Huishoudhulpen in dienstverband betogen tegen lage mobiliteitsvergoeding in november 2021. Foto: Twitter ABVV-AC

Eindelijk: een akkoord voor de huishoudhulpen!

Tien maanden (!), zo lang hebben de huishoudhulpen moeten strijden voor een akkoord over de lonen, de verplaatsingskosten en de arbeidsvoorwaarden. Vakbondsfront ACV Voeding en Diensten, ABVV Dienstencheques en ACLVB laten in een persbericht weten dat de huishoudhulpen het ontwerpakkoord goedkeurden, maar ze waarschuwen dat dit slechts een eerste stap is in de verbetering van hun statuut.

donderdag 16 juni 2022 20:59
Spread the love

 

Tien maanden moeten wachten op een akkoord? Niet normaal, vinden de huishoudhulpen en de vakbonden. “Zeker wanneer het om werknemers in een precaire situatie gaat.”

Dit akkoord betekent echter een eerste stap richting betere arbeidsvoorwaarden en  omstandigheden voor de 150.000 huishoudhulpen.

Dit staat er namelijk in het akkoord:

  • Een loonsverhoging van 0,4 % vanaf juni 2022.
  • Een stijging van de verplaatsingsvergoedingen vanaf juni 2022.
  • Woon-werkverkeer (de verplaatsing van thuis naar de eerste klant en van de laatste klant naar huis): de tussenkomst stijgt van 75 % naar 90 % van het sociaal NMBS-abonnement.
  • Verplaatsing tussen twee klanten: verdubbeling van de vergoedingen naar 28 cent per km, met het engagement om dit zo snel mogelijk te laten evolueren naar de vergoedingen van de ambtenaren (zij krijgen 37 cent per km, red.)
  • Verplaatsing om boodschappen te doen voor de klant wordt gekoppeld aan de vergoeding voor ambtenaren en zal dus stijgen van 21 cent per km naar 37 cent per km.
  • Fietsvergoeding: van 23 cent per km naar 25 cent per km.
  • Een aanpassing van het aantal gewerkte dagen om recht te hebben op een eindejaarspremie van 65 dagen naar 30 dagen.
  • Invoering van een sectorale anciënniteit i.p.v. een anciënniteit per werkgever voor de bepaling van het loonbarema.
  • Invoering van een telefonisch permanentiesysteem vanaf 2023.
  • Invoering van aanmoedigingspremies voor tijdskrediet voor zorg van een kind jonger dan 8 jaar.

De hogere vergoedingen zullen gelden vanaf 1 juli.

Het is belangrijk om de nadruk te leggen op de verschillende sociale acties die de huishoudhulpen hebben gevoerd. Zij passeerden samen met de vakbonden de grote dienstenchequebedrijven tijdens verschillende ‘schuimacties’, ook wel ‘de grote schoonmaak’ genoemd, om aan te tonen dat er geld genoeg is, en om bij de grote commerciële bedrijven de wanpraktijken in de kijker te zetten en aan te kaarten, zoals bij TempoTeam, Domestic Services, La Belle Maison enz.

“De vastberadenheid van de werknemers uit de dienstencheques en hun ‘schuimacties’ (degroteschoonmaak.net) hebben dus geloond en hebben de sector en de huishoudhulpen in de schijnwerpers gezet”, aldus de vakbonden.

“En laat het duidelijk zijn: het bereiken van een akkoord is geen doel op zich. Een duurzame sector, betere arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden en een verbetering van het stelsel van de dienstencheques is een must voor de werknemers uit deze sector.”

Loonnormwet

Hoewel dit akkoord een stap is in de goede richting, is het belangrijk stil te staan bij de loonnormwet. “De loonnormwet heeft de onderhandelingen in deze sector in een carcan geplaatst. De maximale loonnorm van 0,4 % laat niet toe om deftige loonsverhogingen te onderhandelen”, stelt het vakbondsfront vast.

De huishoudhulpen blijven bijgevolg bengelen aan de rand van de armoede. Een aanpassing van de loonnormwet dringt zich op om alle werknemers van deftige loonsverhogingen te voorzien.

Het ABVV, het ACV en het ACLVB zullen blijven strijden voor betere voorwaarden voor de huishoudhulpen. “In ieder geval bewijzen deze onderhandelingen en het akkoord één ding: strijd loont!”

 

Betoog daarom samen met de vakbonden op maandag 20 juni in Brussel om uw koopkracht te verdedigen en een herziening van de loonnormwet te eisen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!