Joe Biden en Benjamin Netanyahu. Foto: VS ambassade in Tel Aviv, Wikimedia Commons / CC BY 2.0 DEED

Paniek in de VS: VN-resolutie voor onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza weggestemd (update)

Coup de théatre: in een VN-resolutie riep de VS op tot een "onmiddellijk staakt-het-vuren" in Gaza. Voordien had Washington telkens zijn vetorecht gebruikt tegen zo’n wapenstilstand. Vanwaar die bocht van 180 graden en waarom werd de resolutie weggestemd?

donderdag 21 maart 2024 16:43
Spread the love

 

“Als je je ‘neutraal’ opstelt tegenover situaties van onderdrukking kies je de kant van de onderdrukker”, aldus Zuid-Afrikaans bisschop Desmond Tutu die in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.

DeWereldMorgen veroordeelt de recente aanvallen van Hamas tegen Israëlische burgers, maar ziet die niet los van 75 jaar staatsterreur van Israël tegen het Palestijnse volk. Het internationaal erkende recht op gewapend verzet tegen een kolonisator is geen vrijbrief voor aanslagen op burgers. Een onderhandelde vrede kan alleen bereikt worden wanneer 75 jaar verdrijving, 46 jaar bezetting, kolonisatie en apartheid en 16 jaar blokkade van Gaza worden erkend als de oorzaken van dit geweld. DeWereldMorgen onderzoekt deze oorzaken die door de politiek en door mainstreammedia worden verzwegen, onderbelicht of ontkend, om zo een debat te stimuleren dat kan leiden tot onderhandelingen en vrede. (nvdr)

 

*      *     *

 

De afgelopen dagen lieten de Verenigde Staten een nieuwe ontwerpresolutie voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Daarin werd opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza onder voorwaarde van de vrijlating van de Israëlische gevangenen.

Tijdens een bezoek aan Saoedi-Arabië vertelde Blinken: “We hebben op dit moment een resolutie ingediend bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties die oproept tot een onmiddellijk staakt-het-vuren gekoppeld aan de vrijlating van de gijzelaars, en we hopen van harte dat landen die zullen steunen”.

In de tekst staat: “De Veiligheidsraad bepaalt de noodzaak van een onmiddellijk en duurzaam staakt-het-vuren om burgers aan weerszijden te beschermen, de levering van essentiële humanitaire hulp mogelijk te maken en het humanitaire lijden te verlichten, en ondersteunt met dat doel ondubbelzinnig de voortdurende internationale diplomatieke inspanningen om een dergelijk staakt-het-vuren te bewerkstelligen in samenhang met de vrijlating van alle overgebleven gijzelaars.”

De oorlogszuchtige Netanyahu

In de voorbije maanden heeft de VS elke poging tot een staakt-het-vuren tegengehouden in de VN en stond Biden pal achter Israël in de oorlog tegen Hamas. Netanyahu heeft nu recent verklaard dat hij van plan is om een grondoffensief te starten in Rafah.

“We moeten ons samen verzetten tegen de pogingen om de oorlog te beëindigen”, verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, en hij voegde eraan toe: “Wie ons zegt niet in Rafah te opereren, zegt ons de oorlog te verliezen.”

Met deze houding belemmert Israël al weken de onderhandelingen tussen Qatar, Egypte, de VS en Israëlische inlichtingendiensten over een staakt-het-vuren van zes weken – zoals ook Israëlische media melden.

Israël belemmert de onderhandelingen tussen Qatar, Egypte, de VS en Israëlische inlichtingendiensten over een staakt-het-vuren

CIA-directeur Wiliam Burns reisde vorige week naar Egypte en Qatar om de onderhandelingen over een staakt-het-vuren te bevorderen, zonder zichtbaar succes. Een stop in Israël was niet voorzien, maar hij had toch een ontmoeting met Mossad-chef David Barnea.

De onderhandelingen over een staakt-het-vuren vonden plaats in Washington in plaats van tussen Israël en de bemiddelaars uit Qatar en Egypte.

Benjamin Gantz, minister zonder portefeuille in het Israëlische oorlogskabinet en de hoop van de VS-regering, ontmoette hooggeplaatste politici in Washington, waaronder veiligheidsadviseur Jacob Sullivan, de buitenlandminister Antony Blinken en vicepresident Kamala Harris.

Voor Netanyahu was Gantz’ reis een belediging. Hij had er geen toestemming voor gegeven en verbood elke ondersteuning door de Israëlische ambassade in de VS. De rechtse politicus Itamar Ben-Gvir riep zelfs op Gantz te ontslaan wegens insubordinatie.

Paniek in de VS

Ondertussen heeft Netanyahu groen licht gegeven voor de aanval op Rafah. Als die doorgaat zal die leiden tot een ongezien bloedbad en Biden ongetwijfeld politiek heel veel schade berokken.

Bij het potentiële jonge kiespubliek van Biden heerst nu al veel verontwaardiging over zijn houding ten aanzien van Israël. Het geplande grondoffensief tegen Rafah zou hem wel eens zijn presidentschap kunnen kosten.

Bovendien zou een directe aanval op de grensstad met Egypte de reputatie van Israël en de westerse bondgenoten onherroepelijk beschadigen en verdragen met Arabische staten in gevaar brengen.

Het geplande grondoffensief tegen Rafah zou Biden wel eens zijn presidentschap kunnen kosten

De oorlog in Gaza stelt de VS-regering voor een pijnlijk dilemma. Tienduizenden doden en een humanitaire ramp zorgen voor gruwelijke beelden, dat is slecht voor de internationale reputatie en vooral voor de verkiezingscampagne. Als in ‘Good Cop – Bad Cop’ speelt Washington beide rollen tegelijk.

