De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Wikileaks-jacht
Vrije meningsuiting, WikiLeaks, Vrijheid van media, Artikel19 UVRM -

De Wikileaks-jacht

zaterdag 4 december 2010 17:51
Spread the love

Artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens stelt : Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Blijkbaar vervalt dat artikel als burgers proberen een licht te werpen op de cenakels van de Westerse politiek. De Westerse politici halen heiligschennis en de veiligheid van diverse personen als drogreden aan om de vrijgegeven informatie van Wikileaks te gaan censureren. Door toedoen van diverse “vrije” Westerse regeringen werd de website van Wikileaks (www.wikileaks.org) geblokkeerd (is nog wel naamloos te bereiken via http://213.251.145.96/) . Het is opvallend hoe de politieke gilden zich in een stilzwijgen hullen omtrent deze censuur. Is de vrijheid van informatiegaring en het recht informatie te publiceren dan geen politiek issue meer? Is men bang dat de publieke opinie een zicht op de werking krijgt van een geheel ondemocratische, niet-transparante politieke inner-circle krijgt? Wordt de bestuurlijke transparantie dood verklaard en geldt slechts transparantie van het doen en laten van de burger om de massa beheersbaar te maken?

De jacht op de Wikileaks-informatie laat overduidelijk zien hoe controleerbaar de vrije informatiestroom over het internet door de politieke grootmachten is geworden. De domeinserver in de VS ging uit de lucht toen ze het doelwit geworden was van “hackers”. Het woord “hackers” is een eufemisme voor het Amerikaanse leger en inlichtingendiensten. Diezelfde “hackers”-groep kwam onlangs nog in het nieuws toen ze probeerden met hun Stux-worm de Iraanse kerncentrales plat te leggen. (Een ander gekend geval van cyberaanvallen, waren de cyberbombardementen tegen Estland. Naar schatting werden ongeveer een miljoen Russische computers ingezet om bedoelde aanvallen uit te voeren).

De “vrijheid” van het internet is relatief. Van zodra informatie beschikbaar wordt die bepaalde groepen niet aanbelangd worden de kanalen ernaar dichtgemaakt. De democratische inspraak van de burgers is hierin nihil. Wie kunnen ook vaststellen dat in de vazalstaten (bvb. België) er een politieke stilte heerst over die censuur. Het bevestigt natuurlijk hun vazal zijn. Het laat evenwel zien dat de ene vrijheid van informatie niet de andere is. Als China zijn burgers bepaalde delen van het internet ontzegt, staan de dames en heren op hun achterste poten van verontwaardiging te springen. Nu hun vriend hetzelfde toepast, vervallen de bewindslieden in een zedig zwijgen. Laat ons hopen dat de burger zijn recht op vrijheid van informatie gaat opeisen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!