Pro-Assange manifestatie in Sidney, Australië. Foto: Elekhh/CC BY-SA 3.0
Open brief - Comité Free Assange Belgium, Belgium4Assange

Brief aan Federaal Parlement: reactie op situatie van Julian Assange is hoogdringend

In een brief gericht aan het Belgische parlement, drukken Comité Free Assange Belgium en Belgium4Assange hun bezorgdheid over de gevaarlijke situatie waarin Julian Assange zich bevindt. Ze wijzen op het belang van internationale druk, en op de plicht van de Belgische regering om in actie te schieten. Assange zit nu in de zwaar beveiligde gevangenis van Belmarsh, waar zijn uitlevering aan de VS dreigt. "De rechtsgang, de verlenging ervan, en Assange's ‘preventieve detentie zonder veroordeling’ zijn de eigenlijke onuitgesproken straf zijn die zijn aanklagers hem meedogenloos opleggen. Hij kan erdoor sterven, of er op zijn minst permanent door kapot gemaakt worden."

woensdag 22 december 2021 12:53
Spread the love

 

Geachte Mevrouw,

Geachte Heer,

De situatie van Julian Assange is er de afgelopen weken zo mogelijk nog dramatischer op geworden.

Het Hof van Beroep in Londen heeft, in tegenstelling tot de Rechtbank van Eerste Aanleg, verklaard dat de Australische journalist mag uitgeleverd worden. De oprichter en redacteur van WikiLeaks zit onder onterende omstandigheden opgesloten in Londen, met het oog op zijn uitlevering aan de  Verenigde Staten. Dit is het gevolg van de publicatie door WikiLeaks van talrijke authentieke documenten over de oorlogsvoering in het Midden-Oosten en de Amerikaanse diplomatie.

Sindsdien zijn de VS op allerlei manieren Julian Assange blijven achtervolgen, met gerechtelijke of zelfs illegale  methodes. Het Verenigd Koninkrijk verleent hierbij haar medewerking aan de vervolging van een man die noch een Brits noch een Amerikaans staatsburger is, nooit veroordeeld werd voor een misdaad of overtreding in de VS of het VK. De VS neemt duidelijk wraak voor de onthullingen die hun imago hebben geschaad.

Vernietiging van Assange’s persoon

Hoger beroep is nog steeds mogelijk, en de verdediging zal daar zeker gebruik van maken. Maar het proces tegen Assange zoals het tot dusver in het Verenigd Koninkrijk werd gevoerd, toont aan hoe partijdig het is, en toont dat achter een bedrieglijk formalisme een poging tot vernietiging van Assange’s persoon schuilt. In plaats van dat hij thuis de uitslag van de procedure kon afwachten, zit Assange nu al bijna drie jaar opgesloten in de zwaar beveiligde gevangenis van Belmarsh, dit na zeven jaar  opsluiting in een kamer in de Ecuadoraanse ambassade in Londen.

Het proces kan nog een jaar of twee duren, terwijl Assange’s gezondheid blijft achteruitgaan. Tijdens de hoorzittingen eind oktober, die hij moeizaam volgde via video, kreeg hij al een kleine beroerte, maar die kan de voorbode zijn van erger.

Meedogenloze detentie zonder veroordeling

Wij zijn ervan overtuigd geraakt, en vele waarnemers met ons, onder wie de VN-rapporteur tegen foltering Nils Melzer, dat de rechtsgang, de verlenging ervan, en Assange’s ‘preventieve detentie zonder veroordeling’ de eigenlijke onuitgesproken straf zijn die zijn aanklagers hem meedogenloos opleggen: “De straf, dat is het proces zelf.” Hij kan erdoor sterven, of er op zijn minst permanent door  kapot gemaakt worden.

Hij kan erdoor sterven, of er op zijn minst permanent door kapot gemaakt worden.

En daarbij komt natuurlijk de vrijheid van informatie kijken, die ernstig ondermijnd zal worden, ter ontmoediging van alle klokkenluiders.

Internationale druk

Het is duidelijk dat internationale druk de belangrijkste manier is om hem te redden. Als veel groepen en verenigingen zich hiervoor inzetten, zouden de parlementen een sleutelrol kunnen spelen. Daarom dringen wij er bij de leden van alle politieke fracties op aan, om samen en zonder enige rivaliteit of verdeeldheid, dringend een resolutie goed te keuren met een oproep aan:

  • de Britse regering om Assange onmiddellijk vrij te laten – zelfs onder voorwaardelijke vorm – zodat hij deze hel kan verlaten, kan behandeld worden en bij zijn familie kan wonen.
  • de Britse regering en haar bevoegde minister om de procedure stop te zetten en uitlevering definitief te weigeren.
  • de regering van de VS – de president en het Ministerie van Justitie – om de vervolging definitief  stop te zetten.
  • de Belgische regering, dat ze ertoe verbindt Julian Assange rechtsbescherming te bieden als hij in ons land zou verblijven.
  • de Belgische regering om de resolutie van het Parlement over te maken aan de bevoegde instanties, en zelf soortgelijke verlangens kenbaar te maken.

 

Mevrouw, Mijnheer, fractieleider, volksvertegenwoordiger, het gaat er niet om wie als eerste, tweede of laatste een resolutie voorstelt, als het maar snel gebeurt, en ertoe bijdraagt Julian Assange te redden. Stel ons alstublieft niet teleur.

 

Met vriendelijke groeten,

Het Comité Free Assange Belgium en Belgium4Assange

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!