Olaf Scholz en Benjamin Netanyahy. Foto: Printscreen DW news

Gaza: andermaal staat Duitsland aan de verkeerde kant van de geschiedenis

De Duitse regering wil nieuwkomers trouw aan Israël doen zweren en Israël-kritische stemmen gewoonweg deporteren. En dan zit de extreemrechtse AfD nog niet eens in de regering …

donderdag 4 juli 2024 10:21
Spread the love

 

Duitsland heeft zopas een nieuwe nationaliteitswet ingevoerd die vereist dat aanvragers verklaren dat ze het bestaansrecht van Israël erkennen. Ze zullen een naturalisatietest moeten invullen die een expliciete verklaring vereist over het bestaansrecht van Israël.

Uiteraard roept deze nieuwe wet heel wat juridische en ethische vragen op omdat het innemen van politieke standpunten over een buitenlandse staat de voorwaarde is om een staatsburgerschap te kunnen verkrijgen.

Bij het binnenkomen zullen buitenlanders dus een loyaliteitstest moeten onderschrijven, maar eens ze hier zijn zullen ze zich ook moeten onthouden van kritiek op Israël.

Critici deporteren

“We nemen strenge maatregelen tegen islamisten en antisemitische haat”, stelt minister Nancy Faese die het regeringsbesluit toelicht om al wie kritiek heeft op Israël het land te kunnen uitzetten. De minister wil het wetsvoorstel in het parlement laten goedkeuren na het zomerreces. “Al wie geen Duits paspoort heeft en terrorisme verheerlijkt zullen we buiten zetten”.

Hoe ‘terrorisme verheerlijken’ gedefinieerd wordt is hoogst onduidelijk. Kritiek op Israël wordt gemakkelijk gelijkgeschakeld met steun aan Hamas, en dat is nu eenmaal een terreurorganisatie, althans volgens de Duitse regering.

Omgekeerd zal de verdediging van de massamoord door het Israëlisch leger in Gaza wellicht niet vallen onder het ‘verheerlijken van terrorisme’. Net als Bart De Wever in Vlaanderen vindt blijkbaar de hele Duitse regering dat Israël de kant van het licht is en dat iedereen die daar kritiek op levert terroristen verheerlijkt.

Net als Bart De Wever vindt de Duitse regering dat Israël de kant van het licht is en dat iedereen die daar kritiek op levert terroristen verheerlijkt

In 2019 stelde de Duitse regering de wereldwijde BDS-campagne al buiten de wet. BDS wil -net zoals Boycot Apartheid destijds voor Zuid-Afrika – de economisch basis van het racistische bezettings- en apartheidsbeleid van Israël onder druk zetten via een internationale boycot tegen de winsten door bezetting en onderdrukking van de Palestijnen.

Op initiatief van Zionistische parlementairen en de steun van de Alternative für Deutschland (AfD), een ronduit fascistische partij, werd die wet vijf jaar geleden – op een drafje, want zonder voorafgaand publiek debat – door het parlement gesluisd.

Hoewel het Duitse Hooggerechtshof die anti-BDS-wet al ongrondwettelijk verklaarde blijft de Duitse regering dus dezelfde weg inslaan door het gewettigd verzet tegen een koloniale bezettingsmacht steeds koppiger gelijk te stellen met antisemitisme en terrorisme.[1]

Deze nieuwe wetten zijn onderdeel van een bredere repressie van pro-Palestijnse activisme in Duitsland. Pro-Palestijnse demonstraties worden vaak verboden en als ze toch doorgaan worden ze streng gecontroleerd en beperkt. Pro-Palestijnse verenigingen worden buiten de wet gesteld en de politie doet invallen in huizen van groepsleden ervan.

Vorige maand heeft de staatssecretaris van Hoger Onderwijs onderzocht hoe ze subsidies zou kunnen intrekken van academici die een brief hadden ondertekend waarin ze kritiek uitten op het politieoptreden tegen anti-Israël studentenprotesten. In april verbood de Duitse regering de Britse Palestijnse chirurg Ghassan Abu-Sitta om Duitsland binnen te komen om een conferentie in Berlijn toe te spreken over zijn werk in Gaza.

Andermaal verkeerde kant

Het is moeilijk te begrijpen dat een Duitse regering – gemotiveerd vanuit een zeer foute invulling van de Wiedergutmachung[2] ten aanzien van de Joodse slachtoffers van het Naziregime – opnieuw aan de verkeerde kant van de geschiedenis gaat staan en zich blijkbaar geen vragen stelt bij de openlijke steun van het AfD daarvoor.

Kanselier Olaf Scholz stelde dat “terrorisme verheerlijken een klap in het gezicht is van de slachtoffers, hun families en onze democratische rechtsorde”. Dat geldt blijkbaar enkel voor wie een Israëlisch paspoort heeft. 37.000 Palestijnse doden zijn enkel jammerlijke ‘collatoral damage’ van de wettige zelfverdediging van de Joodse staat …

De collaboratie met het moorddadige zionisme is duidelijk doorgedrongen tot de hoogste Duitse politieke kringen

De collaboratie met het moorddadige zionisme is duidelijk doorgedrongen tot de hoogste Duitse politieke kringen die er vrije meningsuiting en legitieme solidariteit met een onderdrukt volk ongegeneerd voor willen opofferen.

Hopelijk kan het Palestijnse volk rekenen op de solidariteit van Duitse groepen om deze schandalige nieuwe wetsvoorstellen luid te contesteren, als nieuwste stap in de onbeschaamde Duitse officiële steun voor de zionistische bezetting van, en massamoord op het Palestijnse volk.

 

Notes:

[1] Duitsland is een van de vele westerse landen die de zeer controversiële definitie van antisemitisme van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) hebben aangenomen. Deze definitie wordt misbruikt om elke vorm van kritiek op Israël af te doen als antisemitisme.

[2] Het woord Wiedergutmachung betekent letterlijk vertaald ‘weer goed maken’. Het werkwoord wiedergutmachen betekent goedmaken of compenseren. Het is een systeem waarmee de Duitse regering na de Tweede Wereldoorlog geld uitkeerde aan overlevenden van de Holocaust en anderen die direct slachtoffer werden van de nazi’s.
Ruimer slaat het op het inlossen van een historische schuld vanwege de misdaden van de nazi’s onder meer tegen de Joodse bevolking.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!