De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verslag actie tegen het Budgettair Pact in Luik
Democratie, Europa, EU, Begroting, LEF, Begrotingspact, Budgettair pact, Soberheidsverdrag -

Verslag actie tegen het Budgettair Pact in Luik

zondag 27 oktober 2013 20:51
Spread the love

Maandag jl. verzamelden enkele honderden tegenstanders van het Europees Budgettair Pact zich tegenover het Luikse Stadhuis. Voor de actie was opgeroepen door het Luiks Platform tegen het Budgetair Pact, een breed samenwerkingsverband van vakbonden, partijen en verenigingen. Dit Pact werd reeds goedgekeurd in het Vlaams en het Federaal Parlement. In het Waals Parlement werd het nog niet geagendeerd.

De Burgemeester ging in zijn repliek uitgebreid in op de context van het Budgettair Pact. Over de concrete impact op het budget van de Stad Luik, verklaarde hij nog niets te kunnen zeggen, aangezien dit budget momenteel ter studie is.

Ter afronding kreeg de woordvoerder van het Platform nog 2 minuten om te besluiten. Hij wees erop de Stad door het Pact dubbel zal getroffen worden. Naast de budgetaire beperking, zal de Stad getroffen worden door de verarming van zijn inwoners.

Foto’s van deze geslaagde actie kunnen via volgende link bekeken worden:
https://picasaweb.google.com/101161532789719614865/20131021LUIK

take down
the paywall
steun ons nu!