Bezetting Rectoraat UGent. Foto: student UGent

Studenten UGent gechoqueerd: “Leugens en racistische profilering in goedgekeurd verzoekschrift tot ontruiming”

Studenten die de afgelopen weken UGent hebben bezet om een volledige academische boycot tegen Israël te eisen, hebben afgelopen vrijdag, 14 juni, het gebouw verlaten. Ze zagen geen andere optie, nadat rector Rik Van de Walle in hoger beroep alsnog toestemming kreeg voor een uitzettingsprocedure “op basis van racistisch gemotiveerde leugens”, aldus de studenten. Vorige week nog had de rechtbank het eerste ontruimingsverzoek van de rector afgewezen.

vrijdag 14 juni 2024 16:05
Spread the love

 

“Laten we onthouden hoe onze universiteit heeft beslist om haar eigen studenten uit te zetten, terwijl de studenten vreedzaam protesteerden tegen klimaatonrechtvaardigheid en genocide. Dit is een schande voor de geschiedenis van de UGent en de nalatenschap van rector Rik Van de Walle”, aldus de studenten.

“Wij, de studenten die het Refaat Alareer gebouw bezetten, protesteren hier al veertig dagen. Wekenlang hebben we vreedzaam actiegevoerd om onze bereidheid tot een constructieve dialoog te benadrukken, en zo te streven naar onze eisen. We konden niet anders dan de universiteit te vragen dringend actie te nemen, aangezien de ernst van de klimaatcrisis en de genocide in Gaza door de zionistische entiteit, ons allen daartoe dwingt.”

Bezetting Rectoraat UGent. Foto: student UGent

“Vandaag, op de 40ste dag van de bezetting, hebben we geen andere optie dan te vertrekken, ondanks dat onze eisen legitiem zijn. De universiteit heeft ervoor gekozen om de veiligheid van de meest kwetsbare leden van onze gemeenschap in gevaar te brengen en beroept zich daarvoor op ongegronde, racistische beweringen om deze uitzettingsprocedure te rechtvaardigen.”

Binnen twaalf uur vertrekken

Donderdagavond, 13 juni, ontvingen de studenten van een deurwaarder een officieel bevel om het gebouw binnen twaalf uur te verlaten. Anders heeft het UGent toestemming om over te gaan tot een gedwongen ontruiming.

“Concreet wordt ons in het vonnis ook verboden om in de toekomst in ALLE UGent-gebouwen enige “rust-verstorende acties” te voeren, onder een dwangsom van 250 euro per persoon en per inbreuk.”

Bovendien luidt een extract uit het arrest van het hof van beroep in Gent: “Wat opvalt is dat er tegen de avond mannen met baarden van Palestijnse origine in het gebouw komen. Deze geven instructies aan de studenten. Het zijn ook deze mensen die vermoedelijk voor de paletten hebben gezorgd. Volgens de bewakingsagent lijkt het erop dat deze mannen de touwtjes in handen hebben. Ze komen met hun familie in het gebouw overnachten (met vrouw en kinderen). De vrouwen zouden voor het eten zorgen.”

“Switch van 180 graden”

“We zijn uitermate gechoqueerd door deze uitspraak van de rechter”, reageren de studenten van UGent. Ze vinden dit een onbegrijpelijke switch van 180 graden, sinds het vonnis een week eerder waarin uitzetting werd afgewezen. “We betreuren ook dat het Hof van Beroep heeft besloten dat het verantwoord is om onze argumenten niet te horen, onder andere op basis van grove leugens, zoals aansturing van onze acties door derden.”

De studenten noemen dit “racistisch gemotiveerde leugens” en ze vragen zich af hoe een rector van een van de meest prestigieuze universiteiten in Vlaanderen ervoor kan kiezen om deze te gebruiken om zijn studenten uit te zetten, die oproepen om een einde te maken aan diens medeplichtigheid aan genocide en klimaatonrechtvaardigheid?”

“Sinds de eerste uitspraak van de rechtbank afgelopen vrijdag, hoopten we dat de rector van deze gelegenheid gebruik zou maken om weer de dialoog aan te gaan. Vanuit ons zijn er sindsdien geen acties meer geweest, we bleven enkel vreedzaam bezetten en onze uitnodiging tot dialoog voortdurend herhalen.”

