Na een zoveelste bombardement... Foto: X Saleh Aljafarawi
11.11.11

Gaza: 11.11.11 eist staakt-het-vuren, onderzoek Internationaal Strafhof en sancties

woensdag 8 november 2023 14:47
Spread the love

“Als je je ‘neutraal’ opstelt tegenover situaties van onderdrukking kies je de kant van de onderdrukker”, aldus Zuid-Afrikaans bisschop Desmond Tutu die in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.

DeWereldMorgen veroordeelt de recente aanvallen van Hamas tegen Israëlische burgers, maar ziet die niet los van 75 jaar staatsterreur van Israël tegen het Palestijnse volk. Het internationaal erkende recht op gewapend verzet tegen een kolonisator is geen vrijbrief voor aanslagen op burgers. Een onderhandelde vrede kan alleen bereikt worden wanneer 75 jaar verdrijving, 56 jaar bezetting, kolonisatie en apartheid en 16 jaar blokkade van Gaza worden erkend als de oorzaken van dit geweld. DeWereldMorgen onderzoekt deze oorzaken die door de politiek en door mainstreammedia worden verzwegen, onderbelicht of ontkend, om zo een debat te stimuleren dat kan leiden tot onderhandelingen en vrede. (nvdr)

De basisregels van oorlogvoering werden de afgelopen vier weken verpulverd tot snippertjes papier. Israëlische luchtaanvallen herleiden ziekenhuizen, vluchtellingenkampen, scholen, flatgebouwen, zelfs hele wijken tot puin. Tientallen ambulances werden onder vuur genomen. Meer dan 45 procent van alle huizen zijn volgens de Verenigde Naties al verwoest of beschadigd. Israël sluit meer dan twee miljoen burgers af van elektriciteit, brandstof en water – een duidelijke oorlogsmisdaad. Israëlische verklaringen tonen bovendien dat het land géén onderscheid maakt tussen burgers en militaire doelwitten.

Dreigende genocide

VN-experts, internationale genocide-onderzoekers en mensenrechtenorganisaties waarschuwen ondertussen voor een etnische zuivering van Gaza en een dreigende genocide. VN-onderzoekers en organisaties als Amnesty International bevestigden dat zowel Israël als Hamas oorlogsmisdaden pleegden, zoals ook benadrukt door Premier De Croo op 6 november. ​

“Het buitensporig geweld dat we vandaag zien in Gaza, de oorlogsmisdaden en het totale gebrek aan aandacht voor het internationale recht moeten streng beantwoord worden”, benadrukt 11.11.11-directeur Els Hertogen. “De expliciete erkenning hiervan door Premier De Croo is een stap vooruit, maar het mag niet bij woorden blijven: diplomatieke actie voor een staakt-het-vuren, steun aan het onderzoek van het Internationaal Strafhof, en het bespreken van sancties.” ​

11.11.11 benadrukt dat hiervoor ook een duidelijk draagvlak bestaat onder de bevolking, wat blijkt uit de tienduizenden Belgen die de afgelopen weken de straat optrokken en een petitie van 11.11.11 ondertekenden. ​

Concreet vraagt 11.11.11 de federale regering, die zich de komende dagen buigt over verdere mogelijke Belgische actie, om de volgende maatregelen te nemen: ​

Intensifiëren van diplomatieke inspanningen: de regering moet haar diplomatieke inspanningen intensifiëren om een staakt-het-vuren en vrijlating van alle mensen die onrechtmatig worden vastgehouden te bereiken, zoals ook voorzien in de VN-resolutie die België steunde op 27 oktober 2023.

Uitbreiden van Palestina-onderzoek Internationaal Strafhof: de federale regering moet de Openbare Aanklager van het Internationaal Strafhof aansporen om het lopende Palestina-onderzoek uit te breiden en te intensiveren, en hiertoe ook de nodige extra middelen aanbieden. ​

Sancties en tegenmaatregelen: de onmiddellijke hervatting van Europese gesprekken, eventueel met een beperktere groep van gelijkgezinde EU-lidstaten, om mogelijke sancties en tegenmaatregelen tegen de bezetting en annexatie van Palestina te bespreken, zoals ook voorzien in het regeerakkoord. Het ingediende voorstel voor een nationaal verbod op de handel met nederzettingen in bezet gebied is een maatregel die ons land op eigen kracht kan en moet nemen. ​

Opschorting van het EU-Israël-associatieakkoord: We roepen op om het EU-Israël Associatieakkoord op te schorten, conform de mensenrechtenclausule in het akkoord. Als eerste stap kan België eisen dat de Associatieraad, die begin 2024 gepland staat, opgeschort wordt. ​

Inreisverbod voor gewelddadige kolonisten en oorlogsmisdadigers: de instelling van een inreisverbod op Belgisch grondgebied voor gewelddadige kolonisten en verantwoordelijken voor oorlogsmisdaden.

“De manier waarop Europa met dit bloedbad omgaat heeft cruciale gevolgen voor de levens van tienduizenden burgers en bepaalt de Europese en Westerse geloofwaardigheid op het wereldtoneel vandaag en voor de komende decennia ”, aldus Els Hertogen van 11.11.11. “Op een moment dat Gaza gebombardeerd wordt tot de grootste begraafplaats ter wereld, moeten België en de EU tot concrete actie overgaan.”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!