Bron: Hart boven Hard
Open brief - Hart boven Hard

Open Brief aan minister Beke: “We hebben een nabije zorg ‘van hart tot hart’ nodig”

In deze Week van de Zorg bezorgde Hart boven Hard 4000 kaartjes van dank aan mensen in zorginstellingen en bij mantelzorgers. Daarbij hoort deze open brief aan minister Wouter Beke.

vrijdag 19 maart 2021 14:47
Spread the love

 

Beste minister Beke,

 

Wij vragen meer dan applaus en een blijk van liefde voor de zorg.

Zondag eindigt de jaarlijkse Week van de Zorg, met dit jaar als motto ‘Aan iedereen die zorgt: ik houd van u’. Dat hebben de zorg- en welzijnswerkers en de mantelzorgers meer dan verdiend. Zij hebben het beste van zichzelf gegeven in moeilijke omstandigheden. Sterker dan ooit hebben we het afgelopen jaar ervaren hoe cruciaal zorg voor elk van ons wel is.

Maar vindt u ook niet dat Ik hou van u’ zingen toch wat wrang klinkt als tegelijk de zorg- en welzijnssector kreunt onder een gebrek aan personeel en middelen en ook de mantelzorgers met een gebrek aan ondersteuning kampen? Denkt u, net als wij van Hart boven Hard, ook niet dat de tijd rijp is voor een grondig herdenken van ons zorgbeleid?

We hebben een nabije zorg ‘van hart tot hart’ nodig. Een zorg waar de mens eerst komt, zowel de patiënt en de persoon met een beperking of kwetsbaarheid als de mantelzorger, de verpleegkundige, de bejaardenhelper en het andere personeel in de zorg. Een te grote groep heeft geen toegang tot optimale zorg: chronische patiënten, mensen die mentale zorg nodig hebben en mensen die moeilijk of niet aansluiting vinden met de samenleving omwille van taal, uitsluiting, gebrek aan middelen…Wij zien een oplossing in multidisciplinaire laagdrempelige zorg- en welzijnscentra in de buurten waar mensen met zorg- en begeleidingsnoden terechtkunnen voor hulp, zorg en informatie, en waar preventie eerst komt.

Kwaliteitszorg kan niet zonder intens contact en dialoog. Zorgvragers en verzorgenden of begeleiders zijn daarbij gelijkwaardig. Deze persoonlijke benadering sterkt zowel wie zorg geeft als wie zorg krijgt. Maar door het tekort aan personeel en middelen ontbreekt daar al te vaak de tijd voor. Vandaar onze oproep aan u, als verantwoordelijke minister in deze, om de organisatie van de zorg te herdenken: maak veel meer publieke middelen vrij en zet ze in voor een geïntegreerde zorg- en welzijnssector als een rijkdom van iedereen, waar geen plaats is voor privaat winstbejag.

 

Namens burgerbeweging Hart boven Hard

Marijke Persoone

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!