Afbeelding van Christian Dorn via Pixabay
Pepe Escobar, Information Clearing House,

De genocide in Gaza als doelbewust beleid

Professor Michael Hudson – de auteur van toonaangevende werken als, onder andere, Super-Imperialism en het recente The Collapse of Antiquity – zet in een podcast klinisch de noodzakelijke achtergrond uiteen om het onbegrijpelijke te begrijpen: een 21e-eeuwse genocide die 24/7 live wordt uitgezonden naar de hele planeet.

dinsdag 30 april 2024 11:06
Spread the love

 

“Als je je ‘neutraal’ opstelt tegenover situaties van onderdrukking kies je de kant van de onderdrukker”, aldus Zuid-Afrikaans bisschop Desmond Tutu die in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.

DeWereldMorgen veroordeelt de aanvallen op 7 oktober van Hamas tegen Israëlische burgers, maar ziet die niet los van 75 jaar staatsterreur van Israël tegen het Palestijnse volk. Het internationaal erkende recht op gewapend verzet tegen een kolonisator is geen vrijbrief voor aanslagen op burgers.

Een onderhandelde vrede kan alleen bereikt worden wanneer 75 jaar verdrijving, 56 jaar bezetting, kolonisatie en apartheid en 16 jaar blokkade van Gaza worden erkend als de oorzaken van dit geweld. DeWereldMorgen onderzoekt deze oorzaken die door de politiek en door mainstreammedia worden verzwegen, onderbelicht of ontkend, om zo een debat te stimuleren dat kan leiden tot onderhandelingen en vrede. (nvdr)

*  *  *

In een e-mailgesprek vertelde Prof. Hudson dat hij nu in wezen “achter de schermen laat kijken” dat “50 jaar geleden, toen ik aan het Hudson Instituut werkte met Herman Kahn [de inspiratie voor Stanley Kubrick’s Dr. Strangelove], daar Israëlische Mossadleden werden getraind, waaronder Uzi Arad. Ik maakte twee internationale reizen met hem en hij schetste mij toen ongeveer wat er vandaag gebeurd is. Hij werd hoofd van de Mossad en is nu Netanhayu’s adviseur.”

Prof. Hudson laat zien hoe “het basisplan voor Gaza overeenkomt met de manier waarop Kahn tijdens de Vietnamoorlog de verdeling in sectoren ontwierp, met kanalen die elk dorp afsloten, zoals de Israëli’s doen met de Palestijnen. Ook toen al wees Kahn Balochistan aan als het gebied om onrust te zaaien in Iran en de rest van de regio.”

Het is geen toeval dat Balochistan al decennialang het kroonjuweel van de CIA is, en recent met de extra stimulans van de verstoring tegen elke prijs van de China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) – een belangrijk verbindingsknooppunt van het Chinese Belt and Road Initiative (BRI).

Prof. Hudson verbindt vervolgens de belangrijkste punten: “Zoals ik het begrijp, is wat de VS doet met Israël een generale repetitie om verder te gaan met Iran en de Zuid-Chinese Zee. Zoals je weet, is er geen Plan B in de Amerikaanse strategie om een heel goede reden: als iemand kritiek heeft op Plan A, wordt hij niet als teamspeler beschouwd (of zelfs als een marionet van Poetin), dus critici moeten vertrekken als ze zien dat ze geen promotie krijgen. Daarom zullen Amerikaanse strategen niet stoppen en hun acties heroverwegen.”

“Isoleer ze in strategische gehuchten en dood ze dan”

“Mijn achtergrond in de jaren 1970 aan het Hudson Instituut met Uzi Arad en andere Mossad-stagiairs. Mijn vakgebied was BoP, maar ik woonde veel vergaderingen bij waarin militaire strategie werd besproken en ik vloog twee keer met Uzi naar Azië en leerde hem kennen.”

“De Amerikaans-Israëlische strategie in Gaza is in veel opzichten gebaseerd op het plan van Herman Kahn dat in de jaren zestig in Vietnam werd uitgevoerd.”

“Herman richtte zich op systeemanalyse. Begin met het definiëren van het algemene doel en vervolgens, hoe bereiken we dat?”

“Isoleer ze eerst in strategische gehuchten. Gaza is opgedeeld in districten, waar elektronische passen nodig zijn om van de ene sector naar de andere te gaan, of om naar Joods Israël te gaan om te werken.”

“Ten eerste: dood ze. Het liefst door bombardementen, want dat minimaliseert het aantal binnenlandse slachtoffers voor je leger.”