Twee wapenleveringen zijn gekend: tankmunitie en artilleriegranaten ter waarde van 250 miljoen US dollar. Meer dan honderd andere wapenleveringen bleven onder de radar. Ze hoefden niet gemeld te worden omdat de waarde van de individuele leveringen onder de geldende limiet van enkele miljoenen US dollars bleef.

Spreidstand onhoudbaar

In het licht van een komende aanval op Rafah is deze spreidstand van Biden onhoudbaar geworden. Biden stevent af op een moreel failliet en een politiek debacle. Daarom veranderde hij het geweer van schouder en diende hij zelf een resolutie in bij de VN.

Over Bidens bedoelingen moeten we ons echter niet veel illusies maken. Uiteindelijk wil het Witte Huis dat Israël deze oorlog wint, Hamas vernietigt en de totale controle over Gaza krijgt. Daarover zijn Netanyahu, Gantz en Biden het eens. De meningsverschillen gaan enkel over op welke manier dit doel kan bereikt worden.

Over Bidens bedoelingen moeten we ons niet veel illusies maken

Netanyahu, aangevuurd door zijn extreemrechtse coalitiepartners wil dat bereiken via een aanval op Rafah. Biden wil dat vermijden en mikt op een “alternatieve aanpak” gericht op het beveiligen van de zogenaamde Philadelphi Corridor. Dat is een bufferzone tussen Gaza en Egypte die toegankelijk is voor geheime wapentransporten, waardoor Hamas en andere verzetsgroepen zich de afgelopen 15 jaar konden bewapenen.

Washington wil met Caïro een nieuwe overeenkomst voor de bouw van de nodige infrastructuur om de smokkelroute te verstoren. Om Hamas te ontmantelen zou dit effectiever zijn dan een groot grondoffensief in Rafah. Deze aanpak vermijdt ook de veel te grote ‘collateral damage’ die het imago van Biden en de bondgenoten grote schade zou toebrengen.

Daarom diende de VS deze resolutie in. Het was zeer de vraag of deze resolutie kans zou maken. De resolutie stelt enkel dat er een “noodzaak” is voor een staakt-het-vuren, in tegenstelling tot eerdere ontwerpresoluties – waar Washington telkens een veto over uitsprak – die het hadden over een “onvoorwaardelijk” staakt-het-vuren.

De resolutie koppelt de wapenstilstand ook aan de lopende gesprekken over de vrijlating van Israëlische gevangenen in Gaza.

De resolutie was een wanhopige poging om tezelfdertijd Israël volop te blijven steunen en de schade als gevolg daarvan zoveel mogelijk te beperken

Bovendien komt de resolutie niet tegemoet aan de eisen die Hamas heeft gesteld tijdens de voorbije onderhandelingen: een einde aan de agressie tegen Gaza, vrijlating van Palestijnse gevangenen, terugtrekking van Israëlische troepen uit Gaza, en de wederopbouw van de infrastructuur en terugkeer van ontheemden naar hun huizen.

De resolutie van de VS was een wanhopige poging van Biden om tezelfdertijd Israël volop te blijven steunen en de politieke en diplomatieke schade als gevolg daarvan zoveel mogelijk te beperken.

Voormalig presidentskandidaat Bernie Sanders zit in elk geval op een andere golflengte dan Biden. Hij vindt dat de VS zijn financiële en militaire steun aan Israël onmiddellijk moet stoppen:

“Naar mijn mening en die van de meeste progressieven zouden de Verenigde Staten Netanyahu en zijn extreemrechtse regering geen cent meer moeten geven om hun gruwelijke oorlog tegen de bevolking van Gaza voort te zetten.”

Resolutie weggestemd

Het was te verwachten dat de resolutie het niet zou halen. China en Rusland gebruikten hun vetorecht, Algerije stemde tegen en Guyana onthield zich.

De Russische ambassadeur omschreef de resolutie als “hypocriet” en zei dat ze van de Veiligheidsraad een “instrument zou hebben gemaakt ter bevordering van het destructieve beleid van Washington in het Midden-Oosten”. Hij voegde er aan toe dat de resolutie “feitelijk groen licht” gaf aan Israël om een militaire operatie uit te voeren in Rafah.

De Chinese vertegenwoordiger in de VN zei dat het ontwerp “de meest centrale kwestie, die van een staakt-het-vuren”, ontweek door zijn “dubbelzinnige” taalgebruik. “Het biedt zelfs geen antwoord op de vraag hoe we op korte termijn een staakt-het-vuren kunnen realiseren”, voegde hij eraan toe.

De dag vóór de resolutie werd weggestemd kwamen de lidstaten van de EU een verklaring overeen waarin het gedrag van Israël in Gaza werd veroordeeld en werd gewaarschuwd tegen een mogelijke aanval op Rafah. De regeringsleiders van de EU roepen op tot “een onmiddellijke humanitaire pauze die moet leiden tot een duurzaam staakt-het-vuren, de onvoorwaardelijke vrijlating van alle gijzelaars en het verlenen van humanitaire hulp”.

De EU-verklaring verwijst ook specifiek naar het “dreigende risico op hongersnood”.

Na de stemming liet Frankrijk weten dat het zal proberen de onderhandelingen te hervatten op basis van een nieuw Frans ontwerp voor een staakt-het-vuren in Gaza. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

 

Laatste update: 23 maart 2024.

Bronnen:

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!