De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De hel barst los: het drama van de Israëli’s en Palestijnen
Opinie - Pax Christi

De hel barst los: het drama van de Israëli’s en Palestijnen

maandag 9 oktober 2023 16:17
Spread the love

 

Met veel pijn en verdriet zien we de beelden van dode lichamen en brandende gebouwen in steden en dorpen in Israël en Gaza. Zaterdagochtend 7 oktober stuurde Hamas, die in Gaza aan de macht is, duizenden raketten af op Israël als reactie op de jarenlange aanslepende onderdrukking van Palestijnen in de Palestijnse Gebieden door de Israëlische autoriteiten. Als tegenreactie ontketent de regering Netanyahu nu een open oorlog. Pax Christi Vlaanderen vreest dat dit kan leiden tot een enorm bloedbad en vooral tot de verdere vernieling van Palestijns land en de vernietiging van haar inwoners.

Pax Christi Vlaanderen veroordeelt met klem de raketaanvallen van Hamas net zoals het steeds het ongebreidelde en disproportionele geweld van Israël tegen Palestijnse burgers heeft veroordeeld. Geweld stop je niet met geweld. Daarom pleitte Pax Christi in het verleden steeds voor het beëindigen van de bezetting van Palestijns gebied en voor het opstarten van nieuwe vredesgesprekken. Ook vandaag is dat de enige weg om het bloedvergieten te doen stoppen.

Onze partners in Palestina en Israël kijken met lede ogen naar de enorme explosie aan geweld. Honderden doden aan beide zijden, duizenden gewonden ook. En een gigantische ravage, die vooral in Gaza dramatisch is, omdat er daar een groot gebrek is aan alles: aan drinkwater, elektriciteit, medisch materiaal, bouwmateriaal, enz. Gaza was al vele jaren een openluchtgevangenis waar meer dan 2 miljoen mensen opgesloten zitten. Een onrecht dat Israël valt aan te merken: het blokkeren van dit landsgedeelte is een schending van het internationaal recht. Geen enkele instantie, niet de Verenigde Naties, noch de Europese Unie, hebben dit afdoende aangekaart. Maatregelen schoten zwaar te kort.

Pax Christi vraagt daarom nu voor een drastisch andere aanpak van het al 75 jaar durende conflict tussen Israël en Palestina. De burgers zijn het grote slachtoffer. Onze gedachten gaan vooral uit naar de kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van de aanvallen en tegenaanvallen. Dromen over een leefbare toekomst in de regio worden vandaag aan stukken geslagen.

In hun eenzijdige steunbetuigingen aan de Israëli’s gebruiken de Westerse leiders escalerend taalgebruik. Zo dragen ze bij tot een volgende ronde van geweld in plaats van tot de-escalatie. Enkel het onder ogen zien van de repressieve bezetting door Israël en van het apartheidsregime in eigen land en in de bezette gebieden kan leiden naar een duurzame oplossing. Elke burger van de regio wil een toekomst. Laten we daar dan nu werk van maken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!