“De genocide die we vandaag zien is het expliciete beleid van de stichters van Israël: het idee van “een land zonder volk” betekent een land zonder niet-joodse mensen. Ze moesten worden verdreven – en dat begon al voor de officiële stichting van Israël, in de eerste Nakba, de Arabische holocaust.”

“Twee Israëlische premiers waren lid van de Stern terroristenbende. Ze ontsnapten uit hun Britse gevangenis en verenigden zich om Israël te stichten.”

“Wat we vandaag zien is de Endlösung in dit plan. Het sluit ook aan bij de wens van de VS om controle te krijgen over het Midden-Oosten en zijn oliereserves. Voor de Amerikaanse diplomatie IS (in hoofdletters) het Midden-Oosten olie. En ISIS maakt deel uit van Amerika’s vreemdelingenlegioen sinds het voor het eerst werd georganiseerd in Afghanistan om tegen de Russen te vechten.”

“Daarom is het Israëlische beleid afgestemd op dat van de VS. Israël is de belangrijkste cliënt-oligarchie van de VS in het Midden-Oosten. Het is de Mossad die het meeste van de behandeling van ISIS voor zich neemt in Syrië en Irak, en overall waar de V.S. ISIS-terroristen naartoe stuurt. Terrorisme en zelfs de huidige genocide staan centraal in de Amerikaanse geopolitiek.”

“Maar zoals de VS hebben geleerd in de Vietnamoorlog, protesteren en stemmen bevolkingen tegen de president die deze oorlog overziet. Lyndon Johnson kon niet in het openbaar verschijnen zonder protestkreten van de menigte. Hij moest stiekem de zij-ingang uitsluipen van hotels waar hij sprak.”

“Om een vernedering zoals Seymour Hersh die het bloedbad van My Lai beschreef te voorkomen, blokkeer je journalisten van het slagveld. Als ze er zijn, dood je ze. Het Biden-Netanyahu team heeft het vooral gemunt op journalisten.”

“Het ideaal is dus om de bevolking passief te doden, om zichtbare bombardementen te minimaliseren. En de lijn van de minste weerstand is om de bevolking uit te hongeren. Dat is het Israëlische beleid sinds 2008.”

“En vergeet ze niet uit te hongeren”

Prof. Hudson verwijst rechtstreeks naar een artikel van Sara Roy in The New York Review of Books, waarin deze een telegram citeert van de Amerikaanse ambassade in Tel Aviv aan de minister van Buitenlandse Zaken van 3 november 2008.

In het telegram staat: “Als onderdeel van hun algehele embargoplan tegen Gaza, hebben Israëlische functionarissen meerdere malen aan [ambassadefunctionarissen] bevestigd dat ze van plan zijn om de economie van Gaza op de rand van de afgrond te houden zonder het echt over de rand te duwen.”

Dat heeft er volgens Prof. Hudson toe geleid dat Israël “vissersboten en kassen in Gaza vernietigt om het te verhinderen zichzelf te voeden.”

“Vervolgens heeft het samen met de Verenigde Staten voedselhulp van de Verenigde Naties en andere landen geblokkeerd. Zodra de vijandelijkheden begonnen, trokken de VS zich snel terug uit de VN-hulporganisatie, onmiddellijk nadat het ICJ had vastgesteld dat er sprake was van waarschijnlijke genocide. De VS was de belangrijkste financier van deze organisatie.”

“De hoop was dat dit de activiteiten van deze organisatie zou afremmen.”

“Israël liet eenvoudigweg geen voedselhulp meer toe. Het zette lange, lange rijen met inspecties op, dat wil zeggen, een excuus om de vrachtwagens te vertragen tot slechts 20% van hun snelheid van voor 7 oktober – van een normale hoeveelheid van 500 per dag tot slechts 112. Israël blokkeerde de vrachtwagens niet alleen, maar liet ze ook niet meer toe. Naast het blokkeren van vrachtwagens heeft Israël ook hulpverleners aangevallen – ongeveer één per dag.”

“De Verenigde Staten probeerden te voorkomen dat ze veroordeeld zouden worden door te doen alsof ze een werf zouden bouwen om voedsel via de zee in te voeren. De bedoeling was dat tegen de tijd dat de werf gebouwd zou zijn, de bevolking van Gaza uitgehongerd zou zijn.”

Biden en Netanyahu als oorlogsmisdadigers

Prof. Hudson schetst beknopt het belangrijkste verband in de hele tragedie: “De VS probeert één persoon de schuld te geven, Netanyahu. Maar dit is het Israëlische beleid sinds 1947. En het is Amerikaans beleid. Alles wat er gebeurt sinds 2 oktober, toen de Al-Aqsa moskee werd overvallen door Israëlische kolonisten, wat leidde tot de vergelding van Hamas [Al-Aqsa vloed] op 7 oktober, werd nauw gecoördineerd met de regering Biden. Alle bommen die maand na maand zijn gegooid en ook het blokkeren van hulp van de Verenigde Naties.”

