Bron: PxHere
Open brief - ZORG Magazine

Noodkreet van meer dan honderd leidinggevenden uit de zorgsector

vrijdag 22 oktober 2021 18:45
Spread the love

 

Geachte beleidsmakers,

 

Elke avond applaudisseren voor de zorg. Spandoeken hangen om zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken. Met taart naar het lokale ziekenhuis trekken om de medewerkers daar te bedanken.

Niet alleen burgers schoten in actie tijdens de gezondheidscrisis. Ook al is kritiek altijd mogelijk, we moeten het durven zeggen: de overheden in dit land zijn, samen met de zorgorganisaties, snel en kordaat in actie geschoten. Dankzij soms strenge maatregelen en een indrukwekkende logistieke operatie zijn de besmettingen teruggedrongen en de vaccinatiegraad opgedreven.

Alle zorgorganisaties hebben lessen getrokken uit deze periode. Tijdens het Zorgcongres, een organisatie van vakblad ZORG Magazine op 21 en 22 oktober, is gebleken dat velen hun werking hebben aangepast en geoptimaliseerd om ook in de toekomst nog betere zorg te kunnen verlenen. Alleen lopen ze allemaal tegen een ándere noodtoestand aan: de grote schaarste aan zorgpersoneel.

Zorgen voor mensen is een taak van mensen. Technologie biedt noodzakelijke ondersteuning, en planning en beheer zijn een belangrijke schakel, maar uiteindelijk zijn het de handen, de voeten, de hersenen en de harten van de mensen aan het bed die zorg verlenen voor wie zorg nodig heeft.

Willen we de zorg op langere termijn veilig stellen en menswaardige zorg blijven bieden, is opnieuw een echte crisisaanpak nodig door de overheden in dit land.

Meer dan honderd leidinggevenden uit de zorgsector komen met enkele concrete en dringende voorstellen:

–             Pak de structurele onderfinanciering in de sector aan, moderniseer de manier van financieren, en maak het statuut en de loonvoorwaarden aantrekkelijker. Een intersectoraal paritair comité voor de zorg lijkt daarbij een interessante piste. Het vergt ook politieke moed om sommige gebruikers meer te laten betalen.

–             Herzie de verdeling van taken tussen de verschillende zorgprofielen door het KB 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen te herbekijken. De starre regelgeving én de logge normen belemmeren flexibiliteit en het optimaal inzetten van medewerkers. Bied ons ook de ruimte om te experimenteren en te zoeken naar nieuwe oplossingen.

–             Werk aan de toegang tot zorgberoepen met aantrekkelijke oplossingen op maat voor wie uit andere sectoren wil instromen, en erken elders verworven competenties. Daarbij denken we uitdrukkelijk ook aan mensen die via migratie in ons land terechtkomen.

–             Geef – meer algemeen – iedereen die actief is in de zorgsector het respect en de erkenning die ze verdienen.

Op héél korte termijn vragen we ook om vaccinatie in zorgorganisaties te verplichten én de regels rond quarantaine te verbeteren en verhelderen. De medewerkers die vandaag om die redenen thuiszitten, zorgen voor acute, bijkomende tekorten.

Wij roepen iederéén die hier een rol in kan spelen op om samen met mensen uit de sector na te denken over de maatregelen die we kunnen nemen, maar vooral ook om nú in actie te schieten. Laten we ook deze crisis kordaat aanpakken.

 

Namens de deelnemers aan het Zorgcongres

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!