De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vlaams regeerakkoord: CM wil mee bouwen aan een Vlaanderen dat warm is voor iedereen
Opinie - Christelijke Mutualiteit

Vlaams regeerakkoord: CM wil mee bouwen aan een Vlaanderen dat warm is voor iedereen

‘Een warm Vlaanderen.’ De woorden staan verschillende keren in het Vlaams regeerakkoord. Als gezondheidsfonds en als sociale organisatie wil CM zich daar mee voor inzetten. ‘Maar Vlaanderen kan pas warm zijn als het dat voor iedereen wil zijn, rijk of arm, ziek of gezond, actief of werkloos, autochtoon of nieuwkomer’, zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp.

donderdag 3 oktober 2019 01:14
Spread the love

In de tekst van 300 pagina’s staan zeker goede voorstellen. Voor mensen die zorg nodig hebben, is het een uitstekende zaak dat de Vlaamse sociale bescherming verder uitgebouwd wordt. De uitrol van BelRAI als inschalingsinstrument zal daarbij een belangrijke meerwaarde leveren. De Vlaamse regering engageert zich ook om de betaalbaarheid van de factuur in woonzorgcentra te verhogen. Die woonzorgcentra krijgen meer geld en er komen investeringen voor extra personeel. Het is ook de intentie van deze Vlaamse regering om budget vrij te maken voor de zorg voor personen met een handicap om op die manier de wachtlijsten terug te dringen. Extra centen zijn er voor de geestelijke gezondheidszorg. Ook preventie, kwaliteit van zorg, de eerstelijnszones in de zorg en health in all policies krijgen een plaats in het regeerakkoord.

‘Het klinkt veelbelovend’, reageert Luc Van Gorp. ‘Het zijn maatregelen die bijdragen tot een betere zorg en welzijn voor alle Vlamingen. Maar je kunt je de terechte vraag stellen waar het geld ervoor vandaan moet komen. Alleen al om de wachtlijsten in de zorg weg te werken, is 1,6 miljard euro nodig. Dat geld is er vandaag niet.’

Dat nieuwkomers tien jaar moeten wachten voor ze recht hebben op een zorgbudget, vindt CM dan weer een brug te ver. Luc Van Gorp: ‘Als het vanuit een goede intentie gebeurt, biedt een inburgeringstraject een meerwaarde. Als sociale organisatie zijn wij ervan overtuigd dat een warme en zorgzame samenleving iedereen moet omarmen. Niemand kiest ervoor om in een kwetsbare situatie terecht te komen. Wie hier nieuw toekomt, moet dan ook alle kansen krijgen om mee te participeren aan onze samenleving. Vanuit die optiek zijn inburgeringstrajecten te verantwoorden. Maar dat wie met succes zo’n traject doorloopt, tien jaar moet wachten om recht te hebben op een zorgbudget, is onbegrijpelijk. Dat is niet het warme Vlaanderen waar wij willen voor gaan.’

CM zal het als gezondheidsfonds niet nalaten om de nieuwe Vlaamse ministers daarop te wijzen. Net als vroeger zal de organisatie met veel overtuiging mee bouwen aan een Vlaanderen waarin iedereen een gezond, gelukkig en kwaliteitsvol leven kan uitbouwen. Constructief als het kan. Kritisch als het moet.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!