De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Parlementsleden partij en rechter
Democratie -

Parlementsleden partij en rechter

maandag 7 juni 2010 16:17
Spread the love

In België onderzoeken pas verkozen parlementsleden de geldigheid van de verkiezingen, en verklaren ze hun eigen resultaat al dan niet rechtsgeldig. Omdat het pas verkozen parlement hier optreedt als rechter en partij meent De Wakkere Burger dat een dergelijk systeem niet verdedigbaar is. Bovendien is het in strijd met “De gedragscode voor verkiezingen” van de Raad van Europa.

België is samen met Italië en Luxemburg de enige lidstaat van de Raad van Europa dat een procedure van zelfwettiging kent. In alle 44 andere lidstaten ziet een extern onafhankelijk orgaan toe op het correcte verloop van de verkiezingen en controleert de geloofsbrieven van de parlementsleden.

De richtlijnen van de Raad van Europa vragen naast het toekennen van het toezicht en de controle aan een extern orgaan ook een beroepsmogelijkheid om de geldigheid van de verkiezingen aan te vechten. In de meeste lidstaten kan dat momenteel bij een gewone rechtbank of een speciale rechtbank voor verkiezingsaangelegenheden. Ook hier blijft België in gebreke.

Op basis van het niet organiseren van beroepsmogelijkheden veroordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op 2 maart 2010 de staat Roemenië. In het arrest in de zaak Grosaru, waarbij een lid van de Italiaanse minderheid zijn niet-verkiezing aanvecht, aanvaardt het Hof de mogelijkheid om een eerste beroepsmogelijkheid bij het parlement te leggen, maar vindt dat een hoger beroep bij een gerechtelijke instantie mogelijk moet zijn. Bij een klacht bij het Hof voor de Rechten van de Mens loopt België het risico om net zoals Roemenië veroordeelt te worden.

De Wakkere Burger vraagt aan de verkozenen van 13 juni de richtlijnen van de Raad van Europa te respecteren, de verkiezingen niet langer zelf te legitimeren en werk te maken van een beroepsmogelijkheid bij een rechtbank.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!