Indignados based in Belgium, family and relatives of the people at the march waiting at the Elizabethpark.

Nieuws, Europa, Samenleving, België, Brussel, Lokaal, Brussel, Watmet?, Indignadosbeweging -

48 Indignados gearresteerd

48 Indignados uit België, Spanje, Italië en Frankrijk, werden in Brussel gearresteerd toen ze weigerden om het Elisabethpark te verlaten. Ze wilden er kamperen tot zaterdag 15 oktober, wanneer de 'International Agora', de eerste internationale bijeenkomst van de Indignados plaatsvindt.

zondag 9 oktober 2011 18:32
Spread the love

De arrestaties zetten een domper op een dag vol hooggespannen verwachtingen. De aankomst in Brussel moest het hoogtepunt worden van de mars van de Indignados die in juli in Madrid en Barcelona vertrok. De deelnemers wilden in de hoofdstad van Europa hun verontwaardiging tegen de huidige politieke en economische systeem uitten en een klimaat van “respect en dialoog tussen het systeem en de samenleving creëren”, zei de Spaanse Juan Gallego.

Zaterdagnacht verdreef de politie meer dan honderd Indignados, voornamelijk uit Spanje, maar ook uit Italië, België en Frankrijk, uit het Elisabethpark bij de Basiliek in Koekelberg, waar ze een week lang wilden kamperen.

Een van de coördinatoren van het protest in Brussel, Julián Garcia, bevestigde dat de Indignados al een maand geleden contact hadden opgenomen met de politie en de lokale overheid om in het park te mogen kamperen. De Indignados beloofden het park te respecteren en in goede staat achter te laten. Deze onderhandelingen vonden plaats “op een normale manier”, verklaarde de chef van de politiezone, Johan De Becker, tot hij gisteren het bericht ontving dat de vergunning werd geweigerd.

De twee grootste groepen van Indignados, vooral uit Madrid en Barcelona, waren zo’n twee en een halve maand onderweg. Ze legden 1.600 km af. Zaterdag bereikten ze Brussel. Rond halfacht zaterdagavond kwamen ze in Koekelberg in het park aan.

Daar werden ze met groot enthousiasme, applaus, knuffels en liedjes in het Spaans en het Frans begroet door ongeveer 400 mensen waaronder familie, vrienden en Belgische Indignados. Het eerste wat ze deden, was het opzetten van zo’n 30 tenten.

Bij hun aankomst in het park had de politie hen geïnformeerd dat kamperen niet was toegestaan omdat het park een beschermde site is. De politie herhaalde ook het aanbod van de autoriteiten om vlakbij te overnachten in een gebouw van de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB). Overdag zouden ze wel zoals gepland de activiteiten kunnen uitvoeren in het park. Het gebouw van de de Hogeschool-Universiteit Brussel staat te koop, maar er is nog steeds water, elektriciteit en verwarming.

De nieuwkomers konden het aanbod van de overheid aanvaarden, of vasthouden aan het oorspronkelijke idee om in het park te kamperen. Rond 21 uur, in het maanlicht en de modder, startten ze met een overleg om deze zaak te bespreken. Commissaris De Becker herinnerde hen eraan dat ze niet konden kamperen in het park en ze hun tenten moesten opplooien. Trouwens, na 22 uur mag er in de straten van Brussel geen lawaai meer worden gemaakt en moest iedereen zich in de lokalen van de HUB bevinden.

Kort voor 22 uur kwamen zo’n 100 politieagenten aan, die afwachtten tot het overleg klaar was. Maar na twee uur beraadslagen, beslisten de Indignados om iedereen de vrije keuze te laten. De meeste Indignados vertrokken daarop naar de HUB. Maar ongeveer 50 mensen bleven zitten en wilden de nacht in het park doorbrengen. Zij werden door de politie ingesloten en naar een politiebus gebracht. Zo’n 250 sympathisanten probeerden dat te verhinderen en omsingelden op hun beurt de politiebus. Tijdens de schermutseling die volgde, liepen enkele mensen lichte kneuzingen op en werd één persoon gebeten door een politiehond.

48 actievoerders werden administratief aangehouden en een dertigtal tenten in beslag genomen. De arrestanten werden zondagochtend om 9 uur vrijgelaten.

Eén van de coördinatoren van de beweging, Julián García, betreurt de incidenten van zaterdagnacht en hoopt dat ze zich niet herhalen. Hij verwacht dat ze de week van vergaderingen en workshops zoals gepland kunnen voortzetten, met de deelname van Indignados uit verschillende Europese landen.

Ze hebben nog niet beslist of ze het aanbod om hun klachten in het Europees Parlement te bespreken, zullen aanvaarden. Dat aanbod is de dag voor de aankomst van de mars gedaan door het Europese parlementslid van Verenigd Links, Willy Meyer. “Het is niet het enige voorstel dat we tot nu toe ontvingen”, zegt Julian Garcia, “maar het is iets dat we zorgvuldig moeten bespreken op de volgende vergadering.”

Op dit ogenblik logeren de Indignados in de gebouwen van de HUB, maar ze hebben nog niet beslist waar ze de volgende nachten zullen doorbrengen. Hoewel ze nog geen enkele toelating kregen, houden ze vast aan het plan om de persconferentie volgende zaterdag in het Elisabethpark  te laten plaatsvinden.

Het uiteindelijke doel is om zaterdag, 15 oktober, de ‘Internationale Agora’ te vieren, de eerste internationale bijeenkomst van Indignados, een algemene mobilisatiemars in Brussel onder de slogan ‘verenigd voor een global change’.

take down
the paywall
steun ons nu!