De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Startnota N-VA: “Maatregelen die de meest kwetsbaren met migratieachtergrond raken”
Opinie - Minderhedenforum

Startnota N-VA: “Maatregelen die de meest kwetsbaren met migratieachtergrond raken”

dinsdag 13 augustus 2019 14:44
Spread the love

“Met nieuwe bijkomende voorwaarden, controles en sancties vermoeilijkt de N-VA de integratie en participatie van veel nieuwkomers in onze samenleving. Denk maar aan het betalend maken van inburgeringstrajecten, het opdrijven van sancties en boetes, de voorwaardelijkheid van sociale rechten, het kunnen aantonen van een voldoende sterke en duurzame band met de gemeente of streek voor een sociale woning, … Het zijn stuk voor stuk maatregelen die de meest kwetsbare mensen met een migratieachtergrond raken en die net een averechts effect zullen hebben op hun integratie”, zegt Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum.

Minderhedenforum benadrukt wel het belang van een integratiebeleid met een kwaliteitsvol eerstelijnswerk dat behoefte dekkend is. Hierbij moet de aandacht niet enkel gaan naar inburgeringstrajecten, maar ook naar het bredere integratiewerk.

Het Minderhedenforum betreurt bovendien de harde focus op de ‘Vlaamse identiteit’ en het portretteren van mensen van buitenlandse herkomst als zijnde mensen die de rechtstaat niet respecteren en hun burgerlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheden niet zouden opnemen. De nota vertrekt volgens het Minderhedenforum vanuit een sterke assimilatiedrang van mensen van buitenlandse herkomst naar de Vlaamse identiteit, hoewel deze voor de meeste Vlamingen meervoudig is en verschilt van persoon tot persoon.

Verder hamert het Minderhedenforum erop dat excellentie en gelijke onderwijskansen geen of/of verhaal is. “Elk kind heeft het recht om de nodige onderwijsondersteuning te krijgen die hen brengt tot excellentie. Het streven naar beide moet dus prioritair blijven voor de komende regering. Daarnaast is het doorvoeren van een algemeen verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekenen in het onderwijs en publieke functies discriminerend en zorgt ze net wel voor uitsluiting. Een inclusieve samenleving voor iedereen sluit niet uit, maar omarmt haar burgers, los van levensbeschouwing en herkomst.”

‘Wij hopen dat de komende onderhandelingsperiode zal gebruikt worden om te komen tot een regeerakkoord die ook de meest kwetsbaren in onze Vlaamse samenleving (met en zonder migratieachtergrond) vooruit helpt en perspectief biedt’ eindigt Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!