“Het doel van de VS is om te voorkomen dat Gaza de rechten op het gas voor de kust krijgt die zouden helpen om hun eigen welvaart te financieren en die van andere islamitische groeperingen die de Verenigde Staten als vijanden zien. En om de buurlanden te laten zien wat hen zal worden aangedaan, net zoals de VS met Libië heeft gedaan voor Gaza. De waarheid is dat Biden en zijn adviseurs net zo goed oorlogsmisdadigers zijn als Netanyahu.”

Professor Hudson benadrukt hoe “de Amerikaanse ambassadeur in de VN, Blinken en andere Amerikaanse functionarissen hebben gezegd dat de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) over genocide en de oproep om te stoppen niet bindend is. En vervolgens heeft Blinken net gezegd dat er geen genocide plaatsvindt.”

“Het doel van dit alles is om een einde te maken aan de internationale rechtsorde zoals die wordt vertegenwoordigd door de VN. Deze moet worden vervangen door de Amerikaanse ‘op regels gebaseerde orde’, zonder gepubliceerde regels.”

“De bedoeling is om de VS immuun te maken voor elke vorm van verzet tegen hun politiek gebaseerd op wettelijke principes van internationale of lokale rechtspraak. Een volledig vrije hand – chaos.”

“Amerikaanse diplomaten hebben vooruitgekeken en gezien dat de rest van de wereld zich wilt terugtrekken uit de baan van de VS en Europese NAVO.”

“Om deze onomkeerbare beweging het hoofd te bieden, proberen de VS deze te ontmantelen door alle overgebleven sporen uit te wissen van de internationale regels die ten grondslag lagen aan de oprichting van de VN en zelfs aan het Westfaalse principe uit 1648 van niet-inmenging in de aangelegenheden van andere landen.”

“Het feitelijke effect is, zoals gewoonlijk, precies het tegenovergestelde van wat de VS voor ogen hadden. De rest van de wereld wordt gedwongen om zijn eigen Nieuwe VN te creëren, samen met een nieuw IMF, een nieuwe Wereldbank, een nieuw Internationaal Gerechtshof in Den Haag en andere organisaties die door de VS worden gecontroleerd.”

“Dus het protest van de wereld tegen de Israëlische genocide in Gaza en de westelijke Jordaanoever – vergeet de westelijke Jordaanoever niet – is de emotionele en morele katalysator voor het creëren van een nieuwe multipolaire geopolitieke orde voor de Mondiale Meerderheid.”

Verdwijn of sterf

De hamvraag blijft: wat gebeurt er met Gaza en de Palestijnen? Prof. Hudson oordeelt onheilspellend realistisch: “Zoals Alastair Crooke heeft uitgelegd, kan er nu geen sprake meer zijn van een tweestatenoplossing in Israël. Het moet of helemaal Israëlisch of helemaal Palestijns zijn. En zoals het er nu uitziet zal het volledig Israëlisch zijn – de droom van het begin in 1947 van een land zonder niet-joodse mensen.”

“Gaza zal er geografisch nog steeds zijn, samen met zijn gasrechten in de Middellandse Zee. Maar het zal worden ontruimd en bezet door de Israëli’s.”

Over wie zou “helpen” om Gaza weer op te bouwen, zijn er al een paar stevige kandidaten: “Turkse bouwbedrijven, Saoedi-Arabië dat ontwikkelingen financiert, VAE, Amerikaanse investeerders – misschien Blackstone. Het zullen buitenlandse investeringen zijn. Als je kijkt naar het feit dat de buitenlandse investeerders van al deze landen op zoek zijn naar wat ze kunnen halen uit de genocide van de Palestijnen, dan begrijp je waarom er geen oppositie is tegen de genocide.”

Het eindoordeel van Prof. Hudson over “het grote voordeel voor de VS” is dat “er geen enkele klacht kan worden ingediend tegen de VS – en tegen alle oorlogsvoering en regimewisselingen die de VS plannen voor Iran, China, Rusland en voor wat er gedaan werd in Afrika en Latijns-Amerika.

Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever moeten gezien worden als het begin van de Nieuwe Koude Oorlog. Een plan om genocide en vernietiging te financieren. Palestijnen zullen emigreren of gedood worden. Dat is al meer dan tien jaar het openlijke beleid.”

 

Dit artikel verscheen op Information Clearing House.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!