De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vakbondsacties voor Openbare Diensten en tegen Belgisch – Europees Besparingsbeleid
Democratie, Europa, EU, Begroting, LEF, Begrotingspact, Begrotingsbeleid, Budgettair pact -

Vakbondsacties voor Openbare Diensten en tegen Belgisch – Europees Besparingsbeleid

zaterdag 29 juni 2013 17:22
Spread the love

Op 24 juni j.l. waren 5.000 syndicalisten in de Brusselse straten actief. Ongeveer 2.500 militanten van de Openbare Diensten verzamelden op het Fontainasplein om na de toespraken in stevige pas op te stappen richting Centraal Station. Ondertussen waren ongeveer evenveel actievoerders van de interprofessionele Brusselse Regionale vakbonden van aan de Financietoren vertrokken om het Europees begrotingsbeleid en i.h.b. het Begrotingspact aan te klagen. Ter hoogte van de St. Goedele Kathedraal versmolten beide betogingen om te eindigen ter hoogte van de Kunstberg waar de slotmeeting gehouden werd.

Voor de achtergronden van deze actie verwijzen wij naar: Vakbonden openbare sector voeren actie voor het behoud van sterke openbare diensten – 24 juni in Brussel

Op het Fontainasplein waren de militanten in strijdbare stemming. Er is een algemeen gevoel dat er na de zomer hardere acties nodig zullen zijn om het openbaar ambt voor verdere afbraak te behoeden. De link met het heilloze Europese besparbegringsbeleid werd in de toespraken duidelijk gelegd.
Het was dan ook evident dat de actievoerders van de Openbare Diensten zich aansloten bij de Brussele Interprofessionele actie tegen de op tll staande bespreking van het Begrotingspact in het Brussels Parlement.

De goedkeuring van de 7 Parlementen die ons land rijk is, is vereist opdat België dit Pact zou ratificeren. Wat in het Brussels Parlement hiermee gebeurt is dus van belang voor alle Belgen.

In hun slottoespraken op het Albertinaplein wezen de woordvoerders van de drie vakbonden op de catastrofale besparingen waar België zich zou toe verplichten door de goedkeuring van het Begrotingspact. Opmerkelijke spreker op het podium was een woordvoerder van de familiale boeren die wees op de rampzalige gevolgen van het Europees beleid voor de kleine boeren en opriep tot massale gezamenlijke actie van boeren en vakbonden in het najaar.

Alles bij mekaar ziet het naar uit dat wij naar een hete herfst gaan.

Via onderstaand link kunt u een fotoreportage van deze geslaagde actiedag bekijken.
https://picasaweb.google.com/101161532789719614865/20130625ManifOd

take down
the paywall
steun ons nu!