Nieuws, Economie, Samenleving, Politiek, België -

“Vrouwen verdienen gemiddeld 20 procent minder dan mannen”

Anno 2017: "Gemiddeld verdienen vrouwen in België 20 procent minder dan mannen. Vrouwen zouden tien jaar eerder moeten beginnen met werken dan mannen om hetzelfde loon te krijgen." Dat stellen de organisaties zij-kant, ABVV en de Europese PES Women die samen strijden tegen deze loonkloof tussen vrouwen en mannen. Op 14 maart organiseren ze daarom Equal Pay Day, een dag vol acties in Vlaanderen en Brussel.

woensdag 22 februari 2017 18:06
Spread the love

Nieuwste cijfers

Met een nieuwe president die meer oog heeft voor pussies dan voor de loonkloof, is equal pay een hot topic in de VS. In België staan we gelukkig verder dankzij de vijf jaar oude loonkloofwet, maar de loondiscriminatie blijft bestaan. Volgens de nieuwste cijfers over de lonen in België (2014), verdienen vrouwen per maand nog steeds 20 procent minder dan mannen (gemiddelde brutomaandlonen in de privésector).

Daarom organiseert de progressieve vrouwenbeweging zij-kant samen met ABVV en de Europese PES Women op 14 maart Equal Pay Day: vrouwen moeten immers 20 procent, ofwel twee maanden en 14 dagen per jaar, langer werken om te verdienen wat mannen het jaar voordien reeds verdienden.

Start vroeger voor een gelijk loon later

Het is de 13e editie en de Equal Pay Day-campagne is op 22 februari gelanceerd onder het motto: start vroeger voor een gelijk loon later. Om evenveel te verdienen als mannen, zouden vrouwen immers tien jaar eerder aan hun carrière moeten beginnen. Naar goede gewoonte creëerde de mortierbrigade, sinds 2005 hofleverancier voor de Belgische Equal Pay Day-campagnes, een spraakmakende internationale spot waar zelfs Donald Trump een ‘bijrol’ heeft gekregen. 

Deeltijds werk

Meisjes krijgen minder zakgeld dan jongens en een vrouwenpensioen ligt een kwart lager dan een mannenpensioen: voor vrouwen duurt de loonongelijkheid een leven lang. Toch is er ook verbetering merkbaar: alleenstaande en kinderloze vrouwen steken mannen stilaan voorbij op de loonladder.

Naarmate de loopbaan vordert, en kinderen de combinatie werk-gezin bemoeilijken, struikelen vrouwen echter over de genderstereotiepe verwachtingen. De grote boosdoener is deeltijds werk: als we immers enkel de bruto-uurlonen van voltijds werkende vrouwen en mannen in de privésector vergelijken, dan is de loonkloof nagenoeg gedicht (van 15 procent in 2001 naar 5 procent in 2014). Dertien jaar Equal Pay Day-acties en sensibilisatie hebben hun nut hier bewezen.

Recht op voltijds werk

zij-kant vraagt de beleidsmakers om de definitie van ‘voltijds werk’ te herbekijken. Het grote aandeel deeltijds werk bij vrouwen duidt immers op een structureel combinatieprobleem tussen werk- en zorgtaken. Een collectieve arbeidsduurvermindering voor alle sectoren en alle categorieën, met behoud van loon en bijkomende aanwervingen, garandeert een evenwichtige verdeling tussen werk en privéleven. Enkel als de maatregel voor iedereen geldt, hebben vrouwen evenveel kansen als mannen om een carrière uit te bouwen.

Tot slot moet ook de verloftijd tussen partners beter verdeeld worden. Via een verplicht en 100 procent vergoed geboorteverlof krijgen ook vaders de kans om zorgtaken op zich te nemen. Een ouderschapsverlof naar Zweeds model, waarbij een deel exclusief voor de moeder en een deel exclusief voor de vader of mee-ouder wordt gereserveerd, garandeert een duurzame herverdeling van zorgtaken thuis.

Actie

Daarom voert een opvallend campagneteam samen met zij-kant-voorzitster Inga Verhaert op dinsdag 14 maart actie aan het Brusselse Centraal Station. Ook elders in Vlaanderen vinden acties plaats. Bekijk de actieplaatsen hier: www.equalpayday.be/acties

take down
the paywall
steun ons nu!