De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Midden-oosten, Palestina, Israël, Gaza, Azië, Libanon, WikiLeaks -

WikiLeaks – Israël bereidt zich voor op een grote oorlog in het Midden-Oosten

dinsdag 4 januari 2011 18:33
Spread the love

Het Noorse dagblad Aftenposten, dat zegt te beschikken over al de 251.187 gelekte telexen van Wikileaks’ Cablegate, concludeert dat het Israëlische leger zich volop aan het voorbereiden is op een nieuwe, grote oorlog in het Midden-Oosten..

Het dagblad komt tot deze conclusie na het bestuderen van een telex over een onderhoud tussen de Democraat Ike Skelton en het hoofd van de Israëlische generale staf Gabi Ashkenazi, dat plaats vond op 15 november 2009, en tal van andere telexen uit die periode.

Angst voor raketten

Tijdens de bijeenkomst verklaarde Ashkenazi dat Iran over 300 Shihab raketten beschikt die Israël kunnen bereiken en dat Israël in geval van een aanval niet meer dan tien tot twaalf minuten de tijd heeft om zijn bevolking te waarschuwen.

Gezien de grote raketdreiging is raketafweer belangrijk voor Israël volgens hem.

Hij verklaart dat hoewel de dreiging van Iran ernstig is, de meest acute dreiging echter van Hamas en Hezbollah komt.

Het rakettenarsenaal van Hezbollah, dat in de verschillende telexen op enkele tienduizenden wordt geschat – variërend van twintigduizend tot veertigduizend – en Hamas zou een veel grotere nauwkeurigheid hebben dan de Iraanse ballistische raketten.

Het strijdtoneel

Daarom gaat Ashkenazi ervan uit dat de volgende oorlog zal plaatsvinden in die gebieden waar ook de vorige oorlogen hebben plaatsgevonden, namelijk Libanon en Gaza.

Ashkenazi deelde zijn gesprekspartners mee dat hij een grote oorlog voorbereidt omdat het makkelijker is af te bouwen naar een kleinere operatie dan andersom.

Israël vreest de raketvoorraden van Hezbollah en Hamas omdat ondanks de vooruitgang in Israël’s raketafweer het land niet in staat is gans zijn bevolking te beschermen, nog volgens hem.

In deze telex wordt het rakettenarsenaal van Hezbollah op 40.000 geschat.

Hierdoor zijn een miljoen Israëliërs blootgesteld aan raketaanvallen die niet bestreden kunnen worden vanuit de lucht. Om deze dreiging tegen te gaan, zend Israël onbemande drones uit boven Libanon om potentiële doelwitten te identificeren, zegt Ashkenazi.

“In de volgende oorlog kan Israël geen beperkingen aanvaarden inzake oorlogsvoering in stedelijke gebieden.”

Tot dusver zijn de drones een succes, volgens hem. Verder prijst hij de samenwerking met de NSA, de Amerikaanse inlichtingendienst die de communicatie van andere landen observeert.

In de volgende oorlog kan Israël geen beperkingen aanvaarden inzake oorlogsvoering in stedelijke gebieden, vervolgt Ashkenazi. Hoewel er fouten gemaakt zijn tijdens het Gaza-offensief ‘Operatie Gegoten Lood’, rond Nieuwjaar 2008-2009, werden er nooit doelbewust burgers aangevallen, zegt hij.

Volgens het Palestinian Centre for Human Rights waren drieëntachtig procent, een overweldigende meerderheid, van de 1419 dodelijke slachtoffers vanwege Operatie Gegoten Lood burgers.

Daarnaast werden nog eens 5.300 personen gewond en publieke en private eigendommen doorheen de Gazastrook extensief bestookt en vernietigd.

Operatie Gegoten Lood

In een andere telex tussen Israëlische militairen en een delegatie van het Amerikaanse congres geleid door senator Kirsten Gillibrand, zeiden vertegenwoordigers van de Israëlische inlichtingendienst dat men tijdens Operatie Gegoten Lood grote terughoudendheid aan de dag had gelegd.

Het Israëlische leger (IDF) zou met beperkte slagkracht hebben geopereerd en zonder iets te bezetten in Gaza. Er zou ook besloten zijn geweest niet binnen te dringen in stedelijke gebieden.