Bezetting Rectoraat UGent. Foto: student UGent

“Maar de rector ondernam geen enkele stap om met ons in dialoog te gaan”, zeggen de studenten. “In plaats daarvan zag Van de Walle een kans om in hoger beroep te gaan. De keuze van de UGent daarbij voor wederom een eenzijdig verzoekschrift, waardoor de tegenpartij niet op de hoogte wordt gebracht en zich niet kan verdedigen, is schokkend, maar niet verrassend.”

Het laat de studenten “opnieuw zien tot hoe ver de universiteit wil gaan om studenten hun stem en hun recht op protest te ontnemen. Het is duidelijk dat dit een bewuste strategie was om ons uit het gebouw te verwijderen. Een procedure starten zonder dat we ervan op de hoogte worden gesteld, druist in tegen alle eerdere beweringen van een ‘open dialoog’ met de studenten.”

“Wij hebben geen enkele kans gehad om ons te verdedigen tegen de beweringen van de universiteit”, aldus de studenten. “We zijn ontzet en walgen van de onrechtvaardige beschuldigingen van diefstal, vandalisme en seksueel grensoverschrijdend gedrag. En de rechtbank heeft deze als waarheid aangenomen.”

‘Rust-verstorende’ acties verboden, ook in toekomst

Voor de studenten is de uitspraak van de rechtbank een schending van hun recht op vrijheid van meningsuiting en van vereniging. “Het ondermijnt niet enkel het recht op protest van studenten, maar ontkent ook de eigen geschiedenis van de universiteit als een historische plek voor verzet.”

“We zijn geschokt dat ons recht om te protesteren niet alleen nu is ingeperkt, maar dat het ons ook wordt verboden om in de toekomst nog enige zogenoemde ‘rust-verstorende’ acties te voeren. Ons grondwettelijk recht op protest, vrijheid van vereniging en meningsuiting wordt dus preventief ingeperkt”, concluderen de studenten.

“Bovendien is de term ‘elke rust-verstorende actie’ zo ruim geformuleerd dat elke vorm van protest daaronder kan vallen. Op deze manier worden alle studenten geïntimideerd als ze in de toekomst zouden ‘durven denken’ aan vreedzaam protest, ongeacht het onderwerp. We betreuren deze uitspraak dan ook in de bredere maatschappelijke context.”

“Racistisch gemotiveerde leugens”

“Bovendien”, aldus de studenten, “illustreert de racistische verklaring van de universiteit, die de rechter citeerde in het definitieve vonnis, hoe ver de universiteit bereid is te gaan om haar status quo te behouden. Ze blijft haar financiële en institutionele banden met de genocidale, racistische zionistische entiteiten beschermen.”

“De rector claimt steeds een voorstander van open dialoog en de liberale democratie te zijn”, aldus Jamaal, een woordvoerder van de studentenbezetting. “Dat hij nu de aanval inzet op het grondwettelijk recht op protest en de vrije meningsuiting om ons te ontruimen, op basis van leugens, is hypocriet en ontmaskert zijn ware prioriteiten.”

Bezetting Rectoraat UGent. Foto: student UGent

Zo spreekt het verzoekschrift vanuit de universiteit over “mannen met baarden van Palestijnse origine”, die de leiding zouden voeren over de bezetting. “Het totaal ongefundeerde ‘vermoeden’ dat deze mensen verantwoordelijk zijn voor het brengen van paletten, is niet alleen een flagrante leugen maar openbaart tegelijk de etnische profilering van de universiteit”, stellen de studenten.

“Door te verklaren dat ‘een groep bebaarde Palestijnse mannen’ degenen zijn die ‘aan de touwtjes trekken’ bij de bezetting, hanteert de rector een soortgelijke racistische framing als de genocidale zionistische entiteit. Deze poging om het harde werk van honderden studenten in diskrediet te brengen door racistische beelden op te roepen bij het grote publiek, is niets minder dan afschuwelijk en dehumaniserend. Het ontkent niet alleen de autonomie van de studenten, maar het veronderstelt ook dat Palestijnse mannen geen studenten kunnen zijn aan deze universiteit.”

