Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Een Andere Joodse Stem over N-VA en Freilich: "De maskers zijn gevallen"

Volgens de Joodse organisatie Een Andere Joodse Stem zijn 'de maskers gevallen' nu de N-VA Michael Freilich in zijn rangen heeft opgenomen. Hij is een openlijk voorstander van apartheid in Israël, van bezetting, repressie en kolonisatie in Palestina en de blokkade van Gaza. “Waarom was hij door de Vlaamse media zo lang als de spreekbuis van de Joodse gemeenschap opgevoerd?”
woensdag 23 januari 2019

Zowel bij zijn publieke optredens als in de toon van zijn artikels in het magazine Joods Actueel sprong de stigmatiserende en minachtende taal van Michael Freilich naar voren, of het thema nu moslims, Palestijnen, ngo’s, burgerbewegingen of zelfs het progressieve Jodendom behelsde. Het komt dan ook helemaal niet als een verrassing dat Freilich zijn natuurlijke habitat gevonden heeft in een politieke partij die munt slaat uit xenofobe sentimenten en die het anti-migratiediscours van Europees extreemrechts omarmd heeft.

Nu de maskers gevallen zijn en Freilich duidelijke politieke kleur bekend heeft, rijst de vraag hoe het komt dat de Vlaamse pers hem zo lang als enige spreekbuis van de Joodse gemeenschap heeft opgevoerd. Zijn polariserende en ophefmakende stem heeft aanzienlijke schade berokkend aan onze gemeenschappen.

Gelukkig delen talrijke Joden in België de politieke visie van Freilich niet en velen distantiëren zich openlijk van politieke bewegingen die zowel in het verleden als in het heden met racisme en fascisme hebben geflirt. In tegenstelling tot Freilich hechten we binnen Een Andere Joodse stem veel belang aan de Joodse en menselijke waarden van solidariteit en gelijkheid en proberen we dagdagelijks deze waarden naar de realiteit te vertalen, zowel binnen als buiten de Joodse gemeenschappen in België alsook in Israel-Palestina.

 

Voor meer informatie over Een Andere Joodse Stem -Another Jewish Voice, zie hun website en Facebookpagina

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.