Open riool in Wadi Gaza, met Gaza’s enige elektriciteitscentrale op de achtergrond. Bijna alle waterzuiveringsstations en de enige grote elektriciteitscentrale werden door het Israëlisch bezettingsleger platgebombardeerd. Meer dan 90 procent van het water is ondrinkbaar stelt de VN. Volgens Freilich ontbreekt het de bevolking in Gaza aan niets en zijn ze overal veilig 'zolang ze maar van de scheidingshekkens weg blijven'. (CC)
Opinie - Een Andere Joodse Stem

Een Andere Joodse Stem over N-VA en Freilich: “De maskers zijn gevallen”

Volgens de Joodse organisatie Een Andere Joodse Stem zijn 'de maskers gevallen' nu de N-VA Michael Freilich in zijn rangen heeft opgenomen. Hij is een openlijk voorstander van apartheid in Israël, van bezetting, repressie en kolonisatie in Palestina en de blokkade van Gaza. “Waarom was hij door de Vlaamse media zo lang als de spreekbuis van de Joodse gemeenschap opgevoerd?”

woensdag 23 januari 2019 15:03
Spread the love

Zowel bij zijn publieke optredens als in de toon van zijn artikels in het magazine Joods Actueel sprong de stigmatiserende en minachtende taal van Michael Freilich naar voren, of het thema nu moslims, Palestijnen, ngo’s, burgerbewegingen of zelfs het progressieve Jodendom behelsde. Het komt dan ook helemaal niet als een verrassing dat Freilich zijn natuurlijke habitat gevonden heeft in een politieke partij die munt slaat uit xenofobe sentimenten en die het anti-migratiediscours van Europees extreemrechts omarmd heeft.

Nu de maskers gevallen zijn en Freilich duidelijke politieke kleur bekend heeft, rijst de vraag hoe het komt dat de Vlaamse pers hem zo lang als enige spreekbuis van de Joodse gemeenschap heeft opgevoerd. Zijn polariserende en ophefmakende stem heeft aanzienlijke schade berokkend aan onze gemeenschappen.

Gelukkig delen talrijke Joden in België de politieke visie van Freilich niet en velen distantiëren zich openlijk van politieke bewegingen die zowel in het verleden als in het heden met racisme en fascisme hebben geflirt. In tegenstelling tot Freilich hechten we binnen Een Andere Joodse stem veel belang aan de Joodse en menselijke waarden van solidariteit en gelijkheid en proberen we dagdagelijks deze waarden naar de realiteit te vertalen, zowel binnen als buiten de Joodse gemeenschappen in België alsook in Israel-Palestina.

 

Voor meer informatie over Een Andere Joodse Stem -Another Jewish Voice, zie hun website en Facebookpagina

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!