Daarin lag de reden dat een operatie die op drie dagen afgerond had kunnen zijn, drie weken had geduurd volgens generaal Yoav Galant van het IDF.

Het is geen geheim dat Israël zich schuldig heeft gemaakt aan verscheidene oorlogsmisdaden tijdens deze operatie, waaronder het inzetten van cluster- en witte fosforbommen in stedelijke gebieden.

Ondertussen heeft de staat Israël ook een rapport uitgegeven waarin bevestigd wordt dat er oorlogsmisdaden werden gepleegd tijdens Operatie Gegoten Lood.

Volgens een officier van de Israëlische geheime dienst Sjien Beet was operatie Gegoten Lood een succes, maar was Hamas er na zes maanden in geslaagd terug een wapenarsenaal op te bouwen als voor de Israëlische operatie.

Hamas is, nog volgens deze officier, actief aan het werken om nieuwe militaire capaciteiten te ontwikkelen, met inbegrip van het verwerven van Iraanse raketten die Tel Aviv kunnen bereiken en een eigen wapenproductie om minder afhankelijk te zijn van smokkel.

Als gevolg daarvan zal het volgende conflict met Hamas nog moeilijker zijn dan Operatie Gegoten Lood, voegde hij eraan toe.

Een speciale ontwikkeling in Gaza is het rijzen van extremistische, Islamitische groepen die Hamas niet controleert, leerde Gillibrand nog.

Dat deze groepen in staat zijn geweest om uitgebreide terroristische aanvallen te plannen, had zowel Hamas als Sjien Beet verrast. Sjien Beet zou weinig weten over deze groepen omdat ze zich concentreerde op het infiltreren van Hamas.

Tunnels

In een andere telex komen de tunnels aan de grens met Egypte ter sprake en wordt een meer gedetailleerd overzicht gegeven van het wapenarsenaal van Hezbollah.

In deze telex van 18 november 2009 wordt vermeld dat Egypte reeds enige inspanningen heeft geleverd in de vernietiging van de smokkeltunnels aan zijn grenzen. Een belangrijke toegangsweg van goederen naar Gaza, onder de illegale blokkade.

Hierin somt het IDF meerdere maatregelen op die zij heeft ontwikkeld in de bestrijding van deze tunnels en welke zij kan toepassen.

De voorgestelde maatregelen zijn:

  • Aanhoudende mijnexplosies in de buurt van de grens tot op een diepte van 20 tot 30 meter.
  • Gebruik van schok- of rookgranaten aan de ingangen van de tunnels.
  • De bouw van ondergrondse obstakels tot op een diepte van 90 meter om de bestaande tunnels te destabiliseren.
  • De arrestatie van een aantal gekende smokkelaars.

Langdurig conflict

Aan de hand van het gedetailleerd overzicht van de militaire capaciteit van Hezbollah dat door de Israëlische inlichtingendienst in deze telex wordt geschetst, gaat deze ervan uit dat Hezbollah zich voorbereidt op een langdurig conflict.

In deze telex is het aantal raketten dat Israël schat waarover Hezbollah zou beschikken plots een stuk lager: 20.000.

Onder deze raketten zouden honderden Iraanse Fajr-raketten zijn met een bereik tot 45 km en honderden, inductiegeleide anti-tankraketten.

Daarnaast zou Hezbollah beschikken over een onbekend aantal onbemande vliegtuigen van Iraanse makelij van het Ababil-type met een rijkwijdte van 150 km, etc.

Gezien deze omvangrijke voorraad streeft, volgens de Israëlische inlichtingendienst, Hezbollah naar een langdurig conflict waarin het dagelijks “een enorm aantal” raketten op Israël zou afvuren.

Het verstoren van het dagelijks leven in Tel Aviv zou een belangrijk doel zijn van de organisatie.

Een officier van de Israëlische, buitenlandse inlichtingendienst Mossad, zei dat Hezbollah er naar streeft om dagelijks tussen de vierhonderd en zeshonderd raketten af te vuren op Israël, waarvan honderd op Tel Aviv.

Volgens deze officier zou Hezbollah gedurende twee maanden Israël met raketten willen kunnen bestoken maar zich ervoor willen hoeden zonder raketten te vallen alvorens een nieuwe oorlog uitbreekt.

Linken:

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!