“Geschokt hoe rector kijkt naar diversiteit op zijn universiteit”

Bovendien “is het absurd om te denken dat mensen ons instructies geven. Wij zijn reeds vanaf het begin een horizontale studentenbeweging en zijn dit nog altijd. Uiteraard zijn er ook niet-studenten die ons komen steunen, waaronder mensen uit de Palestijnse gemeenschap. Ze betuigen hun steun op allerlei manieren, onder andere door eten te komen brengen, zoals honderden andere mensen.”

“We zijn hen dankbaar voor hun steun en zijn geschokt hoe de rector naar diversiteit op zijn universiteit kijkt. Deze laffe aanval maakt gebruik van ongegronde en racistische profilering om onze beweging te delegitimeren.”

“De rector is al meerdere keren aanwezig geweest op onze spokes-council. Hier heeft hij onze horizontale organisatie in levenden lijve waargenomen en ons zelfs hiervoor gefeliciteerd, waardoor we alleen maar opnieuw kunnen concluderen dat de rector liegt.”

“Hoe kan een rector van een van de meest prestigieuze universiteiten in België ervoor kiezen om racistisch gemotiveerde leugens te gebruiken om studenten te ontruimen, die oproepen om een einde te maken aan diens medeplichtigheid aan genocide en klimaatonrechtvaardigheid? Hoe kan een rector, die beweert te ‘durven denken’, op zo’n gruwelijk racistische en gewelddadige manier durven handelen?”, vragen de studenten zich af.

Ze betreuren dat ze rector Rik van de Walle de tijd, ruimte voor dialoog en het voordeel van de twijfel hebben gegeven. “En het feit dat deze ongefundeerde claims blind worden overgenomen door de rechter, vinden wij stuitend.”

“We zijn gedegouteerd dat de rector als hoofd van een maatschappelijke kennisinstelling zijn eigen studenten in diskrediet brengt met leugens en racistische profilering om ons te ontruimen”, zegt ook Bas, een andere woordvoerder van de studentenbezetting.

Algemene institutionele boycot van Israëlische instellingen

De studenten herhalen hun twee noodzakelijke eisen, die bovendien slechts vragen dat de universiteit hun eigen mensenrechten- en duurzaamheidsbeleid uitvoert. Na hun vijf-weken-durende bezetting weigert de rector nog steeds de zes banden met Israëlische bedrijven te verbreken en ook voldoende te investeren in duurzaamheid.

“Het antwoord dat hij zijn eigen studenten en personeel – die hem net wijzen op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid – geeft, is dus een volledige en directe ontruiming. Dit is maatschappelijk verzuim”, zeggen de studenten.

Zij eisen een volledige academische boycot. “Dit beantwoordt ook aan de globale oproep om niet enkel specifieke projecten te boycotten, maar een algemene institutionele boycot van Israëlische instellingen”, benadrukken de studenten.

Bezetting Rectoraat UGent. Foto: student UGent

“Deze eis is zowel noodzakelijk als urgent, omdat deze Israëlische instellingen structureel medeplichtig zijn aan een 76-jaar durende zionistisch regime van apartheid, koloniale bezetting en genocide.” 

Daarnaast eisen de studenten een tijdsgebonden duurzaamheidsactieplan. “We eisen dat de universiteit niet alleen haar verantwoordelijkheid opneemt in de klimaatcrisis, maar ook een voorbeeldrol opneemt.”

Solidariteitsmars vrijdag 14 juni om 18u in Gent

“De universiteit kan ons uit het Refaat Alareer gebouw zetten, maar deze beweging is al lang buiten die muren getreden”, besluiten de studenten. “De strijd voor klimaatrechtvaardigheid en een vrij Palestina van de rivier tot aan de zee is een krachtige, wereldwijde beweging. Deze bezetting is daar slechts één vorm van.”

“Onze verontwaardiging wordt breed gedragen en we ontvangen massaal steunberichten. We blijven vastberaden en komen sterker terug vanavond om 18.00 uur in een solidariteitsmars tegen de illegitieme acties van de universiteit die onze beweging proberen te onderdrukken. We roepen iedereen op om hun solidariteit te tonen en vanavond te komen naar het steunprotest aan het Refaat Alareer Builing (voormalige Ufo).”

“Laat je stem horen in onze strijd voor een academische boycot, een vrij Palestina, en een sociaal en ecologisch rechtvaardige universiteit!”, aldus Rudi, ook een woordvoerder van de studentenbezetting.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!