De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Open brief uit de luchtvaartsector aan premier Sophie Wilmès
Open brief - ACV Puls, BTB-ABVV, BBTK-ABVV, ACV Transcom, CNE

Open brief uit de luchtvaartsector aan premier Sophie Wilmès

vrijdag 27 maart 2020 16:11
Spread the love

 

Aan

Sophie WILMES

Eerste Minister

 

Mevrouw de Eerste Minister,

De luchtvaart staat voor een nooit gekende crisis, een crisis die morgen niet zal zijn opgelost. Alle indicatoren wijzen erop dat het vliegverkeer deze zomer nog niet zal zijn genormaliseerd. Alle werknemers uit de verschillende sectoren die werken op de luchthavens voelen de impact van deze crisis.

Onder andere vliegend personeel, werknemers op de passagiersdienst en lader-lossers werken vaak niet fulltime en zijn afhankelijk van de extra premies in het hoogseizoen om hun karige basisloon op te trekken. Ook werknemers verderop in de keten, bijvoorbeeld taxichauffeurs en werknemers in de logistiek, worden financieel zwaar getroffen.

Deze crisis dreigt dus uit te draaien op een financiële ramp voor de werknemers op de Belgische luchthavens. Bovendien dreigen werkgevers door deze crisis in financiële problemen te komen, met mogelijke afdankingen of faillissementen als gevolg.

Een strategisch plan om deze crisis door te komen dringt zich op. Het kan echter niet zijn dat sommige bedrijven dankzij hun politieke contacten een blanco cheque krijgen of dat er gratis geld wordt gepompt in bedrijven actief in de luchtvaartsector, zonder dat er garanties zijn voor het personeel en de samenleving.

Daarom vragen de representatieve vakbonden met hoogdringendheid dat:

1) er een strategische cel wordt opgericht voor de luchtvaart en aanverwante bedrijven. Dat in deze cel ook de vakbonden hun plaats krijgen.

2) eventuele steunmaatregelen in alle transparantie worden genomen, met garanties voor het personeel.

3) steunmaatregelen ook structureel worden verankerd. Als de samenleving beslist om strategisch geld te investeren in de luchtvaart en aanverwante bedrijven, moet dit gepaard gaan met inspraak in de strategische keuzes die het bedrijf maakt.

4) er een comité of overlegorgaan wordt opgericht dat de veiligheidssituatie op de luchthaven monitort. Nog altijd komen werknemers op de luchthaven dagelijks in contact met passagiers uit landen die zwaar zijn getroffen door Covid-19, zonder dat zij over genoeg beschermingsmiddelen beschikken.

 

Met de meeste hoogachting,

Namens de vakbonden,

 

Hans Elsen ACV Puls

Sandra Langenus BTB-ABVV

Bjorn Vanden Eynde ACV Transcom

Olivier Van Camp BBTK-ABVV

Fouad Bougrine ACLVB

Didier Lebbe CNE

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!