watch?v=Vr9BTyug4FA   http://www.youtube.com/watch?v=bRBbI257cOQ

Tags: #spanishrevolution, camp, how-to

take down
the paywall
steun ons nu!